Gå til indhold

Dårlig søvn og for meget skærm gør flere børn syge

For meget skærm og for lidt og for dårlig søvn. Det er hverdagen for alt for mange børn og unge. Gode sovevaner er afgørende for at forebygge sygdom og mistrivsel hos børn. Regionerne vil derfor sørge for bedre vejledning til forældre og skoler.

Børn og unges generelle sundhed har de seneste år udviklet sig negativt. Den udvikling skal vi som samfund tage ansvar for at vende. For lidt og for dårlig søvn er én vej til mistrivsel og dårligere helbred. Blandt andet ved vi, at der er større risiko for at udvikle type 2-diabetes hos personer, der ikke sover nok. Og hvert femte barn i udskolingen sover så dårligt, at det forårsager mistrivsel.

Vi ved, at de mennesker, der mistrives i teenageårene, oftere får en psykiatrisk diagnose, ender på overførselsindkomst og sjældnere får en uddannelse.

- God søvn spiller en kæmpe rolle i forhold til at sikre børn og unges trivsel og gode helbred. Den negative udvikling i børns trivsel må og skal vendes. Og her er god søvn vigtigt, siger Karin Friis Bach, der er formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner og fortsætter:

- Derfor vil regionerne i samarbejde med andre offentlige aktører sørge for en guide, der skal sørge for at forældre og skoler er bedre rustet til at hjælpe børn og unge til bedre søvnvaner.

Skærm kan føre til mistrivsel

75 procent af unge mellem 16 og 24 år fortæller, at de kommer for sent i seng på grund af skærmunderholdning. Og 25 procent siger, at de ikke føler sig udhvilet på grund af brug af mobiltelefon om natten. De dårlige søvnmønstre går igen i andre aldersgrupper blandt børn og unge.

Samtidig ved vi, at mere end halvdelen af børnene i 8. klasse kigger på skærm hver eneste aften, før de skal sove.

Der findes endnu ikke meget forskning, der kan hjælpe os på vej, når det handler om konsekvenserne ved skærmbrug.

- Men når jeg ser på, hvordan antallet af børn og unge, der føler sig ensomme eller på anden måde mistrives er eksploderet i samme periode som skærmen er blevet fast inventar på børneværelset så bliver jeg for alvor bekymret. Vi er nødt til at hjælpe vores børn og unge til en sund omgang med mobiltelefoner, siger Karin Friis Bach.

Find hele regionernes udspil om børn og unges sundhed her.

Fakta om søvn

  • Omkring hver sjette ung mellem 16-24 år får aldrig nok søvn til at føle sig udhvilet, mens 40 procent ikke får det tit nok. Tre ud af fire svarer, at det skyldes skærmunderholdning, og hver fjerde føler sig nogle gange ikke udhvilet pga. brug af mobiltelefonen om natten. (Hvordan har du det? – trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2017. Region Syddanmark, 2018)
  • For 18 procent af de unge i udskolingen har sundhedsplejersken vurderet, at den unges trivsel er påvirket af søvnproblematikker. (Sundhedsprofil for børn og unge i Region Hovedstaden og kommuner 2016/2017. Statens Institut for Folkesundhed, 2018)
  • 28 procent af børn i 5. klasse rapporterer, at de hver dag eller flere gange om ugen har svært ved at falde i søvn. (Børnesundhedsprofil for Region Nordjylland. Region Nordjylland, 2019)
  • 53 procent af elever i 8. klasse kigger dagligt på skærm, inden de skal sove. (Børnesundhedsprofil for Region Nordjylland. Region Nordjylland, 2019)
  • Dårlig søvn påvirker risikoen for at udvikle type 2-diabetes. I en metaanalyse fandt man, at risikoen for at udvikle type 2-diabetes hos personer med søvnløshed og afbrudt søvn er øget med hhv. 57 procent og 84 procent. (Søvn og Sundhed. Vidensråd for Forebyggelse, 2015.)

Fakta om mental mistrivsel

  • 24 procent af kvinderne i alderen 16-24 år oplever, at de har dårligt mentalt helbred. Dette tal er steget fra 16 procent i 2010 til 24 procent i 2017. (Danskernes Sundhed - Den nationale sundhedsprofil 2017. Sundhedsstyrelsen, 2018;)
  • Omkring hvert fjerde barn i 5. og 8. klasse føler sig ensom af og til, tit eller altid. (Børnesundhedsprofil for Region Nordjylland. Region Nordjylland, 2019)
  • De unge, som mistrives i teenageårene, er i højere grad socialt marginaliseret i deres tidlige voksenliv. De har oftere en psykiatrisk diagnose, er oftere på overførselsindkomst og har ikke fået en uddannelse. (Børn og unge i Danmark 2018. VIVE, 2018.)
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere