Gå til indhold

Hæv cigaretprisen til 80 kroner

Alarmerende tal om unges rygevaner får Danske Regioner til at melde klart ud: Sæt cigaretprisen op til 80 kroner per pakke. - Det truer folkesundheden, at 40 unge hver dag begynder at ryge. Alt peger på, at en markant prisforhøjelse er nøglen til at spare tusinder af liv og milliarder af kroner, siger formand i Danske Regioner, Stephanie Lose.

For første gang går Danske Regioner ud og sætter et konkret tal på, hvad en cigaretpakke skal koste. Baggrunden er, at der over en femårig periode er sket en stigning i antallet af unge rygere, så 28,5 procent af de 16-24 årige ryger dagligt eller lejlighedsvis. Samtidigt stiger presset på sundhedsvæsenet i de kommende år.

Norsk prisstigning knækkede kurven

- Hvert år dør 13.600 danskere af røg, og derfor er det skræmmende tal, at over hver fjerde unge dansker ryger hver dag eller lejlighedsvist. Der er brug for national lovgivning nu. En cigaretpakke skal koste 80 kroner, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Prisen på cigaretter har allerstørst betydning for, om unge begynder at ryge, og selv én daglig cigaret øger risikoen for alvorlig sygdom. Kigger man mod Norge, har en prisstigning til 90 kroner fået andelen af unge dagligrygere til at falde drastisk. Før prisen begyndte at stige i 1990 røg 29 procent af de 16-24-årige nordmænd hver dag, mens tallet i 2017 var faldet til 3 procent. Og Vidensrådet for Forebyggelse anbefaler netop en prisstigning til 80-90 kroner per pakke.

- Både forskningen og erfaringer fra udlandet taler for en markant prisstigning på cigaretpakkeprisen som den mest betydningsfulde faktor til at vende udviklingen. Vi ved, at det virker, hvis vi én gang for alle vil gøre op med den største trussel mod et langt og godt liv fri af alvorlig sygdom. Undlader politikerne at handle nu, vil et i forvejen presset sundhedsvæsenet stå tilbage med en milliardregning om nogle år, siger Stephanie Lose.

Nationalt forebyggelsesprogram

Tiltaget skal gå hånd i hånd med, at tobakken skal væk fra hylderne, neutrale pakker og en række andre forebyggende tiltag som røgfri uddannelsesinstitutioner.
I andre lande har man set en stigning i afgiftsprovenuet samtidig med, at man har hævet prisen på cigaretterne - penge der skal gavne folkesundheden, mener Danske Regioner.

- De ekstra penge i statskassen bør investeres i et nationalt forebyggelsesprogram, så færre danskere blive syge og kommer på hospitalet, siger Stephanie Lose.

Danske Regioner foreslår et forebyggelsesprogram, hvor der også sikres et særligt fokus på børn og unge, og som bygger på alliancer med civilsamfundet.

Enhedslistens medlem af bestyrelsen har taget forbehold for, at prisen på en pakke cigaretter sættes op til 80 kr., fordi det ifølge partiet vil have en skæv social effekt.

Fakta: Selv én daglig cigaret er skadelig

Fem facts om rygning

  • Hver dag starter 40 unge danskere med at ryge. Prisen på cigaretter har allerstørst betydning for, om unge begynder at ryge, og jo tidligere man begynder, jo større er sandsynligheden for, at man fortsætter med at ryge.

  • Man behøver ikke ryge meget, før risikoen for alvorlig sygdom stiger. Bare én cigaret om dagen øger risikoen for hjertekarsygdomme eller blodprop i hjernen med 65 procent.

  • Rygning er den enkeltstående risikofaktor, som koster flest liv og medfører mest sygdom som kræft, hjertekarsygdomme og blodpropper i hjertet.

  • Hvert år dør 13.600 danskere, fordi de har røget.

  • I 2013 kostede rygning samfundet 10 milliarder mere til behandling og pleje og 34 milliarder ekstra i tabt produktion sat overfor samfundsudgifterne på disse områder for mennesker, der ikke ryger. 

 

Find hele Danske Regioners udspil om børn og unges sundhed her.

Kontakt

Læs mere

Helene Skude Jensen, seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8275
M: 3029 1474
E: hsj@regioner.dk

Anne Mette Ehlers, presserådgiver
Kommunikation
M: 9116 7399
E: ame@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Faste læger på plejehjemmene giver mere tryghed og færre indlæggelser

I 2020 havde cirka 66% af de kommunale plejehjem en plejehjemslæge, og det er gået den rigtige vej siden. Tallet skønnes nu at være 70-75% af plejehjemmene. Målet er, at alle plejehjem skal have en fast læge tilknyttet. Undersøgelse viser, at plejehjemslæger kan forebygge op imod hver tredje indlæggelse.

Læs mere

Regionerne ser frem til at udvikle sundhedsvæsenet sammen med en ny regering

Der er behov for at tænke nye tanker, der tager fat på ændringer af den nuværende velfærdsmodel i lyset af de kommende års demografiske udfordringer. Derfor glæder Danske Regioner sig til et ambitiøst samarbejde om udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen.

Læs mere

Fremtidens sundhedsvæsen er en god investering

Sygdom og dårlig trivsel har store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Vi kan derfor alle nyde godt af udbyttet af investeringerne i sundhed, skriver Anders Kühnau, formand for Danske Regioner, Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv, Peter Huntley, adm. direktør i Medicoindustrien, Claus Hovgaard, formand for Sundhed Danmark, Henrik Christensen, formand for DiaLab og Freddy Lykke, formand for Udvalget for sundheds-it, IT-branchen.

Læs mere

Nu får alle ansatte i regionerne ret til fuld tid

Siden 2020 har alt plejepersonale haft ret til at blive ansat på fuld tid. Nu har Danske Regioner besluttet, at man vil udvide den nuværende ordning til alle faggrupper i regionerne

Læs mere