Gå til indhold

Regionerne viser igen økonomisk ansvarlighed

Regnskabet for 2018 er nu gjort op og regionerne har igen i år sikret, at økonomien holder sig indenfor de aftalte rammer. Det gælder både driftsudgifter til personale, medicin og nye behandlinger. Også midlerne til regional udvikling holder budgettet.

Et tæt samarbejde på tværs af regionerne har igen i år medvirket til, at der er balance i de regionale udgifter i 2018. Det samlede regnskab for sundhedsdriften fra de fem regioner endte meget tæt på budgettet og ligger kun 0,1 procent under det budgetterede for driftsudgifterne til sundhed.

- Regionerne har taget et stort ansvar for at få pengene til at slå til indenfor den aftalte ramme samtidig med at vi har behandlet flere patienter og udviklet vores sundhedsvæsen i den rigtige retning, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Udgifterne til medicin er endnu en gang steget – stigningen har i 2018 været på omkring 500 mio. kr. og har dermed udgjort hele det økonomiske løft til regionerne, der blev aftalt i forbindelse med Økonomiaftalen 2018.

- Det er rigtig godt for de patienter, der får gavn af den medicinske behandling. Men det er klart, at vi bliver nødt til at forholde os til udviklingen i medicinudgifterne, da det er en stor faktor i forhold til, hvad vi har at prioritere til andre dele af sundhedsvæsenet, siger Stephanie Lose.

Regional udvikling holder budget

Også indenfor regional udvikling holder regionerne sig indenfor de aftalte rammer og ligger kun 0,01 procent under det budgetterede. Det handler om udgifter til den kollektive trafik, miljø, klima og håndtering af jordforurening mv.

- Regionerne har brugt hver en krone inden for det regionale udviklingsområde. Pengene er blandt andet gået til at sikre busdriften i yderområderne på tværs af kommunegrænser og oprense forurenede grunde så vi på den måde er med til danskerne har adgang til rent drikkevand, siger formanden.

Fakta

Regionerne brugte i alt 111,7 milliarder kroner i 2018 på sundhed heraf omkring 9,3 milliarder kroner til medicin. Hertil kommer 7,2 milliarder kroner på investeringer i bygninger og apparatur og 3,1 milliarder kroner på det regionale udviklingsområde. Regionernes endelige regnskaber for 2018 offentliggøres af Danmarks Statistik ultimo april 2019. 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

De fem regionsrådsformænd: Ulighedspulje skal afhjælpe geografisk ulighed i sundhed

Samtlige formænd i Danmarks regioner er enige om, at det er en fælles opgave at bekæmpe den geografiske ulighed i sundhed. Uligheden er en kæmpe udfordring for både ansatte og patienter, og regionerne arbejder intensivt med at skaffe personale i alle dele af landet. Men problematikken er så alvorlig, at det også kræver en national indsats. Derfor foreslår de nu en statslig ulighedspulje.

Læs mere

Debat: Teknokratiske strukturreformer vil være gift for det danske sundhedsvæsen

Personale, patienter og pårørende kan blive gidsler i et udmattende og langvarigt reformforløb, hvis det regionale demokrati bliver hældt ned ad brættet til fordel for et teknokratisk styret sundhedsvæsen, som Moderaterne foreslår. I stedet er der brug for ansvarlige og langsigtede løsninger på det stigende behandlingsbehov og manglen på arbejdskraft.

Læs mere

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionale budgetaftaler for 2023 er på plads

De fem regionsråd har indgået budgetaftaler for 2023. Aftalerne sikrer blandt andet flere penge til fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø på hospitalerne samt til det nære sundhedsvæsen. Det har været nødvendigt med svære prioriteringer i anlægsbudgettet.

Læs mere