Gå til indhold

Regionerne viser igen økonomisk ansvarlighed

Regnskabet for 2018 er nu gjort op og regionerne har igen i år sikret, at økonomien holder sig indenfor de aftalte rammer. Det gælder både driftsudgifter til personale, medicin og nye behandlinger. Også midlerne til regional udvikling holder budgettet.

Et tæt samarbejde på tværs af regionerne har igen i år medvirket til, at der er balance i de regionale udgifter i 2018. Det samlede regnskab for sundhedsdriften fra de fem regioner endte meget tæt på budgettet og ligger kun 0,1 procent under det budgetterede for driftsudgifterne til sundhed.

- Regionerne har taget et stort ansvar for at få pengene til at slå til indenfor den aftalte ramme samtidig med at vi har behandlet flere patienter og udviklet vores sundhedsvæsen i den rigtige retning, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Udgifterne til medicin er endnu en gang steget – stigningen har i 2018 været på omkring 500 mio. kr. og har dermed udgjort hele det økonomiske løft til regionerne, der blev aftalt i forbindelse med Økonomiaftalen 2018.

- Det er rigtig godt for de patienter, der får gavn af den medicinske behandling. Men det er klart, at vi bliver nødt til at forholde os til udviklingen i medicinudgifterne, da det er en stor faktor i forhold til, hvad vi har at prioritere til andre dele af sundhedsvæsenet, siger Stephanie Lose.

Regional udvikling holder budget

Også indenfor regional udvikling holder regionerne sig indenfor de aftalte rammer og ligger kun 0,01 procent under det budgetterede. Det handler om udgifter til den kollektive trafik, miljø, klima og håndtering af jordforurening mv.

- Regionerne har brugt hver en krone inden for det regionale udviklingsområde. Pengene er blandt andet gået til at sikre busdriften i yderområderne på tværs af kommunegrænser og oprense forurenede grunde så vi på den måde er med til danskerne har adgang til rent drikkevand, siger formanden.

Fakta

Regionerne brugte i alt 111,7 milliarder kroner i 2018 på sundhed heraf omkring 9,3 milliarder kroner til medicin. Hertil kommer 7,2 milliarder kroner på investeringer i bygninger og apparatur og 3,1 milliarder kroner på det regionale udviklingsområde. Regionernes endelige regnskaber for 2018 offentliggøres af Danmarks Statistik ultimo april 2019. 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Danske Regioner ønsker styringsredskaber og medicingaranti for at sikre sundhedsvæsenets økonomi mod medicinudgifter på himmelflugt

Udgifterne til tilskudsmedicin steg med 1,4 milliarder kroner i 2023, og de stigende udgifter har store konsekvenser for regionernes samlede økonomi. Flere styringsredskaber og en medicingaranti kan sikre, at store udgiftsstigninger ikke slår bunden ud af sundhedsvæsenet.

Læs mere

Debat: Skalering skal sikre, at dansk sundhedsinnovation når sit fulde potentiale

Hvordan gør vi innovation til en kerneopgave i sundhedsvæsenet? Det spørgsmål tager konferencen 'Sund Skalering' d. 12. marts blandt andet fat på. Adam Wolf m.fl. skriver i anledning af konferencen et debatindlæg om vigtigheden af skalering af dansk sundhedsinnovation.

Læs mere

Kronik: Vi skal ruste sundhedsvæsenet til fremtiden med et nationalt center for sundhedsinnovation

I fremtiden vil færre medarbejdere skulle behandle flere patienter med stigende behov. Derfor har vi brug for flere løsninger, der frigør arbejdskraft til at løse sundsvæsenets kerneopgaver. Og vi har brug for en effektiv skalering af de løsninger, der virker.

Læs mere

Debat: Det skal være slut med sektorgrænser og kassetænkning

Danske Regioner vil reformere sundhedsvæsenet, så ansvar og økonomi for den samlede kæde af sundhedsydelser samles under én aktør. Bliver det til virkelighed, kan vi sige goddag til et bæredygtigt sundhedsvæsen og farvel til sektorgrænser, kassetænkning og opdelt lovgivning.

Læs mere