Regionerne viser igen økonomisk ansvarlighed

Regnskabet for 2018 er nu gjort op og regionerne har igen i år sikret, at økonomien holder sig indenfor de aftalte rammer. Det gælder både driftsudgifter til personale, medicin og nye behandlinger. Også midlerne til regional udvikling holder budgettet.

Et tæt samarbejde på tværs af regionerne har igen i år medvirket til, at der er balance i de regionale udgifter i 2018. Det samlede regnskab for sundhedsdriften fra de fem regioner endte meget tæt på budgettet og ligger kun 0,1 procent under det budgetterede for driftsudgifterne til sundhed.

- Regionerne har taget et stort ansvar for at få pengene til at slå til indenfor den aftalte ramme samtidig med at vi har behandlet flere patienter og udviklet vores sundhedsvæsen i den rigtige retning, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Udgifterne til medicin er endnu en gang steget – stigningen har i 2018 været på omkring 500 mio. kr. og har dermed udgjort hele det økonomiske løft til regionerne, der blev aftalt i forbindelse med Økonomiaftalen 2018.

- Det er rigtig godt for de patienter, der får gavn af den medicinske behandling. Men det er klart, at vi bliver nødt til at forholde os til udviklingen i medicinudgifterne, da det er en stor faktor i forhold til, hvad vi har at prioritere til andre dele af sundhedsvæsenet, siger Stephanie Lose.

Regional udvikling holder budget

Også indenfor regional udvikling holder regionerne sig indenfor de aftalte rammer og ligger kun 0,01 procent under det budgetterede. Det handler om udgifter til den kollektive trafik, miljø, klima og håndtering af jordforurening mv.

- Regionerne har brugt hver en krone inden for det regionale udviklingsområde. Pengene er blandt andet gået til at sikre busdriften i yderområderne på tværs af kommunegrænser og oprense forurenede grunde så vi på den måde er med til danskerne har adgang til rent drikkevand, siger formanden.

Fakta

Regionerne brugte i alt 111,7 milliarder kroner i 2018 på sundhed heraf omkring 9,3 milliarder kroner til medicin. Hertil kommer 7,2 milliarder kroner på investeringer i bygninger og apparatur og 3,1 milliarder kroner på det regionale udviklingsområde. Regionernes endelige regnskaber for 2018 offentliggøres af Danmarks Statistik ultimo april 2019. 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T -
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Det samlede sundhedsvæsen skal løftes, hvis det skal kunne følge med

Medarbejderne i regionerne knokler for at følge med. Det lykkes langt hen ad vejen at give patienterne en behandling i verdensklasse. Men det er klart, at når der år for år bliver stadigt flere patienter og mere arbejde at udføre, så skal der følge ressourcer med, skriver Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Højere aktivitet på hospitalerne understreger behov for markant løft

Nye tal viser stor stigning i antal kontakter på sygehusene og få ekstra ansatte. Fra 2009 til 2018 er der sket en stigning i antallet af kontakter på offentlige sygehuse på 39 procent. Der skal flere penge til, hvis ikke ny medicin og nye behandlinger skal sluge det hele.

Læs mere

Kloge valg skal præge patientbehandlingen

Danske Regioner har besluttet at støtte et initiativ fra de Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter, der vil rydde op i paletten af opgaver i sundhedsvæsenet. Målet er at reducere antallet af procedurer, tests og behandlinger, der ikke længere giver mening. ”Vi vil skåne patienter for overflødig behandling og lette en del af trykket på sundhedsvæsenet”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Sundhedsvæsenet skal løftes med 2 mia. kr. alene i regionerne for at kunne følge med

Sundhedsvæsenet presses af nye avancerede behandlinger, dyr medicin og flere ældre og mennesker med kronisk sygdom. I 2020 vil der være så mange flere ældre, at alene den post vil løbe op på 1 milliard kroner.

Læs mere