Mental sundhed

Ny aftale: Psykologbehandling rykker endnu tættere på borgerne

En ny treårig overenskomstaftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening, der skal gælde fra 1. oktober 2019, sikrer bl.a., at alle borgere over 18 år, som lider af angst, fremover kan få tilskud til psykologbehandling.

Aftalen betyder også, at de 21-årige, på lige fod med de 18-20-årige, fremover kan få gratis psykologbehandling mod angst og depression.

- Det har været et svært og langt forhandlingsforløb, og derfor er vi rigtig glade for, at det er lykkedes at komme i mål med en aftale, som sætter rammerne for, hvordan vi kan behandle flere borgere med angst, som er den psykiske lidelse, der rammer allerflest danskere. Samtidig har vi også fundet løsninger, der gør behandlingen mere fleksibel og tilgængelig, siger Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening.

Som noget nyt åbner aftalen nemlig også op for nye kontaktmuligheder for borgere, herunder bl.a. at psykologer kan tilbyde videokonsultationer, og korte samtaler på telefon i perioder imellem konsultationerne.

- Nogle borgere, kan have vanskeligere end andre ved at møde frem hos en psykolog. Derfor er vi glade for, at aftalen giver mulighed for, at man kan få en video-konsultation fra eget hjem, siger Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Eva Secher Mathiasen glæder sig desuden over, at der er aftalt en analyse med henblik på at forbedre borgernes adgang til psykologordningen yderligere.

- Psykologordningen spiller en stor rolle i behandlingen og forebyggelsen af psykiske lidelser. Med aftalen styrkes psykologernes mulighed for at forme og udvikle fremtidens sundhedsvæsen, siger Eva Secher Mathiasen. Og Anders Kühnau tilføjer:

- Ordningen er en vigtig del af det nære sundhedsvæsen, og da en tidlig indsats mod angst, kan være afgørende for, at folk igen får en dagligdag, de synes fungerer. Det er også vigtigt, at der er skabt de rette muligheder for, at borgerne kan komme i kontakt med en psykolog, siger Anders Kühnau.

Læs mere

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Fmd. for Løn- og Praksisudvalget, fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E kuhnau@rr.rm.dk
Anders Kühnau ny
Læs mere

Relaterede nyheder

Det digitale sundhedsvæsen hjælper dem, der har det allersværest

Digitalisering og nærhed er ikke modsætninger. Med digitale tilbud vil vi hjælpe bedre og mere - også mennesker med svære psykiske lidelser eller alvorlige kroniske sygdomme. Det skal altid være frivilligt.

Læs mere

Forslag: Tusindvis af danskere med psykisk sygdom og misbrug skal have samlet behandling

Psykisk sygdom og misbrug hænger tæt sammen, men behandles alligevel hver for sig af regioner og kommuner. Det betyder, at mennesker med begge diagnoser risikerer at falde mellem to stole, når de har brug for behandling. Danske Regioner foreslår, at behandlingen samles i ét regionalt tilbud, hvor man på samme tid og sted får hjælp til både psykiske lidelser og misbrug.

Læs mere

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere