Mental sundhed

Ny aftale: Psykologbehandling rykker endnu tættere på borgerne

En ny treårig overenskomstaftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening, der skal gælde fra 1. oktober 2019, sikrer bl.a., at alle borgere over 18 år, som lider af angst, fremover kan få tilskud til psykologbehandling.

Aftalen betyder også, at de 21-årige, på lige fod med de 18-20-årige, fremover kan få gratis psykologbehandling mod angst og depression.

- Det har været et svært og langt forhandlingsforløb, og derfor er vi rigtig glade for, at det er lykkedes at komme i mål med en aftale, som sætter rammerne for, hvordan vi kan behandle flere borgere med angst, som er den psykiske lidelse, der rammer allerflest danskere. Samtidig har vi også fundet løsninger, der gør behandlingen mere fleksibel og tilgængelig, siger Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening.

Som noget nyt åbner aftalen nemlig også op for nye kontaktmuligheder for borgere, herunder bl.a. at psykologer kan tilbyde videokonsultationer, og korte samtaler på telefon i perioder imellem konsultationerne.

- Nogle borgere, kan have vanskeligere end andre ved at møde frem hos en psykolog. Derfor er vi glade for, at aftalen giver mulighed for, at man kan få en video-konsultation fra eget hjem, siger Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Eva Secher Mathiasen glæder sig desuden over, at der er aftalt en analyse med henblik på at forbedre borgernes adgang til psykologordningen yderligere.

- Psykologordningen spiller en stor rolle i behandlingen og forebyggelsen af psykiske lidelser. Med aftalen styrkes psykologernes mulighed for at forme og udvikle fremtidens sundhedsvæsen, siger Eva Secher Mathiasen. Og Anders Kühnau tilføjer:

- Ordningen er en vigtig del af det nære sundhedsvæsen, og da en tidlig indsats mod angst, kan være afgørende for, at folk igen får en dagligdag, de synes fungerer. Det er også vigtigt, at der er skabt de rette muligheder for, at borgerne kan komme i kontakt med en psykolog, siger Anders Kühnau.

Læs mere

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Fmd. for Løn- og Praksisudvalget, fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E kuhnau@rr.rm.dk
Anders Kühnau ny
Læs mere

Relaterede nyheder

Patienter i psykiatrien er tilfredse med personalets støtte

Det skal være en tryg og god oplevelse at være ambulant patient eller indlagt i psykiatrien i Danmark. Derfor gennemfører regionerne hvert år Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Psykiatrien. Her får personalet ros fra patienterne for at være gode støtter. Samtidigt viser undersøgelsen, at der bør være et skærpet fokus på børne- og ungdomspsykiatrien, hvor den samlede tilfredshed har oplevet en nedgang på nogle parametre.

Læs mere

13 anbefalinger skal styrke forskning i psykisk sygdom

Danske Regioner offentliggør nu 13 anbefalinger til, hvordan forskningen i psykiske sygdomme kan styrkes. Blandt andet skal det være mere attraktivt at forske, også for andre faggrupper end læger. – Vi skal hele tiden at undersøge, hvordan vi kan gøre patienternes behandling endnu bedre, siger psykiatri- og socialudvalgsformand i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere

Fem initiativer i psykiatrien er nomineret til prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ

De nominerede til Årets Borgerinddragende Initiativ 2020 er nu fundet. Alle fem nominerede initiativer inddrager borgere og pårørende i psykiatrien på forskellige måder.

Læs mere

Børn og unge skal huskes i psykiatriplanen

Både forebyggelse og behandling af børn og unge med dårligt mentalt helbred bør være en helt central del af en kommende 10-årsplan for psykiatrien. Det skriver medlem af Danske Regioners bestyrelse og formand for Region Midtjylland, Anders Kühnau, i et debatindlæg.

Læs mere