Gå til indhold

Sundhedsaftaler

Regioner og kommuner: Børn og unges mentale trivsel skal have mere fokus

Hver fjerde unge kvinde og hver tiende unge mand mellem 16 og 24 år mistrives. Samtlige regioner og kommuner er enige om ved fælles indsats at hjælpe de mange børn og unge, der mistrives.

De fleste børn og unge i Danmark lever et godt liv. De går i skole, har fritidsinteresser og venner. Desværre ser vi, at et stigende antal børn og unge ikke trives i deres daglige liv. De føler sig stressede, ensomme og har søvnproblemer.
Siden 2007 er der sket en fordobling af antallet af patienter i børne- og ungdomspsykiatrien.

Den ærgerlige udvikling er alle fem regioner og 98 kommuner enige om – i fællesskab – at gøre en indsats for at vende. Derfor kan man i samtlige af de netop indgåede fem sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner finde et særligt fokus på et styrket samarbejde for tidlig opsporing og indsats for de børn og unge, der mistrives, for at forebygge, at mistrivslen udvikler sig og bliver til reel psykisk sygdom.

- Mistrivsel hos børn og unge går ud over deres udvikling, og derfor handler det om at sætte ind hurtigt, så flere får den rette hjælp i tide, og ikke udvikler alvorlig psykisk sygdom, der risikerer at følge dem resten af deres liv. Jeg er glad for, at regioner og kommuner nu har forpligtet sig på en fokuseret fælles indsats på det her område, siger Karin Friis Bach, der er formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner.

Behov for at vende udviklingen

Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, glæder sig over, at kommuner og regioner er kommet langt i samarbejdet på sundhedsområdet, siden de første sundhedsaftaler blev indgået i 2007.

- Vi er blevet meget mere skarpe i forhold til de mål, vi sætter os. Og vi samarbejder i højere grad om at løse udfordringerne på sundhedsområdet. Båndene er klart blevet stærkere mellem den enkelte kommune og sygehus om de fælles patienter. Jeg ser frem til samarbejdet de næste fire år, hvor vi blandt andet har sat os for at vende udviklingen ift. børn og unges mentale sundhed og også arbejde endnu bedre sammen, så vi forebygger, at ældre patienter bliver genindlagt, siger Jette Skive.

Fakta om sundhedsaftalerne:

  • Hvert fjerde år laver regioner og kommuner fem regionale sundhedsaftaler, der hver især har fokus på hvordan sundheden - både den fysiske og psykiske - forbedres i det enkelte område.
  • De tager udgangspunkt i den sundhedsprofil, der er tegnet over borgerne i regionen.
  • Der er ikke krav til det specifikke indhold i sundhedsaftalen. Alligevel er der temaer, der går på tværs af alle fem aftaler. For eksempel vil alle regioner og kommuner gå sammen om at forebygge mental mistrivsel blandt børn og unge.
  • Alle regioner og kommuner har fokus på ældre, mennesker med kroniske sygdomme, mennesker med psykiske lidelser og lighed i sundhed. Derudover har flere af aftalerne fokus på at nedbringe antallet af rygere samt på udfordringer i forhold til overvægt.

Læs mere

Sundhedsaftalerne for hver af de fem regioner:

Sundhedsstyrelsens seneste undersøgelse af danskernes sundhed. En undersøgelse besvaret af flere end 180.000 danskere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Psykiatrien har brug for et bredt forlig, selvom valget snart er over os

Selvom valgkampen nærmer sig, må de længe ventede forhandlinger om en 10-årsplan for psykiatrien ikke ende i et hjørnespark. Bolden skal helt i mål, og folketingets partier må forpligte hinanden på langsigtede løsninger og en aftale, som også holder på den anden side af valget.

Læs mere

Regionerne vil give gravide med rusmiddelforbrug bedre hjælp

For tidligt fødte babyer, abstinenser, misdannelser, lav fødselsvægt, retardering, adfærdsforstyrrelser og omsorgssvigt. Listen af skader og mistrivsel hos nyfødte som følge af mødre, der har et skadeligt rusmiddelforbrug under graviditeten er lang. Derfor ønsker Danske Regioner at etablere specialiserede døgnpladser til de gravide.

Læs mere

Ensartet adgang til undersøgelser skal styrke tidlig opsporing af kræft

Fra og med denne måned kan praktiserende læger på tværs af landet henvise patienter med vage symptomer til de samme typer billeddiagnostiske undersøgelser, når de som led i deres udredning har behov for at udelukke, at der kan være tale om kræft eller anden alvorlig sygdom.

Læs mere

Sundhedsaftalen sikrer mere kvalitet i det nære sundhedsvæsen

Der er mange gode elementer i den nye sundhedsaftale – blandt andet bliver en kvalitetsplan nu til virkelighed. Så det er bestemt en sundhedsaftale, der peger i den rigtige retning. Men på flere områder mangler der konkret handling eller den nødvendige økonomi for at få ambitionerne til at flyve, mener Danske Regioner.

Læs mere