Gå til indhold

Økonomiforhandlinger

Regionerne forventer stor ekstraudgift til medicin

556 millioner kroner mere! Så meget vil medicin koste ekstra for regionerne næste år, ifølge en prognose fra Danske Regioner. Udgiftsstigningen bliver voldsom, og over 100 millioner kroner højere end den gennemsnitlige vækst i medicinudgifterne de seneste fem år.

- Det er glædeligt at vi får ny medicin, der kan hjælpe patienterne. Men meget ny medicin har en høj pris. Derfor er det tvingende nødvendigt, at regeringen tager hensyn til vores stigende udgifter, nu hvor vi forhandler om næste års økonomi, siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Danske Regioner beder samlet set regeringen om to milliarder mere for at dække de stigende udgifter til sundhedsvæsenet, der bl.a. presses af, at vi i dag lever længere, og at andelen over 80 år stiger markant de kommende år.

Ny og bedre kræftmedicin koster

Lægemidler til patienter med kræft, er en af de store årsager til, at udgiften til medicin vil stige voldsomt næste år. Kræftpatienter sættes nemlig i højere grad tidligt i behandling end førhen med nye dyre lægemidler.

- Som samfund må vi erkende, at det koster at hjælpe patienterne med den bedst mulige behandling, så derfor er min appel til regeringen, at den må bevilge pengene, hvis vi fortsat vil have et sundhedsvæsen, der hører til blandt verdens bedste, siger Stephanie Lose.
Dermed påpeger hun, at det ikke er nok bare at afsætte penge til demografiske ændringer, når vi får flere ældre i årene fremover.

Langvarig dyr behandling til flere kræftpatienter

De nye dyre immunterapeutiske lægemidler, som lægerne ordinerer, bruges ikke alene tidligt i kræftforløbene, men også i lang tid, i modsætning til de begrænsede antal kemokure, som kræftpatienter kan tåle at få. Medicinen hjælper de proteiner, vi danner, så de naturligt kan at angribe kræftceller.

Desuden benyttes immunterapi-lægemidlerne i dag mod flere former for kræft end den ene kræftsygdom, de oprindelig var tiltænkt. Det gør de, fordi de har vist sig at virke på mange kræftformer. Dermed bliver udgiften til dem 70 millioner kroner ekstra i 2020. Et eksempel er midlet Keytruda, der nu kan bruges mod både lungekræft, leverkræft, blærekræft, modermærkekræft og kræft i nyren.

Et andet eksempel er lægemidlet Ocrevus, som visse patienter med sclerose får ordineret. Medicinen blev tidligere i år godkendt af Medicinrådet til en stor gruppe patienter med primær progressiv sclerose. Merudgiften til dét lægemiddel alene ventes at blive 60 millioner kroner næste år.

Læs mere

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionale budgetaftaler for 2023 er på plads

De fem regionsråd har indgået budgetaftaler for 2023. Aftalerne sikrer blandt andet flere penge til fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø på hospitalerne samt til det nære sundhedsvæsen. Det har været nødvendigt med svære prioriteringer i anlægsbudgettet.

Læs mere

Hver 7. bus er i fare, fordi regionerne mangler 233 mio. i år

Økonomien i den regionale kollektive trafik er katastrofal. Årsagen er corona og de skyhøje brændstofpriser på grund af krigen i Ukraine. Hver 7. bus er i fare for at blive sparet væk, og det kan ramme passagererne hårdt. Næstformand for Danske Regioner, Stephanie Lose efterlyser derfor hjælp fra regeringen og Folketinget.

Læs mere

Opfølgning på udmøntning af permanente midler til psykiatrien

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2020, blev regeringen og aftalepartierne enige om at styrke psykiatrien med 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Den anden årlige opfølgning på udmøntningsaftalen viser blandt andet en positiv udvikling i antallet af fuldtidsbeskæftigede og normerede sengepladser i psykiatrien.

Læs mere