Gå til indhold

Økonomiforhandlinger

Regionerne forventer stor ekstraudgift til medicin

556 millioner kroner mere! Så meget vil medicin koste ekstra for regionerne næste år, ifølge en prognose fra Danske Regioner. Udgiftsstigningen bliver voldsom, og over 100 millioner kroner højere end den gennemsnitlige vækst i medicinudgifterne de seneste fem år.

- Det er glædeligt at vi får ny medicin, der kan hjælpe patienterne. Men meget ny medicin har en høj pris. Derfor er det tvingende nødvendigt, at regeringen tager hensyn til vores stigende udgifter, nu hvor vi forhandler om næste års økonomi, siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Danske Regioner beder samlet set regeringen om to milliarder mere for at dække de stigende udgifter til sundhedsvæsenet, der bl.a. presses af, at vi i dag lever længere, og at andelen over 80 år stiger markant de kommende år.

Ny og bedre kræftmedicin koster

Lægemidler til patienter med kræft, er en af de store årsager til, at udgiften til medicin vil stige voldsomt næste år. Kræftpatienter sættes nemlig i højere grad tidligt i behandling end førhen med nye dyre lægemidler.

- Som samfund må vi erkende, at det koster at hjælpe patienterne med den bedst mulige behandling, så derfor er min appel til regeringen, at den må bevilge pengene, hvis vi fortsat vil have et sundhedsvæsen, der hører til blandt verdens bedste, siger Stephanie Lose.
Dermed påpeger hun, at det ikke er nok bare at afsætte penge til demografiske ændringer, når vi får flere ældre i årene fremover.

Langvarig dyr behandling til flere kræftpatienter

De nye dyre immunterapeutiske lægemidler, som lægerne ordinerer, bruges ikke alene tidligt i kræftforløbene, men også i lang tid, i modsætning til de begrænsede antal kemokure, som kræftpatienter kan tåle at få. Medicinen hjælper de proteiner, vi danner, så de naturligt kan at angribe kræftceller.

Desuden benyttes immunterapi-lægemidlerne i dag mod flere former for kræft end den ene kræftsygdom, de oprindelig var tiltænkt. Det gør de, fordi de har vist sig at virke på mange kræftformer. Dermed bliver udgiften til dem 70 millioner kroner ekstra i 2020. Et eksempel er midlet Keytruda, der nu kan bruges mod både lungekræft, leverkræft, blærekræft, modermærkekræft og kræft i nyren.

Et andet eksempel er lægemidlet Ocrevus, som visse patienter med sclerose får ordineret. Medicinen blev tidligere i år godkendt af Medicinrådet til en stor gruppe patienter med primær progressiv sclerose. Merudgiften til dét lægemiddel alene ventes at blive 60 millioner kroner næste år.

Læs mere

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Anbefalinger skal sikre kortere sagsbehandlingstider i Medicinrådet

En ny analyse kommer nu med anbefalinger, der skal optimere sagsbehandlingstiderne i Medicinrådet. En mere forudsigelig og stabil proces for sagsbehandlingen skal sikre kortere ventetider på ny medicin til gavn for patienterne.

Læs mere

De fem regionsrådsformænd: Ulighedspulje skal afhjælpe geografisk ulighed i sundhed

Samtlige formænd i Danmarks regioner er enige om, at det er en fælles opgave at bekæmpe den geografiske ulighed i sundhed. Uligheden er en kæmpe udfordring for både ansatte og patienter, og regionerne arbejder intensivt med at skaffe personale i alle dele af landet. Men problematikken er så alvorlig, at det også kræver en national indsats. Derfor foreslår de nu en statslig ulighedspulje.

Læs mere

Debat: Teknokratiske strukturreformer vil være gift for det danske sundhedsvæsen

Personale, patienter og pårørende kan blive gidsler i et udmattende og langvarigt reformforløb, hvis det regionale demokrati bliver hældt ned ad brættet til fordel for et teknokratisk styret sundhedsvæsen, som Moderaterne foreslår. I stedet er der brug for ansvarlige og langsigtede løsninger på det stigende behandlingsbehov og manglen på arbejdskraft.

Læs mere

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere