Gå til indhold

Det danske sundhedsvæsen fortjener en medalje

Lad os én gang for alle gøre op med de skadelige, sejlivede myter om et dyrt og dårligt sundhedsvæsen, lyder det fra Anders Kühnau, regionsrådsformand i Region Midtjylland.

Af Anders Kühnau, fmd. for Løn- og Praksisudvalget, fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand i Region Midtjylland. Bragt i Jyllands-Posten d. 12. januar 2019.

Regionerne har skabt bemærkelsesværdige resultater gennem de sidste 12 år. Så lad os én gang for alle gøre op med de skadelige, sejlivede myter om et dyrt og dårligt sundhedsvæsen. Danmark er blandt de tre lande i Europa, som har den laveste dødelighed som følge af blodprop i hjertet. Ventetiderne på operationer er historisk lave, og vi er blevet bedre til at behandle kræft- og hjertesygdomme.

Regionerne gør det så godt, at den svenske tænketank Health Consumer Powerhouse fornyelig kårede det danske sundhedsvæsen som det tredje bedste i verden. Vi bør også være stolte over, at ni ud af 10 planlagt indlagte patienter i høj grad eller meget høj grad er tilfredse med deres forløb på sygehuset og finder personalet venligt og imødekommende.

Nogle påstår, at der er for store regionale forskelle, men ser man på dødeligheden for kræft, iskæmisk hjertesygdom, diabetes og lungevejssygdommen KOL, blodprop og psykiske lidelser, ligger variationen i den regionale dødelighed konsekvent i den lave ende sammenlignet med andre europæiske lande.

Vi er ikke bare fagligt dygtige og tager patienterne i hånden, det danske sundhedsvæsen er også blandt de billigste i forhold til sundhedsudgifter pr. indbygger: Udgifterne er på under otte procent af BNP’et. Det er under OECD’s gennemsnit og under udgiftsniveauet for lande som Sverige, Storbritannien og Frankrig.

Hvert år behandler regionernes somatiske sygehuse 2,7 millioner borgere. Hvis der er noget, vi kan gøre bedre, sikrer et demokratisk folkevalgt regionsråd, at det straks bliver taget op og undersøgt for at lære og forbedre.

Godt nok er ikke nok for regionerne. Vi har store visioner, som i de kommende år skal gøre det endnu tryggere og nemmere at være patient. Med andre ord: Vi er klar til at skabe flere resultater, mere sammenhæng og højere kvalitet, som kan mærkes hos den enkelte borger, og som bliver bemærket ude i verden.

Sundhedsvæsnet er nemt at tale ned, men svært at bygge op. Regionerne passer på pengene og på patienterne. Det er den sande fortælling om regionernes sundhedsvæsen.

Læs også:

Læs mere

Relaterede nyheder

Regionerne vil sikre selvforsyning af plasmabaserede lægemidler

Danske Regioners bestyrelse har besluttet at udbygge kapaciteten til tapning af blodplasma fra knap 100 tons om året til ca. 280 tons om året. Udbygningen skal gøre Danmark selvforsynende med plasmabaserede lægemidler og forebygge leveringsvanskeligheder.

Læs mere

Ny aftale sikrer ekstraordinær indsats for lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om at indføre en række initiativer for at sikre, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere. Den nye lærepladsaftale sikrer en ekstraordinær indsats for lærepladser i 2021-22 og garanterer minimum 9.000 lærepladser for elever på social- og sundhedsuddannelserne i 2022-26.

Læs mere

Nye sundhedsklynger skal skabe bedre patientforløb og udvikling af det nære sundhedsvæsen

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet ved at etablere sundhedsklynger, der skal skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb.

Læs mere

Borgere med behov for hjælpemidler skal mødes af et mere simpelt system

En krykke, et dropstativ eller en kørestol. Det er eksempler på hjælpemidler, som borgerne skal opleve en smidigere proces med at få udleveret: - Som reglerne er nu, er ansvaret for hjælpemiddelområdet delt mellem kommuner og regioner, og problemer med afklaringer på tværs af sektorer kan i sidste ende gå ud over borgerne, der kan opleve problemer med at få den rette hjælp i rette tid, siger Stephanie Lose.

Læs mere