Gå til indhold

Specialiseret hjælp til mennesker med handicap er i fare

Børn med spastiske lammelser og borgere med alvorlige skader efter voldsomme trafikulykker, hjerneblødninger og blodpropper er blandt dem, der risikerer at miste mulighed for specialiseret hjælp. "Dyrebar viden kan gå tabt, og det kan gå ud over brugerne", forudser Sophie Hæstorp Andersen, formand for social- og psykiatriudvalget i Danske Regioner.

Regionerne har specialiseret sig i at yde den bedst mulige hjælp målrettet borgere med alvorlige handicaps. Men regeringen foreslår med sit udspil til en sundhedsreform, at institutionerne overgår til kommunerne.

Og det bekymrer formanden for social- og psykiatriudvalget i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen:

- Den højt specialiserede hjælp er i fare for at blive skyllet ud med badevandet, siger hun.

Flere end 4.000 borgere bliver berørt

Kommunerne køber sig i dag til næsten 700 regionale dag- og døgnpladser til børn og unge og over 3.500 pladser til voksne. Alle er de borgere med alvorlige handicaps og særlige behov, der imødekommes på de regionale institutioner med personale, der ofte er specialuddannet på området. 

- Erfaringerne viser desværre, at vigtig hjælp til særligt sårbare borgere risikerer at gå tabt, når kommunerne overtager driften, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Borgere med alvorlige handicaps mister eksperthjælp

Siden den seneste reform i 2007 har kommunerne gjort stor brug af en mulighed, de fik for at overtage regionale institutioner. Op mod 90 procent af de regionale specialtilbud på socialområdet er blevet kommunale.

På den baggrund er der nedlagt 24 døgninstitutioner og overdraget 46 institutioner til kommunerne. Ofte med den konsekvens, at pladserne er blevet ændret og forbeholdt kommunernes egne borgere. På den måde har borgere i andre kommuner mistet adgangen til samme specialiserede hjælp som hidtil. Og nu lægger regeringen så op til, at kommunerne også overtager de sidste meget specialiserede tilbud:

- God specialiseret hjælp kan i endnu højere grad blive afhængig af geografi. Og det er trist, for uanset hvor i landet man kommer fra, kan blandt andet yngre personer med hjerneskader have behov for at være blandt ligesindede og få hjælp fra de bedste eksperter, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Handicaporganisationer er også kritiske

Hun hæfter sig ved, at der også har lydt ængstelse og kritik fra brugere selv og organisationer som Danske Handicaporganisationer:

- De værdsætter den specialiserede hjælp på de regionale institutioner, og det glæder mig. Så det vil være uendelig trist, hvis en reform tvinger kommunerne til at overtage og udvande hjælpen, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach, chefrådgiver
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8212
M: 2917 0902
E: mla@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M: 4020 2057
E: tee@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Sophie Hæstorp Andersen.
Læs mere

Relaterede nyheder

Regionerne har modtaget varsel om udvidelse af konflikt fra DSR

Regionernes Løn- og Praksisudvalg har i dag modtaget et varsel om udvidelse af strejke fra Dansk Sygeplejeråd. Udvidelsen sker fra den 10. august.

Læs mere

Socialområdet skal reformeres efter grundig evaluering

Regionerne har den organisatoriske volumen, et stort befolkningsgrundlag, høj faglig viden og solid erfaring med indsatser på det højt specialiserede socialområde. Det er vi parate til at sætte i spil, ved at påtage os ansvaret for det højt specialiserede socialområde, skriver Lars Gaardhøj, der er formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Læs mere

Regionerne har forberedt sig på sygeplejerskestrejke fra i nat

Medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd har stemt nej til et mæglingsforslag fremsat af Forligsmanden. Da DSR har varslet strejke, vil konflikten bryde ud natten til lørdag. Regionerne har forberedt sig så godt som muligt, når det gælder udskydelser, og alle berørte patienter får direkte besked fra deres region.

Læs mere

Borgere med behov for hjælpemidler skal mødes af et mere simpelt system

En krykke, et dropstativ eller en kørestol. Det er eksempler på hjælpemidler, som borgerne skal opleve en smidigere proces med at få udleveret: - Som reglerne er nu, er ansvaret for hjælpemiddelområdet delt mellem kommuner og regioner, og problemer med afklaringer på tværs af sektorer kan i sidste ende gå ud over borgerne, der kan opleve problemer med at få den rette hjælp i rette tid, siger Stephanie Lose.

Læs mere