Specialiseret hjælp til mennesker med handicap er i fare

Børn med spastiske lammelser og borgere med alvorlige skader efter voldsomme trafikulykker, hjerneblødninger og blodpropper er blandt dem, der risikerer at miste mulighed for specialiseret hjælp. "Dyrebar viden kan gå tabt, og det kan gå ud over brugerne", forudser Sophie Hæstorp Andersen, formand for social- og psykiatriudvalget i Danske Regioner.

Regionerne har specialiseret sig i at yde den bedst mulige hjælp målrettet borgere med alvorlige handicaps. Men regeringen foreslår med sit udspil til en sundhedsreform, at institutionerne overgår til kommunerne.

Og det bekymrer formanden for social- og psykiatriudvalget i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen:

- Den højt specialiserede hjælp er i fare for at blive skyllet ud med badevandet, siger hun.

Flere end 4.000 borgere bliver berørt

Kommunerne køber sig i dag til næsten 700 regionale dag- og døgnpladser til børn og unge og over 3.500 pladser til voksne. Alle er de borgere med alvorlige handicaps og særlige behov, der imødekommes på de regionale institutioner med personale, der ofte er specialuddannet på området. 

- Erfaringerne viser desværre, at vigtig hjælp til særligt sårbare borgere risikerer at gå tabt, når kommunerne overtager driften, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Borgere med alvorlige handicaps mister eksperthjælp

Siden den seneste reform i 2007 har kommunerne gjort stor brug af en mulighed, de fik for at overtage regionale institutioner. Op mod 90 procent af de regionale specialtilbud på socialområdet er blevet kommunale.

På den baggrund er der nedlagt 24 døgninstitutioner og overdraget 46 institutioner til kommunerne. Ofte med den konsekvens, at pladserne er blevet ændret og forbeholdt kommunernes egne borgere. På den måde har borgere i andre kommuner mistet adgangen til samme specialiserede hjælp som hidtil. Og nu lægger regeringen så op til, at kommunerne også overtager de sidste meget specialiserede tilbud:

- God specialiseret hjælp kan i endnu højere grad blive afhængig af geografi. Og det er trist, for uanset hvor i landet man kommer fra, kan blandt andet yngre personer med hjerneskader have behov for at være blandt ligesindede og få hjælp fra de bedste eksperter, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Handicaporganisationer er også kritiske

Hun hæfter sig ved, at der også har lydt ængstelse og kritik fra brugere selv og organisationer som Danske Handicaporganisationer:

- De værdsætter den specialiserede hjælp på de regionale institutioner, og det glæder mig. Så det vil være uendelig trist, hvis en reform tvinger kommunerne til at overtage og udvande hjælpen, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach, chefrådgiver
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8212
M: 2917 0902
E: mla@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M: 4020 2057
E: tee@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Sophie Hæstorp Andersen,
Formand for Psykiatri og Socialudvalget, regionsrådsformand
T 38 66 51 00
M 70 20 95 88
E formand@regionh.dk
Sophie Hæstorp Andersen (1)
Læs mere

Relaterede nyheder

Haves: Ulighed i sundhed. Søges: Nye løsninger.

Danske Regioners nye årlige konference ”Sundhed for alle” sætter denne gang fokus på, hvordan vi opnår mere social lighed i sundhed. "Vi har brug for løsninger og handling", siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Hvornår giver det mening at flytte behandlingen tættere på borgeren?

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, skriver i et debatindlæg at regeringen i sin kommende sundhedsaftale skal sørge for, at de patienter, det giver mening at flytte væk fra sygehusene, sikres en både god og tryg behandling. Det kræver, at der er den nødvendige kapacitet og kvalitet i behandlingen i kommunerne og hos praksis.

Læs mere

Flere patienter kan få regionalt betalt hjælp på privathospitaler

Patienter med hjernerystelser, forstadier til hudkræft eller forstørret prostata kan se frem til hurtigere hjælp og bedre forløb. Regioner betaler for flere patientforløb hos private for at undgå lang ventetid.

Læs mere

Tjek din egen – eller din mors journal – på ny app

Nu kan danskerne nemt og sikkert tjekke deres prøvesvar og journal på den nye app MinSundhed, som Danske Regioner står bag. Med app'en er oplysninger på tværs af sundhedsvæsenet lige ved hånden. Hvis pårørende giver tilladelse, kan man også se deres sundhedsdata. App'en får løbende nye funktioner. Alle inviteres til at bidrage med gode idéer på appens Ønskeknap.

Læs mere