Gå til indhold

Stor tilfredshed hos akutte patienter

Knap tre ud af fire patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker var i 2018 i høj grad tilfredse med deres besøg. Det viser en ny undersøgelse. Samtidig skal et nyt udspil gøre noget ved ventetiden for de akutte patienter, siger næstformand for Danske Regioner Ulla Astman

Selv om der med over en million patienter i 2018 var nok at se til på landets akutmodtagelser og -klinikker, så er langt størstedelen af patienterne i høj grad tilfredse med deres besøg. Det er en af konklusionerne i regionernes årlige landsdækkende undersøgelse af de ambulante patienters oplevelser i akutmodtagelser og akutklinikker (LUP Akutmodtagelse 2018).

Tilfredshedsundersøgelse af patienter på akutmodtagelser

 

Her svarer 75 procent af patienterne, at de i høj eller meget høj grad alt i alt var tilfredse med deres besøg på akutklinikken. Hos akutmodtagelsen var 69 procent af patienterne i høj eller meget høj grad tilfredse. På skalaen fra 1 til 5 ligger gennemsnitsscoren for den samlede tilfredshed på 4,1 for akutmodtagelser og på 3,9 for akutklinikker. 

Dermed er patienternes tilfredshed på samme høje niveau som i 2017, hvor der blev målt den højeste tilfredshed i de fem år, undersøgelsen er lavet.

- Det er et flot resultat, som viser, at patienterne får en behandling, de er godt tilfredse med. Det er i sig selv vigtigt for os, og vi kan se, at vores personale gør meget for at tage hånd om de akutte patienter. Venteværelset på en akutmodtagelse eller -klinik kan være et travlt sted, så vi skal være meget grundige i kontakten med patienterne, siger Ulla Astman, der er næstformand for Danske Regioner.

Undersøgelsen kortlægger også, hvordan de akutte patienter bliver mødt af personalet, når de ankommer. Også her er der høj tilfredshed. Over 80 procent af patienterne oplevede i høj eller meget høj grad at få svar på deres spørgsmål, at den mundtlige information var forståelig, og at personalet lyttede til patienternes beskrivelse af deres sygdom eller skade.

Landsdækkende mål for kortere ventetid

7.246 patienter har svaret på spørgsmål i undersøgelsen. Svarene er på den måde en vigtig strømpil for, hvor der skal sættes ind, så de akutte patienter kan få en endnu bedre oplevelse.

Et af de punkter, hvor karaktererne ikke er helt så høje, er information om ventetiden. Her oplever mange patienter, at de ikke får tilstrækkelig information om, hvornår de kan forvente at blive undersøgt. Regionerne har sat nye mål for udviklingen af det akutte sundhedsvæsen, og har aftalt 24 nye indsatser. Et af områderne er specifikt, at der skal gøres noget ved ventetiden og informationen om den.

- Vi skal lytte til patienterne her, og det er ikke første gang, at information om ventetid bliver udpeget som et område, hvor vi skal gøre det bedre. Vi arbejder med løsninger, der giver let og overskuelig information om ventetid. Det betyder også, at patienterne på sigt vil kunne vente hjemme hos dem selv eller gå mere rundt på akuthospitalet uden at skulle bekymre sig om, hvorvidt de bliver overset, siger Ulla Astman.

Akutmodtagelserne er for mange borgere indgangen til hospitalerne. Akutmodtagelserne har døgnåbent, hvorimod akutklinikker som oftest kun har åbent i dagtimerne. Klinikkerne modtager som udgangspunkt kun patienter med lettere former for sygdomme og skader.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Natacha Jensen, konsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8151
M: 4020 1987
E: nje@regioner.dk

Søren Rasmussen, presserådgiver
Kommunikation
M: 9116 8823
E: srs@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere