uddannelse

19 ud af 20 unge får plads på ønskegymnasiet

95 procent af unge, der gerne vil starte på det almene gymnasium til sommer, har fået plads på deres ønskegymnasium. - Jeg er glad for at se, at langt de fleste har fået opfyldt deres førstevalg, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

19 ud af 20 unge, som gerne vil starte i gymnasiet til sommer, har fået plads på netop det gymnasium, de helst vil gå på. Det viser en ny opgørelse fra Danske Regioner.

Det er regionsrådspolitikere og gymnasierektorerne, som sammen i de regionale fordelingsudvalg står for at fordele de 29.542 unge, der i år har søgt ind på det almene gymnasium. Og det glæder formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, at 95,6 procent af de unge har fået deres førsteprioritet.

-  For unge i hele Danmark betyder det rigtig meget at komme ind på det gymnasium, de har ønsket. Derfor er jeg også glad for at se, at langt de fleste har fået opfyldt deres førstevalg, siger Stephanie Lose.

Det lokale gymnasium kan være truet

I december viste en analyse fra Danske Regioner, at faldende ungdomsårgange truer elevgrundlaget for flere gymnasiale tilbud uden for de største byer.

Dermed risikerer mange unge i særligt landdistrikterne, at det lokale gymnasium må lukke. Det kan betyde, at afstanden til en ungdomsuddannelse kan blive meget lang. Og det kalder på politisk handling, mener Stephanie Lose.

- Alle unge skal have et godt uddannelsestilbud inden for rimelig afstand. Derfor er det også nødvendigt, at vi regionale politikere eksempelvis indstiller kapacitetslofter på nogle gymnasier, så unge uden for de store byer fortsat kan vælge det lokale gymnasium, siger Stephanie Lose og afslutter:

- Det er en politisk opgave at sikre den rette balance mellem et frit valg og et godt lokalt uddannelsestilbud i hele Danmark. Det ansvar påtager vi os gerne i regionerne, så skolerne kan koncentrere sig om det, de er bedst til: at skabe god, inspirerende undervisning for de unge.

 

Så mange ansøgere til STX har fået opfyldt deres 1. prioritet i 2019

Region                Ansøgere i alt        Andel som har fået
deres 1. prioritet
 Nordjylland 2.235 99,6 %
 Midtjylland 6.039 96,1 %
 Syddanmark 5.989 96,6 %
 Sjælland 4.656 99,6 %
 Hovedstaden 10.623 92,1 %
 Hele landet 29.542  95,6 %

Fakta: De regionale fordelingsudvalg

  • I hver region findes et eller flere regionale fordelingsudvalg, som fordeler ansøgere til STX og HF inden for et bestemt geografisk område. Der er i alt 17 fordelingsudvalg.
  • Fordelingsudvalgene består af rektorerne fra gymnasierne i fordelingsudvalgets dækningsområde samt to politikere fra regionsrådet.
  • Fordelingsudvalgene træffer under ansvar over for regionsrådet alle afgørelser om fordeling af de optagelsesberettigede ansøgere til den treårige uddannelse til stx og den toårige hf-uddannelse.
  • De gældende fordelingsregler betyder, at hvis et gymnasium har flere ansøgere, end der er plads til, går pladserne til de elever, der bor tættest på (målt gennem afstand via vejnettet mellem ansøgers bopæl og uddannelsesstedet).
  • Supplerende er der en regel, der sikrer, at elever ikke har mere end 60 minutters transporttid til gymnasiet.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Vælg en uddannelse med mening

Vi skal stoppe faldet i søgningen mod de videregående velfærdsuddannelser, ellers risikerer vi, at vi i fremtiden kan opleve et gab mellem de mange, som har brug for hjælpen, omsorgen og professionalismen, og dem, der kan træde til. Det skriver repræsentanter for FH, KL, Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler i et debatindlæg.

Læs mere

Planloven skal også tage hensyn til miljø, natur og klima

Evalueringen af planloven er en kærkommen anledning til at se på, om man kan sikre en endnu bedre balance på tværs af by og land – og samtidig bidrage til at løse de klima- og biodiversitetsudfordringer, vi står overfor. Det skriver miljøudvalgsformand, Heino Knudsen.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere