Gå til indhold

Regeringen, KL og Danske Regioner indgår aftale om fælles digitaliseringspagt

Det tætte samarbejde mellem kommunerne, regionerne og staten om offentlig digitalisering skal fastholdes, men også nytænkes for at udnytte ny teknologi bedre og skabe større gennemsigtighed og sammenhæng for borgerne. Derfor har regeringen, KL og Danske Regioner indgået en digitaliseringspagt.

Danmark er i dag i front, når det gælder digitalisering i den offentlige sektor. Selvbetjeningsløsninger, NemID og Digital Post er en naturlig del af danskernes hverdag, og danskerne er meget tilfredse med de fælles digitale løsninger. Den danske førerposition er i høj grad resultatet af et stærkt samarbejde mellem kommunerne, regionerne og staten over mange år med løbende ambitiøse initiativer.

Den førerposition skal fastholdes. Digitalisering skal derfor også fremover være løftestang for bedre service og en mere effektiv og sammenhængende offentlig sektor. Det kræver et fortsat tæt samarbejde. Derfor er regeringen, KL og Danske Regioner enige om en digitaliseringspagt, som skal sætte yderligere skub på den digitale og teknologiske udvikling.

Med aftalen sætter parterne en række initiativer i gang, som skal skabe viden, overblik og gennemsigtighed for borgerne, øge erfaringerne med brugen af nye teknologier og velfærdsløsninger til at forny den offentlige sektor og sikre sammenhængende indsatser og service, der tager udgangspunkt i borgeren.

Innovationsminister Sophie Løhde siger:

- I Danmark er vi verdensmestre i offentlig digitalisering. Men førstepladser er som regel kun til låns, og derfor tager vi nu i fællesskab de næste vigtige skridt som led i en ambitiøs fællesoffentlig indsats. Borgernes tillid til offentlige myndigheders behandling af data er for mig helt central, og derfor skal danskerne i langt højere grad have adgang til egne data. Borgerne skal kunne se, hvad myndighederne ved om dem, og ikke kun omvendt som i dag. Samtidig skal vi blive langt bedre til at afprøve ny teknologi og udbrede digitale velfærdsløsninger, så vi kan give borgerne en bedre service.

KL’s formand Jacob Bundsgaard siger:

- Det stærke samarbejde på tværs af stat, kommuner og regioner betyder, at vi kan give borgerne bedre service. Det er helt afgørende for vores velfærd, at vi får udnyttet de muligheder, som digitalisering og teknologi giver os. Det er en væsentlig del af svaret på, hvordan vi kan få frigjort flest mulige hænder. Så vores medarbejdere kan være der, hvor der er allermest brug for dem – nemlig hos borgerne.

Danske Regioners formand Stephanie Lose siger:

- Danskerne skal have let adgang til og et godt overblik over deres egne data, og det har længe været en topprioritet for os i sundhedsvæsenet. Vi er allerede nået langt, og jeg glæder mig derfor også over, at vi nu med digitaliseringspagten øger ambitionerne på tværs af hele den offentlige sektor, så borgerne fremover får endnu bedre digitale tilbud, gennemsigtighed og adgang til egne data.

- Jeg er desuden glad for, at vi med investeringsfonden tør at satse på at udvikle nye teknologiske løsninger, som kan være med til at løse nogle af de store udfordringer, som vores velfærdssamfund står overfor. Også når gevinsterne er usikre eller ligger langt ude i fremtiden. Det kræver et tæt samarbejde med virksomhederne og universitetsmiljøerne, hvis vi skal i mål med vores ambitioner og sikre, at Danmark også fremover har førertrøjen på inden for offentlig digitalisering.

Fælles fokusområder

Parterne har særligt fokus på at styrke tilliden til den digitale offentlige sektor gennem øget gennemsigtighed. En af forudsætningerne for borgernes tillid er, at de har adgang til data om dem selv. Digitaliseringspagten sætter derfor – under navnet ”Mit overblik” – tryk på arbejdet med at give borgerne et digitalt overblik over de mest relevante oplysninger, det offentlige har om dem. Det kan være deres igangværende sager, ydelser, betalinger og relevante aftaler.

Digitaliseringspagten er også med til at sætte skub på at udbrede nye teknologier og velfærdsløsninger i den offentlige sektor. Blandt andet skal en investeringsfond gøre det mere attraktivt for kommuner og regioner at afprøve projekter med kunstig intelligens, fx til hjælp med rutineopgaver i sagsbehandlingen eller diagnosticering i sundhedssektoren. Det giver mere tid til borgerne.

Samtidig vil stat, regioner og kommuner i fællesskab – og gerne sammen med det private marked – oprette en dansk sprogressource med data som lyd og tekst. Sprogressourcen stilles frit til rådighed for virksomheder og forskere, der kan være med til at udvikle løsninger med fx talegenkendelse og tekstanalyse. Løsninger, der også kan gavne offentlige myndigheders arbejde.

Endelig skal pagten gøre borgernes møde med det offentlige lettere. Parterne vil derfor samarbejde om 11 digitale brugerrejser, der kan guide borgerne i situationer, hvor de har ærinder på tværs af den offentlige sektor – fx når man oplever at miste et familiemedlem, får børn, flytter eller bliver skilt.

Læs mere:

Person der søger oplysninger på en ipad
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Laura Glavind, teamleder
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8226
M: 2222 2669
E: lgl@regioner.dk

Morten Øster Christensen, presserådgiver
Kommunikation
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

 

Relaterede nyheder

Læs mere