Gå til indhold

Undervisnings-ministerens halve løsning hjælper ikke de mindre gymnasier

Med sin beslutning om at se bort fra dele af regionernes indstillinger om kapacitetslofter på en række større gymnasier skaber undervisningsministeren usikkerhed om de mindre gymnasiers fremtid.

- Ministerens beslutning er i bund og grund dårligt nyt for muligheden for at styrke uddannelsesmuligheder i yderområderne, siger Ulla Astman, næstformand for Danske Regioner.

Med udsigt til færre antal unge og dermed faldende elevtal frem mod 2030 har regionsrådene efter dialog med gymnasierne ønsket at indføre lofter på udvalgte gymnasier i større byer. Det skal være med til at sikre elevgrundlaget for gymnasier i de omkringliggende mindre byer.

Region Nordjylland, hvor Ulla Astman er formand for Regionsrådet, har for eksempel indstillet at indføre en øvre grænse for antallet af klasser på Hasseris Gymnasium og Aalborg Katedralskole.

Undervisningsminister Merete Riisager har dog meddelt, at hun ikke vil godkende regionens ønske, og den beslutning betyder, at det i Nordjylland reelt ikke er muligt at understøtte elevgrundlaget på gymnasierne udenfor Aalborg, mener Ulla Astman.

- Vi mener, at det er et skridt i den forkerte retning. De unge skal jo selvfølgelig søge ind dér, hvor de helst vil, men de mange unge, som foretrækker det nærmeste lokale gymnasium, skal også have den mulighed fremover – også selv om de ikke bor i en af de større byer.  Det er kapacitetsloftet et godt redskab til at sikre, men med sin beslutning har undervisningsministeren ikke gjort det lettere, siger Ulla Astman og tilføjer:

- Vi stiller os meget undrende overfor, at ministeren vælger at gå imod flere af de løsninger, der er fundet lokalt efter dialog mellem regionsrådet og gymnasierne. Det kan ende med at ramme et helt lokalområde, hvis en uddannelse må lukke, fordi elevgrundlaget forsvinder.

Ministeren har generelt afvist regionernes ønske om flere steder at indføre lofter af tre års varighed og i stedet kun godkendt lofter af et års varighed. Det gælder blandt andet i Vejle, hvor der er særligt brug for at sikre elever på de mindre gymnasier. Dermed får vi halve løsninger, og lofterne får ikke den ønskede effekt, mener Ulla Astman.

- Ministerens beslutning er samlet set meget kortsigtet. En ting er søgemønstrene i år – men kapacitetslofterne er jo netop en mere langsigtet løsning, og det er det, der er brug for, siger Ulla Astman.

Vejskilt der peger hver sin vej
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder