Gå til indhold

Psykiatri

Faldende brug af bælte i psykiatrien

Antallet af psykiatriske patienter, der bliver lagt i bælte under tvang, falder. Det viser nye landsdækkende tal, og de glæder formanden for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg, Sophie Hæstorp Andersen.

Brugen af bælte på landets psykiatriske afdelinger falder. En ny opgørelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at brugen af bælte er bragt ned med 35 % siden antallet i årene 2011-2013, som er udgangspunktet, der måles efter. Det er en udvikling, som glæder Sophie Hæstorp Andersen, formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg.

- Jeg er glad for, at stadigt færre patienter i psykiatrien bliver bæltefikseret, for det kan være et voldsomt indgreb. Det vidner om, at den målrettede indsats, der laves ude på afdelingerne, virker, siger Sophie Hæstorp Andersen.
For at sikre mindre brug af bælte og tvang har der været stort fokus på at dele viden og gode erfaringer. Både på tværs af regioner, men også mellem de enkelte afdelinger.

Færre børn og unge oplever tvang

Danske Regioner indgik i 2014 en partnerskabsaftale med Sundhedsministeriet om at halvere anvendelsen af bæltefiksering og reducere brugen af anden tvang i psykiatrien frem mod 2020.
Udover det positive fald i brugen af bælte viser de nye tal, der er for andet halvår af 2018 og første halvår af 2019, også, at der bliver brugt færre former for tvang. Sammenlignet med sidste års tal gælder det for eksempel for antallet af fastholdelser, tvangsmedicineringer og så er det samlede antal børn og unge, der er berørt af tvangsforanstaltninger, også faldet.

Selv om det på flere områder går den rigtige vej, så er regionerne dog et stykke fra at reducere den samlede brug af anden tvang i forhold til udgangspunktet i partnerskabsaftalen. Således viser de nye tal, at det samlede antal patienter, der blev berørt af forskellige former for tvang, er over udgangspunktet i aftalen med staten.

- Det er muligt, at vi ikke kan leve op til alle målene i partnerskabsaftalen med staten, men det er stadig en positiv udvikling, vi er inde i. Det er et langt og sejt træk, der skal til, og vi vil fortsat arbejde benhårdt på at nedbringe brugen af de foranstaltninger, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Et stort skridt for patienterne i psykiatrien vil ifølge Sophie Hæstorp Andersen være, at der helt enkelt investeres mere i området. Både i mere moderne bygninger, i flere hænder og senge, for erfaringer viser, at det er med til at nedbringe brugen af tvang.

- Der er et klart behov for, at der investeres i psykiatrien, og det er noget, vi vil have fokus på, når vi sammen med regeringen skal drøfte den 10-årige investeringsplan, der er varslet, siger Sophie Hæstorp Andersen.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Årets Sundhedsdebattør: ”Jeg deler vandene”

Forfatter Anna Juul modtog Danske Regioners pris som Årets Sundhedsdebattør på Folkemødet 2023. Anna Juul vinder prisen for at sætte psykiatrien og behandlingsvæsenet til debat og for at opfordre os alle til at gøre op med stereotype forestillinger om psykisk sygdom.

Læs mere

Forfatter Anna Juul vinder pris som Årets Sundhedsdebattør

Danske Regioner hædrer forfatter Anna Juul som Årets Sundhedsdebattør. Anna Juul vinder den nystiftede pris efter, at hun i januar udgav bogen ”Superskurk”, hvor hun med en skarp pen beskriver sine personlige oplevelser med psykisk sygdom og mødet med psykiatrien.

Læs mere

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere