Gå til indhold

Økonomi

Nye budgetaftaler: Medarbejderne skal kunne følge med

I budgetaftalerne for 2020 prioriterer regionerne flere midler til, at medarbejderne i sundhedsvæsenet fortsat kan levere god og tryg behandling, selvom antallet af patienter og medicinudgifterne stiger. Også almen praksis, psykiatrien og klimaet har stort fokus. "Med de nye aftaler tager vi endnu et skridt mod, at danskerne også fremover har et godt og trygt sundhedsvæsen", siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Flere ældre. Flere kroniske syge. Stigende udgifter til medicin. Og nye dyre behandlinger. Det er nogle af de store udfordringer, der presser sundhedsvæsenet. Derfor er de også hovedtemaer i de nye budgetaftaler for 2020, som de fem regionsråd har indgået.

I aftalerne afsætter regionerne blandt andet ca. 400 millioner kroner ekstra til de stigende medicinudgifter. Der er prioriteret midler til hospitalerne, så personalet kan følge med, når antallet af patienter stiger. Og der er sat penge af til psykiatrien. Det glæder formand for Danske Regioner, Stephanie Lose:

- Med aftalerne tager vi endnu et skridt i retning mod, at danskerne også fremover har et godt og trygt sundhedsvæsen. Det kræver ekstra midler, hvis vores medarbejdere skal kunne følge med, når patienterne bliver flere og får flere sygdomme. Med de nye budgetter får de en hjælpende hånd.

Behandling flyttes tættere på

Derudover har alle budgetaftaler fokus på at flytte mere behandling tættere på patienterne og styrke de praktiserende lægers rolle.

Samlet prioriterer regionerne ca. 150 millioner kroner ekstra til det nære sundhedsvæsen. De går blandt andet til at investere i almen praksis og til at styrke samarbejdet med kommunerne og de praktiserende læger.

- I regionerne arbejder vi for, at patienterne fremover får mere behandling tættere på deres eget hjem og at forløbene gennem hele sundhedsvæsenet hænger bedre sammen. I den vision spiller de praktiserende læger en nøglerolle, siger Stephanie Lose og fortsætter:

- Derfor er jeg glad for, at vi er enige om at styrke almen praksis, så danskerne frem over i flere tilfælde kan tage til egen læge for at blive behandlet frem for at skulle hele vejen til hospitalet.

Til kamp for klimaet

Budgetaftalerne blæser også til kamp mod klimaudfordringerne. Alle fem aftaler indeholder grønne initiativer, der blandt andet skal bidrage til at reducere hospitalerne energiforbrug, affaldsproduktion, madspild og brug af plast. Også miljøvenlige indkøb og mere grøn transport er i fokus.

Stephanie Lose er ikke i tvivl om, at regionerne spiller en vigtig rolle, hvis Danmark skal nå målet om 70 procent mindre CO2-udledning i 2030.

- Vi står over for en klimakrise, der kan få stor betydning for vores børns fremtid, og som vi alle har et medansvar for at løse. I regionerne er vi klar til at kæmpe for klimaet. Både med grøn omstilling på hospitalerne og ved at sætte en fælles retning, så hele landsdelen arbejder for at reducere klimaaftrykket.

Læs mere:

Du kan finde alle fem regionale budgetaftaler her:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Regionerne prioriterer og skaber sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ofte bidrager sundhedsdebatten til nye indsigter og nøgterne bud på løsninger. Det kan dog efterhånden mærkes at valgkampen lurer under overfladen. Senest i Altinget hvor folketingskandidat for moderaterne Monika Rubin genbesøger en række påstande om regionernes arbejde og rolle i det danske sundhedsvæsen, skriver Danske Regioners formand for sundhedsudvalget, Karin Friis Bach i debatindlæg.

Læs mere

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionale budgetaftaler for 2023 er på plads

De fem regionsråd har indgået budgetaftaler for 2023. Aftalerne sikrer blandt andet flere penge til fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø på hospitalerne samt til det nære sundhedsvæsen. Det har været nødvendigt med svære prioriteringer i anlægsbudgettet.

Læs mere

Danske Regioner lancerer plan for at bekæmpe ventelister og personalemangel i sundhedsvæsenet

Planen indeholder 12 indsatser, som skal sikre flere medarbejdere på hospitalerne og kortere ventetider for patienterne.

Læs mere