Gå til indhold

Økonomi

Nye budgetaftaler: Medarbejderne skal kunne følge med

I budgetaftalerne for 2020 prioriterer regionerne flere midler til, at medarbejderne i sundhedsvæsenet fortsat kan levere god og tryg behandling, selvom antallet af patienter og medicinudgifterne stiger. Også almen praksis, psykiatrien og klimaet har stort fokus. "Med de nye aftaler tager vi endnu et skridt mod, at danskerne også fremover har et godt og trygt sundhedsvæsen", siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Flere ældre. Flere kroniske syge. Stigende udgifter til medicin. Og nye dyre behandlinger. Det er nogle af de store udfordringer, der presser sundhedsvæsenet. Derfor er de også hovedtemaer i de nye budgetaftaler for 2020, som de fem regionsråd har indgået.

I aftalerne afsætter regionerne blandt andet ca. 400 millioner kroner ekstra til de stigende medicinudgifter. Der er prioriteret midler til hospitalerne, så personalet kan følge med, når antallet af patienter stiger. Og der er sat penge af til psykiatrien. Det glæder formand for Danske Regioner, Stephanie Lose:

- Med aftalerne tager vi endnu et skridt i retning mod, at danskerne også fremover har et godt og trygt sundhedsvæsen. Det kræver ekstra midler, hvis vores medarbejdere skal kunne følge med, når patienterne bliver flere og får flere sygdomme. Med de nye budgetter får de en hjælpende hånd.

Behandling flyttes tættere på

Derudover har alle budgetaftaler fokus på at flytte mere behandling tættere på patienterne og styrke de praktiserende lægers rolle.

Samlet prioriterer regionerne ca. 150 millioner kroner ekstra til det nære sundhedsvæsen. De går blandt andet til at investere i almen praksis og til at styrke samarbejdet med kommunerne og de praktiserende læger.

- I regionerne arbejder vi for, at patienterne fremover får mere behandling tættere på deres eget hjem og at forløbene gennem hele sundhedsvæsenet hænger bedre sammen. I den vision spiller de praktiserende læger en nøglerolle, siger Stephanie Lose og fortsætter:

- Derfor er jeg glad for, at vi er enige om at styrke almen praksis, så danskerne frem over i flere tilfælde kan tage til egen læge for at blive behandlet frem for at skulle hele vejen til hospitalet.

Til kamp for klimaet

Budgetaftalerne blæser også til kamp mod klimaudfordringerne. Alle fem aftaler indeholder grønne initiativer, der blandt andet skal bidrage til at reducere hospitalerne energiforbrug, affaldsproduktion, madspild og brug af plast. Også miljøvenlige indkøb og mere grøn transport er i fokus.

Stephanie Lose er ikke i tvivl om, at regionerne spiller en vigtig rolle, hvis Danmark skal nå målet om 70 procent mindre CO2-udledning i 2030.

- Vi står over for en klimakrise, der kan få stor betydning for vores børns fremtid, og som vi alle har et medansvar for at løse. I regionerne er vi klar til at kæmpe for klimaet. Både med grøn omstilling på hospitalerne og ved at sætte en fælles retning, så hele landsdelen arbejder for at reducere klimaaftrykket.

Læs mere:

Du kan finde alle fem regionale budgetaftaler her:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Årets sundhedsdebattør satte fokus på sundhed, superstimuli og manipulation

Årets sundhedsdebattør Nicklas Brendborg satte gang i en debat om sundhed, superstimuli og manipulation af vores belønningssystem foran et veloplagt publikum. Prismodtageren åbnede folkemødet 2024 i Danske Regioners telt, hvor formand Anders Kühnau bød ham velkommen. Nicklas Brendborg får prisen for sin seneste bog 'Vanedyr'.

Læs mere

Danske Regioner om struktur-rapport: Mange gode takter, nu skal vi huske ambitionerne

Der er grund til at rose Sundhedsstrukturkommissionen for et meget grundigt stykke arbejde, og der er mange gode takter i den rapport, som netop er fremlagt. Især er det positivt, at Kommissionen i høj grad har taget ideen om at samle ansvaret for sundhed til sig.

Læs mere

Kronik: Sæt ikke sundhedsambitionerne i bakgear

Lige om lidt afleverer Sundhedsstrukturkommissionen sin rapport, og så går startskuddet til den politiske armlægning om en sundhedsreform. Fra regionerne er budskabet klart: Sæt patienten i centrum. Sæt handling bag ordene. Og sæt barren højt. Så vi får en reform af gavn og ikke blot af navn.

Læs mere

Ny økonomiaftale giver nødvendigt løft og giver regionerne mulighed for at udvikle sundhedsvæsenet

Regeringen og Danske Regioner har indgået en flot økonomiaftale, som med et løft på næsten to milliarder kroner giver regionerne mulighed for at investere i sundhedsvæsenets udvikling. Aftalen giver samtidig regionerne bedre forudsætninger for at styre medicinudgifterne.

Læs mere