Økonomi

Nye budgetaftaler: Medarbejderne skal kunne følge med

I budgetaftalerne for 2020 prioriterer regionerne flere midler til, at medarbejderne i sundhedsvæsenet fortsat kan levere god og tryg behandling, selvom antallet af patienter og medicinudgifterne stiger. Også almen praksis, psykiatrien og klimaet har stort fokus. "Med de nye aftaler tager vi endnu et skridt mod, at danskerne også fremover har et godt og trygt sundhedsvæsen", siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Flere ældre. Flere kroniske syge. Stigende udgifter til medicin. Og nye dyre behandlinger. Det er nogle af de store udfordringer, der presser sundhedsvæsenet. Derfor er de også hovedtemaer i de nye budgetaftaler for 2020, som de fem regionsråd har indgået.

I aftalerne afsætter regionerne blandt andet ca. 400 millioner kroner ekstra til de stigende medicinudgifter. Der er prioriteret midler til hospitalerne, så personalet kan følge med, når antallet af patienter stiger. Og der er sat penge af til psykiatrien. Det glæder formand for Danske Regioner, Stephanie Lose:

- Med aftalerne tager vi endnu et skridt i retning mod, at danskerne også fremover har et godt og trygt sundhedsvæsen. Det kræver ekstra midler, hvis vores medarbejdere skal kunne følge med, når patienterne bliver flere og får flere sygdomme. Med de nye budgetter får de en hjælpende hånd.

Behandling flyttes tættere på

Derudover har alle budgetaftaler fokus på at flytte mere behandling tættere på patienterne og styrke de praktiserende lægers rolle.

Samlet prioriterer regionerne ca. 150 millioner kroner ekstra til det nære sundhedsvæsen. De går blandt andet til at investere i almen praksis og til at styrke samarbejdet med kommunerne og de praktiserende læger.

- I regionerne arbejder vi for, at patienterne fremover får mere behandling tættere på deres eget hjem og at forløbene gennem hele sundhedsvæsenet hænger bedre sammen. I den vision spiller de praktiserende læger en nøglerolle, siger Stephanie Lose og fortsætter:

- Derfor er jeg glad for, at vi er enige om at styrke almen praksis, så danskerne frem over i flere tilfælde kan tage til egen læge for at blive behandlet frem for at skulle hele vejen til hospitalet.

Til kamp for klimaet

Budgetaftalerne blæser også til kamp mod klimaudfordringerne. Alle fem aftaler indeholder grønne initiativer, der blandt andet skal bidrage til at reducere hospitalerne energiforbrug, affaldsproduktion, madspild og brug af plast. Også miljøvenlige indkøb og mere grøn transport er i fokus.

Stephanie Lose er ikke i tvivl om, at regionerne spiller en vigtig rolle, hvis Danmark skal nå målet om 70 procent mindre CO2-udledning i 2030.

- Vi står over for en klimakrise, der kan få stor betydning for vores børns fremtid, og som vi alle har et medansvar for at løse. I regionerne er vi klar til at kæmpe for klimaet. Både med grøn omstilling på hospitalerne og ved at sætte en fælles retning, så hele landsdelen arbejder for at reducere klimaaftrykket.

Læs mere:

Du kan finde alle fem regionale budgetaftaler her:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Læs mere

Relaterede nyheder

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Danskerne er klar til det digitale sundhedsvæsen

Under Corona-epidemien har regionerne og andre aktører på rekordtid sat nye digitale løsninger i søen for at hjælpe borgere, som ikke kunne mødes med sundhedsvæsenet på grund af smitterisikoen. Nye tal viser, at befolkningen med åbne arme tager imod de digitale muligheder, som regionerne vil videreudvikle og udbrede massivt i de kommende år.

Læs mere

Behandlingsrådet har fundet sin formand og adresse

Formand for det kommende behandlingsråd bliver lægelig direktør på Odense Universitetshospital, Michael Dall. Samtidig bliver det Region Nordjylland, der skal huse rådets sekretariat. Det står klart efter dagens bestyrelsesmøde i Danske Regioner.

Læs mere

Aftale om økonomi for 2021 på plads

Danske Regioner og regeringen har i dag underskrevet en aftale om økonomien for næste år. Aftalen sikrer regionerne 1,3 milliarder kroner mere til at drive sundhedsvæsenet og 3,5 milliarder kroner til investeringer i bygninger og apparatur. Samtidig er man enige om, at regeringen skal dække de udgifter, regionerne har haft og vil få i forbindelse med COVID-19.

Læs mere