Multisygdom

Regionerne vil styrke indsatsen for mennesker med multisygdom

Næsten en kvart million danskere er ramt af svær multisygdom. Det viser nye tal fra Danske Regioner. Det er bekymrende, og der er brug for en anderledes indsats til mennesker med multisygdom, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Ca. 240.000 danskere – eller lidt mere end der tilsammen bor i Vejle og Esbjerg Kommune. Så mange er ramt af kompleks multisygdom, som betyder, at de lever med ca. fem kroniske sygdomme såsom diabetes, KOL, hjertesygdomme, gigt eller psykiske lidelser som angst eller depression. Det viser en ny kortlægning fra Danske Regioner.

De mange sygdomme går ud over patienternes livskvalitet, og derfor er der behov for at styrke den behandling, der tilbydes patienter med multisygdom. Det mener Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

- Vi står med en voksende gruppe patienter, som har behov for en mere helhedsorienteret indsats på tværs af både somatiske og psykiske sygdomme. Vi vil gerne forbedre vores sundhedsvæsen, og når det handler om indsatsen for patienter med multisygdom, skal vi have et særligt fokus på de mennesker, som er hårdest ramt, siger Stephanie Lose.

Kortlægningen fra Danske Regioner har identificeret fem grupperinger af mennesker med multisygdom. De 240.000 danskere er dem, som er hårdest ramt på sygdomskompleksitet og livskvalitet, men der findes også andre grupper, hvor fokus bliver på at forebygge, at de udvikler flere sygdomme.

Fakta er, at fire ud af 10 mennesker lever med multisygdom i dag, det vil sige, at de lider af to eller flere kroniske sygdomme på samme tid.

Forskellige løsninger til forskellige behov

Regionernes sammedagsløsninger er et eksempel på en løsning, som i dag imødekommer en stor gruppe af mennesker med multisygdom. Her møder patienten op til undersøgelse ét sted på hospitalet, hvor det er muligt at blive tilset af de nødvendige speciallæger på samme dag.

- På den måde anlægges der et helhedsorienteret blik på patientens behandling og forløb. Samtidig tager vi hensyn til patientens tid, da besøgene bliver bedre koordineret, så der skal ikke sættes flere dage af til besøg på forskellige afdelinger. Udbredelsen af den type løsninger skal vi fortsætte, og der vil vi i regionerne lære af hinandens erfaringer, siger Stephanie Lose.

Samtidig skal der ude på hospitalerne tilbydes en mere håndholdt indsats, der tilpasses de behov, den enkelte patient med multisygdom har. Det kan være en indsats, hvor der tildeles mere tid i den enkelte konsultation, eller hvor patienten tilbydes støtte af en patientrådgiver, der coacher og rådgiver til selv at mestre dagligdagens gøremål. Udover at sikre et mere planlagt behandlingsforløb, vil mere tid til patienten også betyde, at den rigtige behandling sættes i gang ved første besøg og dermed vil behovet for flere besøg og eventuel indlæggelse falde.

- Vi skal derhen, hvor patienter med multisygdom og særlige behov tildeles mere tid i mødet med vores sundhedspersonale. Det vil give mulighed for mere differentierede og dermed også bedre indsatser, siger Stephanie Lose.


Oversigt over regionernes sammedagsløsninger:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anne Cederlund Rytter, seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
M: 2537 1027
E: acr@regioner.dk

Søren Rasmussen, presserådgiver
Kommunikation
M: 9116 8823
E: srs@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Det digitale sundhedsvæsen hjælper dem, der har det allersværest

Digitalisering og nærhed er ikke modsætninger. Med digitale tilbud vil vi hjælpe bedre og mere - også mennesker med svære psykiske lidelser eller alvorlige kroniske sygdomme. Det skal altid være frivilligt.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Danskerne er klar til det digitale sundhedsvæsen

Under Corona-epidemien har regionerne og andre aktører på rekordtid sat nye digitale løsninger i søen for at hjælpe borgere, som ikke kunne mødes med sundhedsvæsenet på grund af smitterisikoen. Nye tal viser, at befolkningen med åbne arme tager imod de digitale muligheder, som regionerne vil videreudvikle og udbrede massivt i de kommende år.

Læs mere

Danmarks første privathospital er på Sundhedsjournalen

Regionerne har stået i spidsen for at få det første privathospital – Privathospitalet Kollund - på Sundhedsjournalen. Alle privathospitaler kommer med inden udgangen af 2021. Den digitale landvinding betyder, at du fremover på Sundhedsjournalen på sundhed.dk altid kan få et samlet overblik over, hvad du er behandlet for, hvor og hvornår, både på offentlige og private hospitaler.

Læs mere