Psykiatri

Sæt ikke psykiatrien på pause

Der er brug for en langsigtet plan for psykiatrien, men det er oplagt at tage hul på arbejdet allerede i den kommende finanslov, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman i et debatindlæg.

Debatindlæg af Stephanie Lose og Ulla Astman, henholdsvis formand og næstformand, Danske Regioner. Bragt i Avisen Danmark den 8. oktober 2019.

Så blev regeringens forslag til næste års finanslov præsenteret, og i regionerne er vi selvfølgelig glade for de nye penge til flere sygeplejersker.

Vi ser også frem til den 10 års plan for psykiatrien, som regeringen har annonceret og herfra er der opbakning til ambitionen om at lægge en langsigtet plan for et område, som for ofte har været finansieret med midlertidige puljer.

Enhedslisten har kastet et ønske om en milliard kroner til psykiatrien ind i forhandlingerne om finansloven for 2020, og vi ser gerne, at man tager hul på forbedringer i psykiatrien allerede nu. På nogle punkter vil det være fornuftigt at lave et grundigt forberedelsearbejde, men andre steder er der behov for at handle her og nu.

Det gælder for eksempel det stigende pres på retspsykiatrien og en udbygning af Sikringen i Slagelse, som huser 30 af landets farligste psykisk syge. Flere medier har fortalt om sager, hvor to borgere måtte vente i mere end 10 måneder på en ledig plads på Sikringen. I mellemtiden blev de holdt bæltefikseret på andre afdelinger, hvor hverken personale eller rammer nødvendigvis var gearet til at håndtere dem. Det er triste historier, og konsekvenserne af ventetiden kan være store for både borgeren, de pårørende og personalet på det sted, hvor ventetiden tilbringes. Som ansvarlige politikere skal vi gøre, hvad vi kan for at undgå, at den slags sker igen.

Derfor mener vi også, at der er behov for at udvide Sikringen med 10 nye pladser. Det vil koste ca. 100 mio. kr. og derefter 36 mio. i årlig drift. Udbygningen af Sikringen er en del af Enhedslistens udspil til finanslov, og vi ser gerne, at Sikringen kommer på bordet under forhandlingerne med finansministeren.

Det samme gør sig gældende for de såkaldte 150 særlige pladser, der er tiltænkt en gruppe af svært psykisk syge, der også kan være til fare for personalet. Tanken med pladserne var god, men modellen er forkert. For selv om alle er enige om, at behovet er der, så betyder de særlige visitationskrav, at ca. en tredjedel af sengene står tomme. Derfor har vi sammen med KL foreslået en ny model, hvor de særlige regler skrottes, så vi kan tilbyde sengene og behandlingen til de mennesker, vi ved, har brug for dem. Det vil kræve en anden finansiering, som er oplagt at få afklaret allerede under de kommende forhandlinger.

Der er altså mange gode grunde til at prioritere psykiatrien på næste års finanslov. Bagefter er vi klar til at tage fat, så snart regeringen inviterer til forhandlinger om 10 års planen, så vi kan komme i gang med den oprustning af psykiatrien, som så mange af os gerne ser.

Relaterede nyheder

Læs mere

Det digitale sundhedsvæsen hjælper dem, der har det allersværest

Digitalisering og nærhed er ikke modsætninger. Med digitale tilbud vil vi hjælpe bedre og mere - også mennesker med svære psykiske lidelser eller alvorlige kroniske sygdomme. Det skal altid være frivilligt.

Læs mere

Forslag: Tusindvis af danskere med psykisk sygdom og misbrug skal have samlet behandling

Psykisk sygdom og misbrug hænger tæt sammen, men behandles alligevel hver for sig af regioner og kommuner. Det betyder, at mennesker med begge diagnoser risikerer at falde mellem to stole, når de har brug for behandling. Danske Regioner foreslår, at behandlingen samles i ét regionalt tilbud, hvor man på samme tid og sted får hjælp til både psykiske lidelser og misbrug.

Læs mere

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere