Gå til indhold

Forskerpulje

Medarbejdere kan nu søge og få andel i 10 mio. til forskning

Regionernes Medicin- og behandlingspulje støtter uafhængig forskning med 10 millioner kroner.

- Vi er glade for at vi igen i år kan støtte uafhængig forskning, og håber at der vil være stor interesse i at søge pengene, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Hun hæfter sig ved, at puljen er vigtig, fordi de 10 mio. kr. bliver bevilget til forskningsprojekter, som ellers næppe ville kunne gennemføres, fordi lægemiddelindustrien ikke har økonomisk interesse i dem.

Puljen har et særligt fokus på at støtte projekter, som kan sikre et mere effektivt ressourceforbrug.

Danske Regioners bestyrelse har i år besluttet at videreføre den årlige Medicinpulje som en Medicin- og behandlings-pulje for at sikre et bredere perspektiv inden for den kliniske forskning til gavn for den enkelte patient og samfundsøkonomien.

Puljen vil derfor, udover medicinområdet, også kunne anvendes til undersøgelser forskellige teknologiers effekt, så hospitalerne også på det område bruger ressourcerne så hensigtsmæssigt som muligt.

Ansatte i regionerne kan frem til den 1. oktober 2019 søge om forskningsmidler fra puljen via links nederst i nyheden her.


Fakta:

Der er fokus på, at projekterne er fællesregionale. Pengene fra puljen vil blandt andet blive bevilget til følgende type uafhængige forsøg: 

  • Uafhængige randomiserede kliniske forsøg, hvor effekt af nye lægemidler sammenlignes med eksisterende billigere standardbehandling.
     
  • Uafhængige forsøg, hvor det undersøges, om det kan være relevant for visse patientgrupper at ophøre med lægemiddelbehandling, fordi behandlingen ikke længere har effekt.
     
  • Uafhængige forsøg, hvor alternativ dosering eller behandlingsvarighed af nye lægemidler afprøves (fx lavere dosis, større interval mellem dosering, kortere behandlingsvarighed)

  • Uafhængige forsøg, hvor effekt og sikkerhed af de nye lægemidler testes i relevante patientgrupper, som normalt ikke indgår i de initiale kliniske afprøvninger (fx leversyge, nyresyge, børn, gamle, meget overvægtige, bevidstløse, svært psykotiske, multisyge).

  • Uafhængige forsøg, hvor det undersøges om de anprisninger, som virksomhederne lover (effekt og bivirkninger) holder.

  • Uafhængige forsøg, hvor teknologiske interventioner testes over for rationel brug af ressourcer.

 

Fakta

Læs mere og ansøg

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Debat: Mere forskning i psykiatrien kan redde liv og mindske ulighed i sundhed

Det er nødvendigt at styrke den uafhængige sundhedsforskning, hvis vi skal sikre den bedste behandling, mere lighed i sundhed og flere sunde leveår til danskerne i fremtiden. Den frie og uafhængige forskning kan bidrage til at sætte fokus på oversete sygdomsområder, som ikke har industriens bevågenhed, men hvor mange danskere er berørte. Her er psykiatriområdet et oplagt eksempel.

Læs mere

Søg penge til forskning i forebyggelse

Der er nu igen åbent for ansøgninger til 'Den Fælles Regionale Pulje til Forskning i Forebyggelse'. – Hvis vi skal løfte folkesundheden, er det afgørende at investere målrettet i forebyggelse, siger Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.

Læs mere

Alle over 65 år kan vaccineres mod influenza og covid-19 hos regionerne og apotekerne

Danskere over 65 år og sårbare grupper kan fra 1. oktober 2023 til 15. januar 2024 blive vaccineret mod influenza og covid-19 på regionale vaccinationssteder og apoteker over hele landet. Det er med til at sikre borgerne en nær og let tilgængelig adgang til vaccination.

Læs mere

Danske Regioner: Penge til flere ældre kan blive slugt af bundne milliardudgifter

Sundhedsvæsnets penge til demografi risikerer at skulle dække en række bundne udgifter i stedet for at komme de ældre til gode. Det kalder på en økonomisk kompensation fra staten for at dække udgifterne til ny kostbar tilskudsmedicin og et stort efterslæb på inflation.

Læs mere