Gå til indhold

Regionerne overholder igen budgetterne

Danmarks Statistik offentliggør nu regnskabet for året 2019. Endnu engang viser regionerne økonomisk ansvarlighed og holder sig inden for de aftalte økonomiske rammer.

Regionerne har endnu engang været gode til at styre økonomien, og budgetterne overholdes på både udgifter til sundhed og regional udvikling.

Det samlede udgiftsniveau til sundhed var sidste år på 114,4 mia. kr. Dermed lander udgifterne til sundhed på 0,16 procent under det budgetterede niveau for 2019. Her er midlerne gået til for eksempel løn til personale, medicin og nye behandlinger til patienterne.

Det er ikke mindst på grund af et tæt samarbejde på tværs af regionerne, at udgifterne endnu engang holder sig inden for rammen. Regionerne har taget ansvaret for og er lykkes med, at få pengene til at passe, siger Stephanie Lose:

- Jeg er glad for, at vi igen i år kan præsentere regnskaber, der viser, at vi har godt styr på at overholde de økonomiske rammer. Samtidigt har regionerne undervejs i regnskabsåret for 2019 udviklet sundhedsvæsenet på mange områder som for eksempel ved at tilbyde nye behandlinger, effektive arbejdsgange og digitale løsninger, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Regional udvikling overholder også rammen

Også indenfor regional udvikling har regionerne sikret sig balancerede regnskaber. Regnskabet for 2019 ligger på kun 0,01 pct. under det budgetterede niveau. Det er midler, der gik til blandt andet kollektiv trafik, miljø, klima og håndtering af jordforurening.

- Vi har brugt, de midler, der var afsat og prioriteret penge til at udvikle nære, grønne løsninger til borgerne i alle regioner, siger Stephanie Lose.

Læs mere

- Regionernes regnskaber for 2019 (Danmarks Statistik)

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Valentin Thyge Egeberg, Konsulent
Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler (ØSA)
M: 3142 1712
E: ste@regioner.dk

Emma Lindegaard, Presserådgiver
Kommunikation
M: 2119 9862
E: eli@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionale budgetaftaler for 2023 er på plads

De fem regionsråd har indgået budgetaftaler for 2023. Aftalerne sikrer blandt andet flere penge til fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø på hospitalerne samt til det nære sundhedsvæsen. Det har været nødvendigt med svære prioriteringer i anlægsbudgettet.

Læs mere

Hver 7. bus er i fare, fordi regionerne mangler 233 mio. i år

Økonomien i den regionale kollektive trafik er katastrofal. Årsagen er corona og de skyhøje brændstofpriser på grund af krigen i Ukraine. Hver 7. bus er i fare for at blive sparet væk, og det kan ramme passagererne hårdt. Næstformand for Danske Regioner, Stephanie Lose efterlyser derfor hjælp fra regeringen og Folketinget.

Læs mere

Opfølgning på udmøntning af permanente midler til psykiatrien

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2020, blev regeringen og aftalepartierne enige om at styrke psykiatrien med 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Den anden årlige opfølgning på udmøntningsaftalen viser blandt andet en positiv udvikling i antallet af fuldtidsbeskæftigede og normerede sengepladser i psykiatrien.

Læs mere