Gå til indhold

Ny overenskomst om kiropraktik styrker kvalitet og sammenhæng for patienterne

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening har netop indgået en ny treårig overenskomstaftale. Aftalen giver patienterne bedre sammenhæng i behandlingsforløbet.

Sammenhæng, kvalitet og faglighed. Det er nøgleordene i den nye aftale, hvor parterne er enige om at implementere en ny kvalitetsmodel på kiropraktorområdet. Her skal kiropraktorerne i fremtiden arbejde med egne kvalitetsdata for at forbedre og udvikle behandlingen for patienterne. Samtidig får kiropraktorerne mulighed for at arbejde sammen om kvalitetsudvikling i kollegiale netværk.

- Det er en god aftale, som styrker kvaliteten i kiropraktorpraksis og bringer kiropraktorerne helt i front med at udvikle og dokumentere deres kvalitetsindsats, siger Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Styrket tilgængelig med elektronisk tidsbestilling

Patienterne får med den nye aftale bedre sammenhæng i deres behandlingsforløb. Som noget nyt får patienterne krav på adgang til elektronisk tidsbestilling i kiropraktorpraksis, så tilgængelighed og fleksibilitet i patienternes behandling styrkes.

- Med aftalen sætter vi fokus på kiropraktorernes vigtige rolle som en del af det nære sundhedsvæsen. Vi forpligter blandt andet til en tættere kommunikation mellem kiropraktoren og patientens praktiserende læge, siger Anders Kühnau.

Henvisning til fysioterapi og øget kendskab til pakkeforløb

Behandling i kiropraktorpraksis er ofte afgørende i behandlingen og forebyggelsen af lidelser i bevægeapparatet for mange borgere. Med afsæt i den nye aftale vil der blive arbejdet for, at kiropraktorerne får mulighed for at henvise patienter til fysioterapi.

- Jeg er rigtigt godt tilfreds med den nye overenskomst. Vi har især fokuseret på at konsolidere og skabe øget kendskab til pakkeforløbene, også i resten af praksissektoren, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand for Dansk Kiropraktor Forening. Hun fortsætter:

- Det er kiropraktorernes mål, at patienterne oplever et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor de forskellige faggrupper spiller langt mere sammen og vi udnytter hinandens styrker. Det synes jeg, vi er nået langt med i denne omgang.

Styrke viden om ulighed i sundhed til gavn for borgerne

Lone Kousgaard Jørgensen og Anders Kühnau glæder sig begge over, at der med aftalen skal skabes mere viden om den ulighed i sundhed, som eksisterer for patienter med lidelser i muskel-skelet/bevægeapparat. Ny viden som på sigt kan bidrage til at forbedre borgernes muligheder for behandling i kiropraktorpraksis.

Den nye aftale gælder fra den 1. april 2021.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Debatindlæg: Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet: Flere fuldtidsstillinger kan fremtidssikre sundhedsvæsnet

Flere på fuldtid er et af de greb, som bliver præsenteret i regeringens nyeste reformudspil ”Danmark kan mere III”. Udspillet har fokus på at få flere fra deltid til fuldtid i kommunerne, men det er man allerede i gang med i regionerne. Lokal dialog og kreativitet er vejen til at få mange flere deltidsansatte i regionerne op på fuld tid, skriver Heino Knudsen og Mona Striib.

Læs mere

Danske Regioner lancerer plan for at bekæmpe ventelister og personalemangel i sundhedsvæsenet

Planen indeholder 12 indsatser, som skal sikre flere medarbejdere på hospitalerne og kortere ventetider for patienterne.

Læs mere

Resultaterne af ny motivationsundersøgelse skal bidrage til at videreudvikle attraktive offentlige arbejdspladser

Den offentlige sektor skal også i fremtiden være et attraktivt sted at arbejde. Danske Regioner, KL, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Finansministeriet er derfor gået sammen om at undersøge, hvad der motiverer medarbejderne i hele den offentlige sektor. Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres i dag.

Læs mere

Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd har aftalt fælles principper for introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker

Aftalen skal understøtte lokale forløb, der kan gøre overgangen fra studie til arbejdsliv nemmere og forbedre rekrutteringen og fastholdelsen. Derudover skal forløbene bidrage til øget arbejdsglæde og højere kvalitet for patienterne.

Læs mere