Gå til indhold

Ny overenskomst om kiropraktik styrker kvalitet og sammenhæng for patienterne

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening har netop indgået en ny treårig overenskomstaftale. Aftalen giver patienterne bedre sammenhæng i behandlingsforløbet.

Sammenhæng, kvalitet og faglighed. Det er nøgleordene i den nye aftale, hvor parterne er enige om at implementere en ny kvalitetsmodel på kiropraktorområdet. Her skal kiropraktorerne i fremtiden arbejde med egne kvalitetsdata for at forbedre og udvikle behandlingen for patienterne. Samtidig får kiropraktorerne mulighed for at arbejde sammen om kvalitetsudvikling i kollegiale netværk.

- Det er en god aftale, som styrker kvaliteten i kiropraktorpraksis og bringer kiropraktorerne helt i front med at udvikle og dokumentere deres kvalitetsindsats, siger Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Styrket tilgængelig med elektronisk tidsbestilling

Patienterne får med den nye aftale bedre sammenhæng i deres behandlingsforløb. Som noget nyt får patienterne krav på adgang til elektronisk tidsbestilling i kiropraktorpraksis, så tilgængelighed og fleksibilitet i patienternes behandling styrkes.

- Med aftalen sætter vi fokus på kiropraktorernes vigtige rolle som en del af det nære sundhedsvæsen. Vi forpligter blandt andet til en tættere kommunikation mellem kiropraktoren og patientens praktiserende læge, siger Anders Kühnau.

Henvisning til fysioterapi og øget kendskab til pakkeforløb

Behandling i kiropraktorpraksis er ofte afgørende i behandlingen og forebyggelsen af lidelser i bevægeapparatet for mange borgere. Med afsæt i den nye aftale vil der blive arbejdet for, at kiropraktorerne får mulighed for at henvise patienter til fysioterapi.

- Jeg er rigtigt godt tilfreds med den nye overenskomst. Vi har især fokuseret på at konsolidere og skabe øget kendskab til pakkeforløbene, også i resten af praksissektoren, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand for Dansk Kiropraktor Forening. Hun fortsætter:

- Det er kiropraktorernes mål, at patienterne oplever et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor de forskellige faggrupper spiller langt mere sammen og vi udnytter hinandens styrker. Det synes jeg, vi er nået langt med i denne omgang.

Styrke viden om ulighed i sundhed til gavn for borgerne

Lone Kousgaard Jørgensen og Anders Kühnau glæder sig begge over, at der med aftalen skal skabes mere viden om den ulighed i sundhed, som eksisterer for patienter med lidelser i muskel-skelet/bevægeapparat. Ny viden som på sigt kan bidrage til at forbedre borgernes muligheder for behandling i kiropraktorpraksis.

Den nye aftale gælder fra den 1. april 2021.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Sarah Zoe Schibye, seniorkonsulent
Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler (ØSA)
M: 9243 5349
E: szs@regioner.dk

Anne Mette Ehlers, chefrådgiver
Kommunikation
M: 9116 7399
E: ame@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Fmd. for Løn- og Praksisudvalget, fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E kuhnau@rr.rm.dk
Billede af Anders Kühnau.
Relaterede nyheder

Læs mere

Kvalitetsplan kan være nøglen til, at vi kan arbejde mere på tværs

Når man rammes af sygdom eller har mistanke om sygdom, skal man opleve et veltilrettelagt forløb af høj kvalitet. Det er en af de absolut vigtigste opgaver for sundhedsvæsenet at sikre. Det skal gælde uanset hvor i landet man bor, og uanset hvilke dele af sundhedsvæsenet, man møder undervejs.

Læs mere

Indstil til Årets Borgerinddragende Initiativ 2022

Alle, der kender et regionalt initiativ, som styrker patient- eller pårørendeinddragelse der retter sig mod at inddrage borgerne i samtaler og beslutninger om, hvordan den sidste tid skal leves, har mulighed for at indstille det til Årets Borgerinddragende Initiativ 2022.

Læs mere

Staten, KL og Danske Regioner igangsætter fælles undersøgelse af de offentlige ansattes motivation

Den 5. november igangsættes en stor motivationsundersøgelse blandt 30.000 ansatte på tværs af den offentlige sektor. Den offentlige sektor skal også i fremtiden være et attraktivt sted at arbejde. Undersøgelsen skal derfor bidrage med værdifuld viden om, hvad der driver og motiverer de offentligt ansatte.

Læs mere

Ny overenskomstaftale på plads: Praktiserende speciallæger skal tættere på patienterne

RLTN og FAPS har forhandlet en ny overenskomstaftale for de praktiserende speciallæger på plads. Aftalen gælder for perioden 2022-26 og sikrer blandt andet et betydeligt økonomisk løft, bedre speciallægedækning i yderområder, øget tilgængelighed for patienterne og en styrkelse af det nære sundhedsvæsen.

Læs mere