Gå til indhold

Parterne på det regionale arbejdsmarked afholder første forhandlingsmøde i OK21

I dag starter forhandlingerne om at forny overenskomsterne for lidt over 140.000 ansatte i regionerne. Forhandlingerne indledes efter udveksling af krav den 15. december 2020.

I dag starter forhandlingsforløbet om OK21 i regionerne. Det er Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfælleskabet, som forhandler om fornyede overenskomster. Endvidere forhandles mellem RLTN og de forhandlingsberettigede organisationer. Forhandlingerne indledes tre dage efter, parterne udvekslede krav. 

Allerede i december sidste år blev parterne enige om en fælles ”Erklæring om veje til mindre konfliktfyldte forhandlinger”. Erklæringen understøtter mulighederne for at indgå aftaler med fokus på den regionale opgaveløsning og de ansatte. Det betyder fx, at patienterne skal opleve meningsfulde og effektive forløb, der er præget af et godt samarbejde mellem faggrupper, afdelinger og sektorer. Samtidig skal parterne med udgangspunkt i opgaveløsningen sikre attraktive arbejdspladser for de regionalt ansatte.

Formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Anders Kühnau siger:

- I sundhedsvæsenet løser vi en altafgørende samfundsopgave. I regionerne går vi derfor til forhandlingerne med en klar ambition til gavn for patienter og medarbejdere: At vi i fællesskab skal sikre aftalerammer, der betyder, at vi fortsat kan levere sundhedsydelser og sociale tilbud med en høj kvalitet. I tillæg til det skal OK21 understøtte, at vi kan udbygge det nære sundhedsvæsen og sikre sammenhæng på tværs af faggrupperne i sundhedsvæsenet.

Formand for Sundhedskartellet, Grete Christensen, som er Forhandlingsfællesskabets forhandlingsleder på det regionale område, siger:

- De ansatte i regionerne yder hver dag en kæmpe indsats og udviser stor fleksibilitet. Der er stort behov for, at vi ved OK-21 finder løsninger sammen, der kan udvikle attraktive arbejdspladser med ordentlige vilkår og et sundt og holdbart arbejdsliv for alle ansatte. Det ser vi frem til at drøfte med arbejdsgiverne under de kommende forhandlinger.

Parterne forhandler de kommende måneder med henblik på at underskrive aftalerne senest den 28. februar 2021.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Fmd. for Løn- og Praksisudvalget, fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E kuhnau@rr.rm.dk
Billede af Anders Kühnau.
Relaterede nyheder

Læs mere

OK21: Markant styrkelse af sygehusenes lægelige ledelse

De lægelige ledelser på landets sygehuse og hospitaler bliver markant styrket med en ny overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Overlægeforeningen. Det fastslår RLTNs formand Anders Kühnau og Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz.

Læs mere

Yngre Læger og RLTN indgår overenskomstaftale

Sent onsdag indgik Yngre Læger og RLTN en overenskomstaftale om udmøntning af løn og vilkår for de regionsansatte yngre læger. Aftalen sikrer blandt andet forbedring af ulempetillæg og forhøjelse af pensionstillægget. Desuden er parterne enige om, at der i den kommende overenskomstperiode igangsættes et projekt for at fremme karriereudvikling for afdelingslæger.

Læs mere

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet indgår OK21-forlig

Der er indgået overenskomstforlig på det regionale område for mere end 140.000 ansatte. Aftalen sikrer en ansvarlig økonomisk aftale med generelle lønstigninger på 5,02 procent. Ligesom den med en række målrettede indsatser understreger, at sundhedsvæsenet fortsat skal være et attraktivt sted at arbejde.

Læs mere

Ny aftale styrker fodterapiens rolle i sundhedsvæsenet

En ny 3-årig overenskomstaftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fodterapeuter sikrer, at patienterne også fremover har adgang til fodterapi af høj kvalitet. Aftalen styrker desuden den sammenhæng, patienterne oplever mellem fodterapien og deres behandling i resten af sundhedsvæsenet.

Læs mere