Gå til indhold

Parterne på det regionale arbejdsmarked afholder første forhandlingsmøde i OK21

I dag starter forhandlingerne om at forny overenskomsterne for lidt over 140.000 ansatte i regionerne. Forhandlingerne indledes efter udveksling af krav den 15. december 2020.

I dag starter forhandlingsforløbet om OK21 i regionerne. Det er Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfælleskabet, som forhandler om fornyede overenskomster. Endvidere forhandles mellem RLTN og de forhandlingsberettigede organisationer. Forhandlingerne indledes tre dage efter, parterne udvekslede krav. 

Allerede i december sidste år blev parterne enige om en fælles ”Erklæring om veje til mindre konfliktfyldte forhandlinger”. Erklæringen understøtter mulighederne for at indgå aftaler med fokus på den regionale opgaveløsning og de ansatte. Det betyder fx, at patienterne skal opleve meningsfulde og effektive forløb, der er præget af et godt samarbejde mellem faggrupper, afdelinger og sektorer. Samtidig skal parterne med udgangspunkt i opgaveløsningen sikre attraktive arbejdspladser for de regionalt ansatte.

Formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Anders Kühnau siger:

- I sundhedsvæsenet løser vi en altafgørende samfundsopgave. I regionerne går vi derfor til forhandlingerne med en klar ambition til gavn for patienter og medarbejdere: At vi i fællesskab skal sikre aftalerammer, der betyder, at vi fortsat kan levere sundhedsydelser og sociale tilbud med en høj kvalitet. I tillæg til det skal OK21 understøtte, at vi kan udbygge det nære sundhedsvæsen og sikre sammenhæng på tværs af faggrupperne i sundhedsvæsenet.

Formand for Sundhedskartellet, Grete Christensen, som er Forhandlingsfællesskabets forhandlingsleder på det regionale område, siger:

- De ansatte i regionerne yder hver dag en kæmpe indsats og udviser stor fleksibilitet. Der er stort behov for, at vi ved OK-21 finder løsninger sammen, der kan udvikle attraktive arbejdspladser med ordentlige vilkår og et sundt og holdbart arbejdsliv for alle ansatte. Det ser vi frem til at drøfte med arbejdsgiverne under de kommende forhandlinger.

Parterne forhandler de kommende måneder med henblik på at underskrive aftalerne senest den 28. februar 2021.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere

Diabetikere og andre med fodproblemer får glæde af ny overenskomst for fodterapeuter

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fodterapeuter har indgået en ny overenskomst for de kommende tre år. Den kommer bl.a. diabetikere til gode med en fast bevilling til efteruddannelse i diabetes til fodterapeuter og flere projekter, der skal øge tilgængeligheden og sammenhængen i det nære sundhedsvæsen.

Læs mere

Ny overenskomst mellem regionerne og FOA er i hus

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og FOA har indgået nye toårige overenskomster for bl.a. social- og sundhedsassistenter og ambulancepersonale. Aftalen rummer foruden midlerne fra OK-24 en udmøntning af trepartsaftalen, der samlet betyder højere vagttillæg og særydelser.

Læs mere