Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Uvildig instans skal hjælpe regionalpolitikere i krænkelsessager

Regionalpolitikere kan fremover kontakte en uafhængig og uvildig instans, hvis de har været udsat for krænkende adfærd. Et vigtigt skridt i kampen mod seksuelle krænkelser i politik, lyder det fra Stephanie Lose.

Ingen regionsrådsmedlemmer skal acceptere, at seksuelle krænkelser er en del af deres hverdag.

Danske Regioners bestyrelse har derfor besluttet at oprette en uafhængig og uvildig instans, som regionale politikere kan kontakte og få hjælp af, hvis de oplever seksuelle krænkelser i forbindelse med deres politiske virke.

Instansen oprettes i regi af ArbejdsmiljøCentret, og man vil kunne kontakte den telefonisk eller via e-mail. I instansen vil en psykolog hjælpe med at få oplyst sagen og afklare, om der er brug for yderligere hjælp, for eksempel i form af psykologsessioner. Vurderes det, at der er tale om forhold, der kræver juridisk opfølgning, bliver man tilbudt hjælp fra advokatfirmaet Norrbom Vinding.

Danske Regioners formand, Stephanie Lose, er ikke i tvivl om, at instansen er et vigtigt skridt i kampen mod seksuelle krænkelser i det politiske liv:

- Efterårets vidnesbyrd om sexisme i politik har været chokerende. I Danske Regioners bestyrelse er vores holdning helt klar: Seksuelle krænkelser er totalt uacceptable i politik, også regionalpolitik. Og de steder, hvor der findes en sexistisk kultur, skal vi have stoppet den lige nu, siger hun og fortsætter:

- Derfor skrider vi nu til handling og etablerer en hotline til politikerne i de fem regionsråd, så de hurtigt og enkelt kan få kompetent hjælp og vejledning fra en uvildig part, hvis de har været udsat for krænkende adfærd i deres virke som politikere.

Resultater klar fra undersøgelse

Danske Regioner har – forud for etableringen af instansen – netop gennemført en undersøgelse om seksuelle krænkelser blandt politikerne i de fem regionsråd. 68 af 211 regionsrådsmedlemmer og suppleanter har svaret.

Undersøgelsen viser blandt andet, at knap 6 procent af dem, der har svaret, har oplevet uønsket fysisk kontakt. Samme andel har oplevet at få kommenteret deres krop, seksualitet eller udseende på en stødende eller ubehagelig måde. Det er ikke acceptabelt, understreger Stephanie Lose:

- Det er godt, at vi nu har fået en undersøgelse af omfanget af sexisme i regionalpolitik. Én krænkelse er én for meget, og selvom undersøgelsen viser, at krænkende adfærd bestemt ikke er normen, så har flere stadig oplevet både fysiske og verbale krænkelser, og det er simpelthen ikke i orden, siger hun og afslutter:

- Derfor vil jeg gerne sende en klar opfordring ud til alle i regionsrådene: Tøv ikke, men ring og få hjælp og vejledning, hvis I oplever krænkende adfærd. Uanset jeres køn, alder eller seksualitet skal alle trygt kunne deltage i demokratiet uden at blive udsat for grænseoverskridende opførsel.

Hvis du er regionsrådsmedlem, kan den uvildige instans kontaktes fra tirsdag den 15. december 2020. Ring på tlf. 2555 2095 (i dagtimerne) eller skriv til hotline@amcentret.dk.

Læs mere:

Om undersøgelsen

Alle regionsrådspolitikere, inklusiv indvalgte suppleanter, er inviteret til at deltage i undersøgelsen. 68 regionsrådspolitikere har deltaget.

Undersøgelsen har været afviklet mellem den 25. november – 7. december 2020 via internetbaserede spørgeskemaer.

Du kan finde resultatet af undersøgelsen her.

 

Relaterede nyheder

Læs mere

Danmark kan sætte en stopper for bjerge af plastikemballage fra Europas hospitaler

Vær med til at sikre mindre plastikemballage fra hospitalerne til gavn for miljøet. Udbred regionernes grønne emballagekriterier. Ikke alene i Sønderborg, Stavanger og Stockholm, men i Stuttgart, Siena og Sevilla, skriver Anders Kühnau, formand for Danske Regioner og Bertel Haarder, formand for Nordisk Råds danske delegation.

Læs mere

Kittel er cool

Sygeplejerskerne er en vigtig ressource i sundhedsvæsenet, som det er vigtigt både at kunne rekruttere og fastholde. Flere veje skal føre ind i afdelingerne og tæt på patienterne. Kittel skal være cool, skriver Danske Regioner i et debatindlæg.

Læs mere

Resultaterne af ny motivationsundersøgelse skal bidrage til at videreudvikle attraktive offentlige arbejdspladser

Den offentlige sektor skal også i fremtiden være et attraktivt sted at arbejde. Danske Regioner, KL, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Finansministeriet er derfor gået sammen om at undersøge, hvad der motiverer medarbejderne i hele den offentlige sektor. Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres i dag.

Læs mere

Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd har aftalt fælles principper for introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker

Aftalen skal understøtte lokale forløb, der kan gøre overgangen fra studie til arbejdsliv nemmere og forbedre rekrutteringen og fastholdelsen. Derudover skal forløbene bidrage til øget arbejdsglæde og højere kvalitet for patienterne.

Læs mere