Gå til indhold

Ungdomsuddannelser

Elevfordeling løses bedst ude i landet – centralisering er ikke svaret

Hvis vi for alvor skal sikre en god og holdbar elevfordeling, er der brug for, at løsningerne findes tæt på de mennesker, der bliver berørt. Både af hensyn til de unge, nærdemokratiet og et Danmark i balance. Det skriver Stephanie Lose i reaktion på rapport fra ekspertgruppen for elevfordeling.

Af Stephanie Lose, formand for Danske Regioner. Bragt i Altinget den 24. februar 2020.

Faldende ungdomsårgange betyder, at tusindvis af unge uden for de større byer fremover kan risikere at få langt til nærmeste uddannelse. For er der ikke nok unge, der søger ind på det lokale gymnasium, kan det få svært ved at overleve – og så forsvinder det lokale tilbud for rigtig mange unge.

Samtidig er der områder i de største byer, hvor en ubalanceret elevsammensætning på tværs af områdets gymnasier bliver problematisk. For i Danmark skal de unge ikke kun gå i klasse med dem, der ligner dem selv, men i stedet møde hinanden på lige fod og på tværs af kultur, opvækst og baggrund.

I regionerne ser vi på begge udfordringer med største alvor, og for mig er der ingen tvivl: Skal de løses, kræver det politisk handling. Derfor er jeg også glad for, at ekspertgruppen for fordeling af elever til de gymnasiale uddannelser i fredags kom med deres rapport.

Det er positivt, at rapporten nu er på bordet, for det betyder, at vi kan komme videre med at finde politiske løsninger på de presserende udfordringer, vi ser i bestemte områder af Danmark i dag.

Gode elementer i ekspertgruppens forslag

Selvom ekspertgruppen i min optik ikke kommer med en færdig løsning, er rapporten et udmærket udgangspunkt for den videre debat.

Jeg er glad for, at ekspertgruppen overordnet anerkender, at problemerne omhandler bestemte områder i Danmark og derfor skal løses dér. Det er også godt, at rapporten har fokus på en løsning for alle gymnasiale uddannelser. Det er nødvendigt, for ellers bliver problemerne bare flyttet rundt, og ungdomsuddannelserne har heller ikke brug for mere silotænkning – tværtimod.

Endelig er det positivt, at ekspertgruppen tager hensyn til de unges uddannelsesønsker, og at de unge har mulighed for at prioritere mellem flere steder. For selvom det kan være nødvendigt med mere politisk styring, skal det i videst muligt omfang stadig være de unges egne drømme og ønsker, der afgør, hvor de kommer til at gå.

Pas på centralisering

Når det er sagt, er det dog helt afgørende, at ansvaret for at løse problemerne bliver placeret ude i landet hos os, der både kender de konkrete udfordringer og ved, hvordan vi kan løse dem – hvad end det handler om nærhed på landet eller polarisering i storbyen.

Hvis vi for alvor skal sikre en god og holdbar elevfordeling, der virker i praksis, dur centralisering ikke. Derfor vil jeg også advare imod, at elevfordeling og kapacitetsstyring bliver underlagt detailstyring fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Det er vigtigt, at det ikke bliver for bureaukratisk, hvor regionerne først bliver hørt og ministeriet bagefter træffer beslutninger. I et samfund, hvor der tit tales som den stigende centralisering, er der brug for, at løsningerne findes tæt på de mennesker, der bliver berørt. Både af hensyn til de unge, nærdemokratiet og et Danmark i balance.

Klar til mere politisk ansvar

Som ekspertgruppen påpeger, gør udfordringerne det også nødvendigt med mere politisk styring. Men igen: Skal vi lykkes med at løse problemerne, kræver det, at både elevfordeling og kapaciteten på hvert enkelt gymnasium bliver tilpasset til de lokale udfordringer med nærhed og elevsammensætning.

Det er os i regionerne, der sammen med skolerne har dét lokale kendskab, der skal til for at løse udfordringerne, og samtidig kan stilles til demokratisk ansvar over for de mange unge, hvis hverdag afhænger af et godt lokalt uddannelsestilbud.

Vi arbejder allerede i dag med elevfordelingen i fordelingsudvalgene og med kapacitetsstyring af de almene gymnasier. Vi svarer på henvendelser fra de unge og er i tæt dialog med rektorerne. Vi har med andre ord problemerne helt tæt på.

Derfor er vi klar til at tage et større politisk ansvar end det er muligt i dag for at finde de løsninger, der virker i ude i virkeligheden.

Vi ser frem til regeringens udspil og glæder os til at bidrage til de politiske forhandlinger, så elevfordelingen bliver fair for de unge og sikrer, at der er nærhed til gode ungdomsuddannelser i hele landet.