Ungdomsuddannelse

FGU skal give de unge mod på mere

Den nye forberedende grunduddannelse skal være en håndsrækning til de mange unge, der i dag står uden for både arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, skriver Sophie Hæstorp Andersen, formand for social- og psykiatriudvalget i Danske Regioner.

Debatindlæg af Sophie Hæstorp Andersen, formand for social- og psykiatriudvalget. Bragt på Altinget.dk d. 17. januar 2020.

I regionerne har vi med glæde og spænding set frem til, at den nye forberedende grunduddannelse (FGU) blev åbnet i august. Vores forventninger er høje. For FGU’en skal løfte en særlig gruppe af unge i Danmark, der har behov for en håndsrækning, når det kommer til uddannelse.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriets tal fra 2018 var mere end 45.000 unge i alderen 15-24 år hverken igang med en uddannelse eller et job. Det er unge, som sjældent har fået en succesoplevelse tidligere med uddannelse, og som uden hjælp, ofte vil ende uden stabile muligheder for at tjene egne penge og være igang med at udleve sine drømme i livet.

Vi kender det jo alle sammen: Når det går op for dig, at du har evner inden for et område - hvad enten det er mekanik, matematik eller madlavning – så giver det glæde, identitet og mening med livet. Og du får lyst og mod til mere - til at fordybe dig og blive endnu bedre.

Med FGU har vi nu et tilbud, hvor hele formålet er at give plads til de unge, der netop ikke går den lige vej, men har brug for tid, gode oplevelser med uddannelsesverdenen og hjælp til at komme videre. Det håber jeg, at FGU’erne kan levere. 

Flere skal tage en erhvervsuddannelse

Det er ikke kun de unge, der får glæde af det, hvis FGU’en lykkes med at give dem en hverdag med indhold og formål. Det er noget, som på sigt kommer hele samfundet til gavn.

For os i regionerne er det en central målsætning, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse og i særlig grad en erhvervsuddannelse. Derfor er det vigtigt, at FGU’erne i alle fem regioner bliver tæt koblet til det omgivende uddannelsessystem, så overgangene fra FGU til en ordinær ungdomsuddannelse bliver så let som mulig for de unge.

Der er her et potentiale i, at FGU’erne bliver inddraget i det eksisterende regionale samarbejde om overgangene til en ungdomsuddannelse. Det gælder for eksempel ved Copenhagen Skills i min egen region, Region Hovedstaden, hvor vi som region samarbejder med alle landsdelens erhvervsskoler om at synliggøre erhvervsuddannelserne som et attraktivt valg.

I det hele taget er et tæt samarbejde på tværs af uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet vigtigt. I regionerne oplever vi blandt andet, at mange undervisere på FGU’erne allerede nu er gode til at benytte mulighederne for at sende eleverne i praktik under deres FGU-forløb. For mange unge er det nemlig afgørende, at teori hurtigt blive omsat til praksis, så opgaver og læring hurtigt bliver til løsninger i virkeligheden.

FGU skal sætte ind mod mistrivsel

Hver fjerde af de unge, der dropper ud af deres ungdomsuddannelse, gør det på grund af psykiske problemer. Og fra undersøgelser ved vi, at mange i målgruppen for FGU desværre ikke trives mentalt.

Derfor er det vigtigt, at der på FGU-institutionerne er gode rammer for alle unges trivsel, så vi både forebygger, men også kommer mental mistrivsel til livs, mens de unge på uddannelsen.

I regionerne vil vi gerne bidrage med psykiatriens faglige ekspertise, så studievejledere, undervisere og andre kan spotte og hjælpe de elever, der mistrives, inden deres problemer udvikler sig. Noget, som psykiatrien i Region Syddanmark blandt andet har uddannet erhvervsskolernes lærere og vejledere til. Det vil vi gerne invitere de nye forberedende uddannelsestilbud til at samarbejde om.

Jeg håber, at FGU lykkes med at være en håndsrækning til de mange unge, der desværre står uden uddannelse eller job. I regionerne glæder vi os over det kommende samarbejde, og håber de unge ved hjælp fra FGU får mod på mere.

Læs mere

Relaterede nyheder

Vælg en uddannelse med mening

Vi skal stoppe faldet i søgningen mod de videregående velfærdsuddannelser, ellers risikerer vi, at vi i fremtiden kan opleve et gab mellem de mange, som har brug for hjælpen, omsorgen og professionalismen, og dem, der kan træde til. Det skriver repræsentanter for FH, KL, Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler i et debatindlæg.

Læs mere

Evaluering af socialområdet: Regionerne vil sætte fokus på mennesker med komplekse behov

Danske Regioner hilser regeringens kommissorium for en evaluering af det specialiserede socialområde velkommen. – Vi er dybt optagede af, at de mange danskere med komplekse behov får det helt rigtige tilbud. Kvaliteten skal være høj og fagligheden i orden, siger psykiatri- og socialudvalgsformand i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere