almen praksis

Regionerne og PLO præsenterer fælles vision for almen praksis i 2030

Mandag d. 20. januar indledes forhandlingerne om en ny overenskomst for almen praksis. Forud for forhandlingerne er Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) blevet enige om en fælles vision for almen praksis i 2030.

Den fælles vision beskriver de mere langsigtede mål for, hvordan almen praksis skal udvikle sig frem mod 2030.

Visionen indebærer blandt andet, at de praktiserende lægers rolle skal udvides i fremtidens sundhedsvæsen, og at praktiserende læger på overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og PLO også i fremtiden er regionernes førstevalg, når det handler om at sikre lægedækningen og dermed borgeres adgang til en praktiserende læge.

Forhandlingerne om en ny overenskomst for almen praksis indledes mandag d. 20. januar, hvor der holdes et såkaldt sættemøde og parterne udveksler forhandlingsoplæg.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Niels Ditlev Preisler, kommunikationschef
Danske Regioner
M: 3034 4652
E: ndp@regioner.dk

Jonas Heltberg, kommunikationschef
PLO
T: 3544 8464
M: 2962 4080
E: joh.plo@dadl.dk

læs mere

Vision for almen praksis i 2030

Den fælles vision fra Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) beskriver de langsigtede mål for, hvordan almen praksis skal udvikle sig frem mod 2030.

Relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Fremtidens praktiserende læge – patientens tovholder

Danske Regioner og PLO har sammen udarbejdet en vision for almen praksis frem mod 2030. "Vi er klar over, at arbejdet hen mod visionen vil kræve meget af begge parter, men vores sundhedsvæsen bliver kun bedre, hvis vi løbende opstiller nogle ambitioner for fremtiden", mener Stephanie Lose og Christian Freitag, formænd for hhv. Danske Regioner og PLO.

Læs mere

Forhandlinger om ny overenskomst med PLO er startet

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har indledt overenskomstforhandlinger med Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Der forhandles med henblik på, at en ny overenskomst kan træde i kraft fra den 1. januar 2021.

Læs mere

Ny kampagne skal få flere til at blive praktiserende læge

Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er gået sammen om en kampagne, bakket op af Sundheds- og Ældreministeriet, der skal tiltrække flere medicinstuderende og nyuddannede læger til almen praksis. Der bliver nemlig brug for, at endnu flere af fremtidens læger vælger almen praksis.

Læs mere