Miljø

Regioner fandt 800 nye forureninger i 2019 – og antallet ventes at stige

Ny rapport viser, at regionerne er nået langt med at opspore forureninger overalt i landet. I 2019 blev der fundet 800 nye forurenede grunde. Men mange oprensninger venter forude, og flere forureninger forventes at komme til, bl.a. fordi analyserne bliver bedre.

Hvert år opsporer de fem regioner forurenede grunde overalt i Danmark. I 2019 blev der fundet ca. 800 nye forurenede grunde, så der nu er i alt ca. 37.800 grunde, der er kortlagt som forurenet eller med mistanke om forurening. Det viser en ny jordforureningsopgørelse fra Danske Regioner.

”Det er en enorm opgave, vi står med. Engang var der ikke mange, der skænkede naturen og miljøet en tanke, og i dag står vi med en pukkel af forureninger og en stor samfundsopgave i at beskytte vores alle sammens miljø og sundhed,” siger Heino Knudsen, formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner.

Stort arbejde forude

Opgørelsen viser, at regionerne er tæt på at være færdige med at opspore og kortlægge forureningerne over hele landet. Men samtidig står det klart, at der venter et stort arbejde forude.

Status er, at 27 pct. af de forurenede grunde er blevet oprenset. Samtidig er der op mod 20.000 grunde, som stadig afventer regionernes vurdering i forhold til, om de kan være forurenede og kræver nærmere undersøgelse.

”Vi knokler for at rense de grunde op, som vi ved, er forurenede. Samtidig dukker der hele tiden nye forureninger op. Især fordi vi i regionerne har gjort et stort arbejde for at udvikle nye analysepakker, som undersøger for flere pesticider end hidtil. Det betyder, at vi løbende får et mere reelt billede af omfanget af forurening, og at der er flere steder, vi skal tage fat på,” siger Heino Knudsen.

Han understreger, at det med omfanget af forureninger også i høj grad handler om at prioritere arbejdet, så de mest alvorlige forureninger renses op først.

Regionerne brugte i 2019 434 mio. kr. på jordforureningsopgaven.

Du kan læse årsrapporten her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressetelefonen i Danske Regioner

Tlf. 5151 1818 (ikke SMS)

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Heino Knudsen,
Formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer, regionsrådsformand
T
M 51 14 54 96
E heikn@regionsjaelland.dk
Heino Knudsen
Relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne skal have grønt lys til mere grøn omstilling

Regionerne vil forpligte sig på konkrete målsætninger og indsatser, mens staten forpligter sig på at opstille de rammer og regler, der er nødvendige for at øge den grønne omstilling i sundhedsvæsenet. Det skriver formand for Danske Regioners udvalg for Miljø og Ressourcer Heino Knudsen.

Læs mere

Planloven skal også tage hensyn til miljø, natur og klima

Evalueringen af planloven er en kærkommen anledning til at se på, om man kan sikre en endnu bedre balance på tværs af by og land – og samtidig bidrage til at løse de klima- og biodiversitetsudfordringer, vi står overfor. Det skriver miljøudvalgsformand, Heino Knudsen.

Læs mere

Klar til at bekæmpe generationsforureninger sammen

Generationsforureningerne truer danskernes sundhed og tryghed og er en tikkende bombe under dyre- og plantelivet i den danske natur. Derfor er Folketingets beslutning om statslige finansiering vigtig. Når pengene kommer, har vi allerede oprydningsplanen klar, skriver miljøudvalgsformand Heino Knudsen.

Læs mere

Styrk indsatsen mod forureninger – det er godt for både mennesker og økonomi

Der findes over 37.000 små og store forureninger, som truer danskernes sundhed, drikkevand og vandmiljøet. Antallet forventes at stige i de kommende år, og det er derfor en vigtig samfundsopgave at kortlægge forureningerne og rense dem op. Det kan også være med til at skabe job efter corona-krisen.

Læs mere