Gå til indhold

Miljø

Regioner fandt 800 nye forureninger i 2019 – og antallet ventes at stige

Ny rapport viser, at regionerne er nået langt med at opspore forureninger overalt i landet. I 2019 blev der fundet 800 nye forurenede grunde. Men mange oprensninger venter forude, og flere forureninger forventes at komme til, bl.a. fordi analyserne bliver bedre.

Hvert år opsporer de fem regioner forurenede grunde overalt i Danmark. I 2019 blev der fundet ca. 800 nye forurenede grunde, så der nu er i alt ca. 37.800 grunde, der er kortlagt som forurenet eller med mistanke om forurening. Det viser en ny jordforureningsopgørelse fra Danske Regioner.

”Det er en enorm opgave, vi står med. Engang var der ikke mange, der skænkede naturen og miljøet en tanke, og i dag står vi med en pukkel af forureninger og en stor samfundsopgave i at beskytte vores alle sammens miljø og sundhed,” siger Heino Knudsen, formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner.

Stort arbejde forude

Opgørelsen viser, at regionerne er tæt på at være færdige med at opspore og kortlægge forureningerne over hele landet. Men samtidig står det klart, at der venter et stort arbejde forude.

Status er, at 27 pct. af de forurenede grunde er blevet oprenset. Samtidig er der op mod 20.000 grunde, som stadig afventer regionernes vurdering i forhold til, om de kan være forurenede og kræver nærmere undersøgelse.

”Vi knokler for at rense de grunde op, som vi ved, er forurenede. Samtidig dukker der hele tiden nye forureninger op. Især fordi vi i regionerne har gjort et stort arbejde for at udvikle nye analysepakker, som undersøger for flere pesticider end hidtil. Det betyder, at vi løbende får et mere reelt billede af omfanget af forurening, og at der er flere steder, vi skal tage fat på,” siger Heino Knudsen.

Han understreger, at det med omfanget af forureninger også i høj grad handler om at prioritere arbejdet, så de mest alvorlige forureninger renses op først.

Regionerne brugte i 2019 434 mio. kr. på jordforureningsopgaven.

Du kan læse årsrapporten her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressetelefonen i Danske Regioner

Tlf. 5151 1818 (ikke SMS)

Relaterede nyheder

Læs mere

Over halvdelen af drikkevandsboringerne i Danmark er forurenet

Forureningen af det danske drikkevand har nået et kritisk punkt. Hvis der også skal være rent drikkevand til vores børn, skal der gøres noget nu, advarer Danske Regioner i et nyt udspil. I udspillet efterlyses der blandt andet, at der laves et samlet overblik over vores grundvand.

Læs mere

Regionerne vil halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035

Med en ny strategi vil regionerne halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035 sammenlignet med 2022. Det gør en stor forskel for klimaet, da sundhedsvæsnet tegner sig for omkring 6 procent af Danmarks CO2-udledninger, hvoraf hospitalerne er den primære udleder.

Læs mere

Danske borgmestre og en regionsformand skal dele unik klima-viden på COP28

Lokal klimahandling er blandt temaerne ved COP28. Det er et område, som Danmark er langt fremme på, og på klimatopmødets dag to skal en række danske borgmestre og formanden for Danske Regioner derfor fortælle om deres arbejde med lokale klimahandlingsplaner.

Læs mere

Debat: Tænk Danmarks arealer sammen og red os fra oversvømmelser

Vandet kommer. Det holder sig hverken inden for den enkelte kommune eller ministerium. Regeringens Klimatilpasningsplan 2 bør sætte rammer for en helhedsplan, hvor lodsejere, kommuner, regioner og staten bidrager til at finde samlede løsninger. Danske Regioner med Økologisk Landsforening og SEGES Innovation i Avisen Danmark.

Læs mere