Gå til indhold

Miljø

Regioner fandt 800 nye forureninger i 2019 – og antallet ventes at stige

Ny rapport viser, at regionerne er nået langt med at opspore forureninger overalt i landet. I 2019 blev der fundet 800 nye forurenede grunde. Men mange oprensninger venter forude, og flere forureninger forventes at komme til, bl.a. fordi analyserne bliver bedre.

Hvert år opsporer de fem regioner forurenede grunde overalt i Danmark. I 2019 blev der fundet ca. 800 nye forurenede grunde, så der nu er i alt ca. 37.800 grunde, der er kortlagt som forurenet eller med mistanke om forurening. Det viser en ny jordforureningsopgørelse fra Danske Regioner.

”Det er en enorm opgave, vi står med. Engang var der ikke mange, der skænkede naturen og miljøet en tanke, og i dag står vi med en pukkel af forureninger og en stor samfundsopgave i at beskytte vores alle sammens miljø og sundhed,” siger Heino Knudsen, formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner.

Stort arbejde forude

Opgørelsen viser, at regionerne er tæt på at være færdige med at opspore og kortlægge forureningerne over hele landet. Men samtidig står det klart, at der venter et stort arbejde forude.

Status er, at 27 pct. af de forurenede grunde er blevet oprenset. Samtidig er der op mod 20.000 grunde, som stadig afventer regionernes vurdering i forhold til, om de kan være forurenede og kræver nærmere undersøgelse.

”Vi knokler for at rense de grunde op, som vi ved, er forurenede. Samtidig dukker der hele tiden nye forureninger op. Især fordi vi i regionerne har gjort et stort arbejde for at udvikle nye analysepakker, som undersøger for flere pesticider end hidtil. Det betyder, at vi løbende får et mere reelt billede af omfanget af forurening, og at der er flere steder, vi skal tage fat på,” siger Heino Knudsen.

Han understreger, at det med omfanget af forureninger også i høj grad handler om at prioritere arbejdet, så de mest alvorlige forureninger renses op først.

Regionerne brugte i 2019 434 mio. kr. på jordforureningsopgaven.

Du kan læse årsrapporten her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressetelefonen i Danske Regioner

Tlf. 5151 1818 (ikke SMS)

Relaterede nyheder

Læs mere