Gå til indhold

Ny digitaliseringsstrategi

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

 

Vil du slippe for turen til egen læge eller hospitalet og i stedet klare mødet på video, hvis det giver mening? Og vil du hellere blive ’indlagt’ hjemme hos dig selv i stedet for på hospitalsstuen, fordi du har fået måleudstyr med hjem og betryggende instruktion? Velkommen til det nære, digitale sundhedsvæsen.

Det nye sundhedsvæsen kommer hjem til dig

Det danske sundhedsvæsen er digitalt. Men med digitaliseringsstrategien ”Sundhed for dig” vil regionerne grundlæggende forandre måden, patienter og pårørende møder sundhedsvæsenet på.

Målet er at behandle flere tæt på egen hverdag og eget liv og altid på borgernes præmisser – i et nært, digitalt sundhedsvæsen.

- Danskere, som har ressourcerne til at opsøge viden, tilrettelægge forløb og tage hånd om egen behandling, skal have nem adgang til brugervenlige digitale løsninger. Og danskere, som har behov for mere tæt kontakt enten ved digitale løsninger eller fysiske møder, skal have lige så nem adgang til det.
Det digitale sundhedsvæsen rammer rigtigt med at tilpasse behandling til den enkelte hver gang og rummer hele spektret af behov hos danskerne. Det vil regionerne være bedst til i verden, siger formand i Danske Regioner, Stephanie Lose.

Telemedicin, videokonsultationer, apps og kunstig intelligens

Konkret vil regionerne oven på de gode erfaringer under corona-epidemien sikre større udbredelse af videokonsultationer i praksissektoren og på hospitalerne, så en konsultation kan gennemføres online, hvis det giver faglig mening.

Brugen af kunstig intelligens i forebyggelse, behandling og opfølgning styrkes. Telemedicin bliver udrullet i hele landet, så kronisk syge danskere trygt kan tage hånd om egen sygdom derhjemme og undgå indlæggelser.

Apps som Min Sundhed, hvor du i dag kan tjekke laboratoriesvar og læse journalnoter, bliver videreudviklet.


Medarbejderne skal have en god digital hverdag

Digitale løsninger skal hjælpe sundhedspersonalet med at løfte kerneopgaven med at forebygge, diagnosticere og behandle langt bedre end i dag. For eksempel ved at give lægen et hurtigt, relevant overblik over patienten ud fra behandlingssituationen. Derfor er brugervenlighed et must.

- Medarbejdernes ideer og erfaring og ekspertise skal i spil for at skabe en god digital hverdag. De har en vigtig rolle som ambassadører, der skaber tryghed for borgerne i det nære digitale sundhedsvæsen, siger Stephanie Lose.

Det nære digitale sundhedsvæsen hviler på et fundament af klog og sikker brug af data og giver bedre sammenhæng, kvalitet og behandling for patienten.

 

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Billede af Stephanie Lose.
Relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne vil sikre selvforsyning af plasmabaserede lægemidler

Danske Regioners bestyrelse har besluttet at udbygge kapaciteten til tapning af blodplasma fra knap 100 tons om året til ca. 280 tons om året. Udbygningen skal gøre Danmark selvforsynende med plasmabaserede lægemidler og forebygge leveringsvanskeligheder.

Læs mere

Regionerne har forberedt sig på sygeplejerskestrejke fra i nat

Medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd har stemt nej til et mæglingsforslag fremsat af Forligsmanden. Da DSR har varslet strejke, vil konflikten bryde ud natten til lørdag. Regionerne har forberedt sig så godt som muligt, når det gælder udskydelser, og alle berørte patienter får direkte besked fra deres region.

Læs mere

Akutlægehelikopterne fløj rekordmange missioner i et coronapræget 2020

Næsten 4.700 missioner. Så mange gange var landets fire akutlægehelikoptere på vingerne i 2020. Tallet steg med godt 10 procent i forhold til året før. Stigningen skete i et år, der stod i coronapandemiens tegn.

Læs mere

Ny aftale sikrer ekstraordinær indsats for lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om at indføre en række initiativer for at sikre, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere. Den nye lærepladsaftale sikrer en ekstraordinær indsats for lærepladser i 2021-22 og garanterer minimum 9.000 lærepladser for elever på social- og sundhedsuddannelserne i 2022-26.

Læs mere