Gå til indhold

Vælg en uddannelse med mening

Vi skal stoppe faldet i søgningen mod de videregående velfærdsuddannelser, ellers risikerer vi, at vi i fremtiden kan opleve et gab mellem de mange, som har brug for hjælpen, omsorgen og professionalismen, og dem, der kan træde til. Det skriver repræsentanter for FH, KL, Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler i et debatindlæg.

Debatindlæg af Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg, Anders Kühnau, formand for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, og Stefan Hermann, Formand for Danske Professionshøjskoler bragt i Avisen Danmark den 29. juni 2020. 

Dig, der læser den her avis, har en vigtig opgave. For du tilhører formentlig den voksne generation, som de unge rådfører sig med, når de står på tærsklen til uddannelsessystemet. Men hvad rådgiver du egentlig dine børn til at vælge?

I Danmark har vi over 900 videregående uddannelser, så valget og rådgivningen er heller ikke helt let. En del af uddannelserne er professionsbachelorer på velfærdsområderne. Det er fx uddannelsen til lærer, sygeplejerske, pædagog, bioanalytiker og administrationsbachelor.

Rigtig mange har de seneste ti år valgt velfærdsområdet som deres fremtid og søgt ind på en professionsbacheloruddannelse. Men efter mange år med flotte ansøgningstal, oplever flere af disse videregående velfærdsuddannelser i disse år et fald i søgningen. Hvis ikke vi får stoppet det fald, kan vi risikere, at vi i fremtiden kan opleve et gab mellem de mange, som har brug for hjælpen, omsorgen og professionalismen, og dem, der kan træde til.

Vores velfærdssamfund bygger på dygtige medarbejdere, som hver dag bidrager til, at det liv, vi kender, hænger sammen. Det kræver stærke uddannelser og ikke mindst dygtige unge, som søger ind på dem.

Vi skal sørge for, at de unge kender den fulde palet af uddannelsesmuligheder, når de overvejer deres fremtid. Og at de kan se en mening med de videregående velfærdsuddannelser. Derfor har vi samlet vores kræfter som uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere, politikere og medarbejderorganisationer for sammen at skabe opmærksomhed om de mange spændende uddannelser og meningsfulde job, der ligger i velfærdsprofessionerne.

I fællesskab siger vi: vælg en uddannelse med mening. Det er et meget bevidst ordvalg. For med en professionsuddannelse kommer man for eksempel til at bidrage til et sundhedsvæsen, som hjælper patienter og borgere, når de har allermest brug for det, man bliver et vigtigt menneske i en god tilværelse for børn og udsatte, eller man sørger for, at rammerne for vores offentlige sektor og dermed vores samfund er velfungerende. Dét giver i den grad mening for den enkelte – og for os alle.

Så vi har brug for dig, kære læser. Vores samfund bygger på, at der også fremover er dygtige og dedikerede unge, som bevæger sig ind i velfærdsfagene og får en uddannelse og et job med mening. Dét skal vi sammen fortælle dem.

Læs mere

Relaterede nyheder

Regionale løsninger skal forhindre uddannelsesørkener

Unge i Danmark skal have adgang til ungdomsuddannelser af høj kvalitet i hele landet. Derfor skal vi understøtte, at det brede uddannelsesudbud bevares til gavn for de unge og samfundet som helhed. Det skriver Stephanie Lose, Ole Heinager og Henrik Nevers i et debatindlæg.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere

Flere end 9 ud af 10 unge kommer ind på deres foretrukne gymnasium

Over 92 pct. af de unge, der gerne vil starte på det almene gymnasium til sommer, har fået plads på deres foretrukne gymnasium. Det er lidt færre end sidste år, da regionerne i år har sat loft over optaget på flere gymnasier for at sikre en bedre elevfordeling.

Læs mere