Gå til indhold

Økonomiforhandlinger

Aftale om økonomi for 2021 på plads

Danske Regioner og regeringen har i dag underskrevet en aftale om økonomien for næste år. Aftalen sikrer regionerne 1,3 milliarder kroner mere til at drive sundhedsvæsenet og 3,5 milliarder kroner til investeringer i bygninger og apparatur. Samtidig er man enige om, at regeringen skal dække de udgifter, regionerne har haft og vil få i forbindelse med COVID-19.

Danske Regioner har indgået en aftale med regeringen om rammerne for økonomien i regionerne i 2021. Aftalen giver regionerne 1,3 milliarder kroner ekstra til driften af sundhedsvæsenet.

- Det blev hårde forhandlinger, og det er ingen hemmelighed, at resultatet er et stykke fra vores ambition. Men det blev trods alt en tilfredsstillende aftale – til glæde for patienterne, pårørende og medarbejderne. Vi anerkender, at der også er afsat penge på finansloven til bedre psykiatri og flere sygeplejersker, og det gør det samlede billede tilfredsstillende, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Hun betegner dog aftalen som stram i forhold til det udgiftspres, som forventes næste år fra de stigende medicinudgifter og nye behandlingsmuligheder.

Udgifter til COVID-19 dækkes

Med økonomiaftalen er Danske Regioner og regeringen også enige om, at der gøres status for en række af de udgifter, regionerne har haft i forbindelse med Corona-pandemien. Den samlede regning kender ingen dog endnu, og den skal derfor opgøres endeligt senere.

Her og nu får regionerne 3,1 milliarder kroner til de udgifter, der er afholdt til blandt andet indkøb af værnemidler og testudstyr. Samtidig sendes der et klart signal om, at der er finansiering til flere behandlinger i 2020, så hospitalerne kan indhente de mange udskudte operationer.

- Vi er glade for signalet om, at vi ikke skal holde os tilbage i resten af året, men øge aktiviteten mest muligt. Det er helt nødvendigt, at det ikke er vores budgetter, der holder os tilbage nu, hvor flere patienter igen henvises til udredning og behandling, og vi samtidig skal nedbringe puklen af udskudte operationer med videre, siger Stephanie Lose.

Flere penge til bygninger og apparatur

Foruden penge til drift og COVID-19 er der også enighed om, at regionerne i 2021 får et samlet anlægsniveau på 7,5 milliarder kroner. Af dem er 4 milliarder det forventede afløb på kvalitetsfondsbyggerierne. Det betyder, at regionerne til næste år vil have 3,5 milliarder kroner til at renovere gamle bygninger og indkøbe nyt apparatur og it. Det er en milliard mere end i aftalen for 2020.

- Det er et pænt løft. Pengene falder virkelig på et tørt sted, for mange af vores bygninger er slidte og mere end 50 år gamle. Ligeledes kan de ekstra penge give mulighed for at udskifte medicoteknisk udstyr og it.  Aftalen giver mulighed for, at vi kan gøre en ekstra indsats for at gøre vores hospitaler mere tidssvarende, siger Ulla Astman, der er næstformand i Danske Regioner.

Hun tilføjer, at de øgede anlægsaktiviteter også er et velkomment bidrag til at holde hånden under beskæftigelsen i Danmark.


Læs mere:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Billede af Stephanie Lose.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Ulla Astman,
1. næstformand, regionsrådsformand
T 96 35 11 00
M 30 23 64 54
E ullaa@rn.dk
Billede af Ulla Astman
Relaterede nyheder

Læs mere

Direktør for Behandlingsrådet er fundet

Malene Møller Nielsen tiltræder 1. november stillingen som direktør for Behandlingsrådet. Hun kommer fra en stilling som kontorchef for Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland.

Læs mere

Nu er alle fem regioners budgetter på plads

Næste års budgetaftale faldt i aftes på plads i Region Syddanmark, og dermed er der nu indgået aftaler i alle fem regioner.
Stigende medicinudgifter belaster budgetterne i alle regioner, men generelt er der sikret stabilitet på hospitalerne uden store sparerunder.
-Vi har sikret rammerne og det giver ro, men budgetlægningerne har været udfordrende, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Kvalitet for patienterne, klimakamp og ”Corona”-lager – Regionerne har ny indkøbsstrategi klar

Danske Regioner lancerer nu regionernes nye indkøbsstrategi frem mod 2025. Strategien skal sikre, at regionerne bliver endnu bedre til at købe de produkter, der har værdi for patienterne og gavner klimaet. Derudover skal der fremover være mindst seks måneders forbrug af kritiske værnemidler og testmaterialer på lager, når en epidemi rammer Danmark.

Læs mere

Regioner: Jorden er mere forurenet end ventet – og oprensning bliver en varig opgave

En ny prognose viser, at opgaven med at rense op efter fortidens små og store forureninger vil strække sig mange år frem. Flere forurenede grunde kommer til, og det bør derfor ses som en fast driftsopgave at holde overblik og håndtere risici fremover, mener Danske Regioner.

Læs mere