Gå til indhold

Økonomiforhandlinger

Aftale om økonomi for 2021 på plads

Danske Regioner og regeringen har i dag underskrevet en aftale om økonomien for næste år. Aftalen sikrer regionerne 1,3 milliarder kroner mere til at drive sundhedsvæsenet og 3,5 milliarder kroner til investeringer i bygninger og apparatur. Samtidig er man enige om, at regeringen skal dække de udgifter, regionerne har haft og vil få i forbindelse med COVID-19.

Danske Regioner har indgået en aftale med regeringen om rammerne for økonomien i regionerne i 2021. Aftalen giver regionerne 1,3 milliarder kroner ekstra til driften af sundhedsvæsenet.

- Det blev hårde forhandlinger, og det er ingen hemmelighed, at resultatet er et stykke fra vores ambition. Men det blev trods alt en tilfredsstillende aftale – til glæde for patienterne, pårørende og medarbejderne. Vi anerkender, at der også er afsat penge på finansloven til bedre psykiatri og flere sygeplejersker, og det gør det samlede billede tilfredsstillende, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Hun betegner dog aftalen som stram i forhold til det udgiftspres, som forventes næste år fra de stigende medicinudgifter og nye behandlingsmuligheder.

Udgifter til COVID-19 dækkes

Med økonomiaftalen er Danske Regioner og regeringen også enige om, at der gøres status for en række af de udgifter, regionerne har haft i forbindelse med Corona-pandemien. Den samlede regning kender ingen dog endnu, og den skal derfor opgøres endeligt senere.

Her og nu får regionerne 3,1 milliarder kroner til de udgifter, der er afholdt til blandt andet indkøb af værnemidler og testudstyr. Samtidig sendes der et klart signal om, at der er finansiering til flere behandlinger i 2020, så hospitalerne kan indhente de mange udskudte operationer.

- Vi er glade for signalet om, at vi ikke skal holde os tilbage i resten af året, men øge aktiviteten mest muligt. Det er helt nødvendigt, at det ikke er vores budgetter, der holder os tilbage nu, hvor flere patienter igen henvises til udredning og behandling, og vi samtidig skal nedbringe puklen af udskudte operationer med videre, siger Stephanie Lose.

Flere penge til bygninger og apparatur

Foruden penge til drift og COVID-19 er der også enighed om, at regionerne i 2021 får et samlet anlægsniveau på 7,5 milliarder kroner. Af dem er 4 milliarder det forventede afløb på kvalitetsfondsbyggerierne. Det betyder, at regionerne til næste år vil have 3,5 milliarder kroner til at renovere gamle bygninger og indkøbe nyt apparatur og it. Det er en milliard mere end i aftalen for 2020.

- Det er et pænt løft. Pengene falder virkelig på et tørt sted, for mange af vores bygninger er slidte og mere end 50 år gamle. Ligeledes kan de ekstra penge give mulighed for at udskifte medicoteknisk udstyr og it.  Aftalen giver mulighed for, at vi kan gøre en ekstra indsats for at gøre vores hospitaler mere tidssvarende, siger Ulla Astman, der er næstformand i Danske Regioner.

Hun tilføjer, at de øgede anlægsaktiviteter også er et velkomment bidrag til at holde hånden under beskæftigelsen i Danmark.


Læs mere:

Relaterede nyheder

Læs mere

Ny økonomiaftale giver nødvendigt løft og giver regionerne mulighed for at udvikle sundhedsvæsenet

Regeringen og Danske Regioner har indgået en flot økonomiaftale, som med et løft på næsten to milliarder kroner giver regionerne mulighed for at investere i sundhedsvæsenets udvikling. Aftalen giver samtidig regionerne bedre forudsætninger for at styre medicinudgifterne.

Læs mere

Regionernes medicinudgifter vil overstige 18 milliarder i 2024

En rekordstor stigning i udgifterne til medicin tvang regionerne til at spare i slutningen af 2023. Hvis vi skal undgå endnu en opbremsning, skal der findes en løsning for i år på de økonomiske udfordringer og de høje udgifter til tilskudsmedicin, lyder meldingen fra Danske Regioner.

Læs mere

Danske Regioner udpeger formand og næstformænd til arbejdet med nyt kvalitetsinstitut

Oprettelsen af Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut 1. januar næste år, er nået et stort skridt videre, efter at Danske Regioners bestyrelse har udpeget formand og næstformand og fastlagt økonomien for det nye kvalitetsinstitut.

Læs mere

Danske Regioner: Regeringen bør være med til at planlægge vedligehold af sundhedsvæsenets bygninger, udstyr og samfundskritisk IT-infrastruktur

Danske Regioner efterlyser fælles analyse af investeringsbehovet sammen med regeringen. Sundhedsvæsenets IT-systemer er blandt den samfundskritiske infrastruktur, hvor der er stort behov for at investere i vedligehold og udskiftning.

Læs mere