Gå til indhold

Økonomiforhandlinger

Aftale om økonomi for 2021 på plads

Danske Regioner og regeringen har i dag underskrevet en aftale om økonomien for næste år. Aftalen sikrer regionerne 1,3 milliarder kroner mere til at drive sundhedsvæsenet og 3,5 milliarder kroner til investeringer i bygninger og apparatur. Samtidig er man enige om, at regeringen skal dække de udgifter, regionerne har haft og vil få i forbindelse med COVID-19.

Danske Regioner har indgået en aftale med regeringen om rammerne for økonomien i regionerne i 2021. Aftalen giver regionerne 1,3 milliarder kroner ekstra til driften af sundhedsvæsenet.

- Det blev hårde forhandlinger, og det er ingen hemmelighed, at resultatet er et stykke fra vores ambition. Men det blev trods alt en tilfredsstillende aftale – til glæde for patienterne, pårørende og medarbejderne. Vi anerkender, at der også er afsat penge på finansloven til bedre psykiatri og flere sygeplejersker, og det gør det samlede billede tilfredsstillende, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Hun betegner dog aftalen som stram i forhold til det udgiftspres, som forventes næste år fra de stigende medicinudgifter og nye behandlingsmuligheder.

Udgifter til COVID-19 dækkes

Med økonomiaftalen er Danske Regioner og regeringen også enige om, at der gøres status for en række af de udgifter, regionerne har haft i forbindelse med Corona-pandemien. Den samlede regning kender ingen dog endnu, og den skal derfor opgøres endeligt senere.

Her og nu får regionerne 3,1 milliarder kroner til de udgifter, der er afholdt til blandt andet indkøb af værnemidler og testudstyr. Samtidig sendes der et klart signal om, at der er finansiering til flere behandlinger i 2020, så hospitalerne kan indhente de mange udskudte operationer.

- Vi er glade for signalet om, at vi ikke skal holde os tilbage i resten af året, men øge aktiviteten mest muligt. Det er helt nødvendigt, at det ikke er vores budgetter, der holder os tilbage nu, hvor flere patienter igen henvises til udredning og behandling, og vi samtidig skal nedbringe puklen af udskudte operationer med videre, siger Stephanie Lose.

Flere penge til bygninger og apparatur

Foruden penge til drift og COVID-19 er der også enighed om, at regionerne i 2021 får et samlet anlægsniveau på 7,5 milliarder kroner. Af dem er 4 milliarder det forventede afløb på kvalitetsfondsbyggerierne. Det betyder, at regionerne til næste år vil have 3,5 milliarder kroner til at renovere gamle bygninger og indkøbe nyt apparatur og it. Det er en milliard mere end i aftalen for 2020.

- Det er et pænt løft. Pengene falder virkelig på et tørt sted, for mange af vores bygninger er slidte og mere end 50 år gamle. Ligeledes kan de ekstra penge give mulighed for at udskifte medicoteknisk udstyr og it.  Aftalen giver mulighed for, at vi kan gøre en ekstra indsats for at gøre vores hospitaler mere tidssvarende, siger Ulla Astman, der er næstformand i Danske Regioner.

Hun tilføjer, at de øgede anlægsaktiviteter også er et velkomment bidrag til at holde hånden under beskæftigelsen i Danmark.


Læs mere:

Relaterede nyheder

Læs mere

De fem regionsrådsformænd: Ulighedspulje skal afhjælpe geografisk ulighed i sundhed

Samtlige formænd i Danmarks regioner er enige om, at det er en fælles opgave at bekæmpe den geografiske ulighed i sundhed. Uligheden er en kæmpe udfordring for både ansatte og patienter, og regionerne arbejder intensivt med at skaffe personale i alle dele af landet. Men problematikken er så alvorlig, at det også kræver en national indsats. Derfor foreslår de nu en statslig ulighedspulje.

Læs mere

Debat: Teknokratiske strukturreformer vil være gift for det danske sundhedsvæsen

Personale, patienter og pårørende kan blive gidsler i et udmattende og langvarigt reformforløb, hvis det regionale demokrati bliver hældt ned ad brættet til fordel for et teknokratisk styret sundhedsvæsen, som Moderaterne foreslår. I stedet er der brug for ansvarlige og langsigtede løsninger på det stigende behandlingsbehov og manglen på arbejdskraft.

Læs mere

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionale budgetaftaler for 2023 er på plads

De fem regionsråd har indgået budgetaftaler for 2023. Aftalerne sikrer blandt andet flere penge til fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø på hospitalerne samt til det nære sundhedsvæsen. Det har været nødvendigt med svære prioriteringer i anlægsbudgettet.

Læs mere