Gå til indhold

Sammenhæng

Danmarks første privathospital er på Sundhedsjournalen

Regionerne har stået i spidsen for at få det første privathospital – Privathospitalet Kollund - på Sundhedsjournalen. Alle privathospitaler kommer med inden udgangen af 2021. Den digitale landvinding betyder, at du fremover på Sundhedsjournalen på sundhed.dk altid kan få et samlet overblik over, hvad du er behandlet for, hvor og hvornår, både på offentlige og private hospitaler.

Når alle privathospitaler inden udgangen af 2021 kommer med på Sundhedsjournalen, opdaterer hospitalspersonalet i både det private og offentlige dine sundhedsdata, og kan tilgå dem, når der er brug for det. Fordelene er klare: Relevante informationer udveksles lynhurtigt på tværs i et sundhedsvæsen, hvor data er samlet ét sted. Som patient kan du nemt følge med i det hele på Sundhedsjournalen på sundhed.dk, og du ikke risikere at skulle være budbringer mellem fagpersoner i det offentlige og private.

Stephanie Lose: Regionerne går efter sammenhæng og sikkerhed

Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, glæder sig over den nye digitale milepæl, da regionerne styrer skarpt efter sammenhæng i sundhedsvæsenet.

- Regionerne har nået en vigtig milepæl for patienterne med det første private hospital på sundhedsjournalen. Vi skal indrette systemet til patienterne og ikke omvendt. Snart kan de nemt og sikkert følge med i deres sundhed og behandling på tværs, mens datadelingen giver klare fordele for sundhedspersonalet rundt i sundhedsvæsenet.

Mette Nord, som er sekretariatschef i Sundhed Danmark, foreningen af danske sundhedsvirksomheder, siger:

- Det er meget positivt, at regionerne sikrer sammenhæng på tværs ved knytte privathospitalerne til Sundhedsjournalen. Vi har nået et afgørende skridt for at dele data og udviske skel i et tæt samarbejde, der kommer patienterne til gavn.

Sikker platform og data beskyttet af loven

Der passes godt på dine sundhedsdata på sundhed.dk. Du logger på med NemID og kan altid kan spærre for data, ligesom du altid kan se, hvem af sundhedspersonalet, der har haft adgang til din sundhedsjournal. Dine data er beskyttet af Sundhedsloven. Personale på regionale og private hospitaler må kun se dem, hvis det har relevans for behandlingen.

Regionerne står i spidsen for videreudvikling af sundhedsjournalen på sundhed.dk som er en del af det fællesoffentlige Sundhedsjournal 3.0 projekt. De andre parter er KL, Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhed.dk, MedCom, Sundhed Danmark, PLO og Danske Patienter.

 

Fremtidsbillede: Søren skal opereres

Søren bruger det udvidede frie sygehusvalg til en skulderoperation på et privathospital i nærheden.
Før operationen tjekker privathospitalets kirurg Lise vigtige oplysninger i Sørens sundhedsjournal på sundhed.dk. Fx hvilken receptmedicin han tager, hvad blodprøver viser og om der er medicin, Søren ikke tåler.

Efter operationen opdaterer kirurg Lise samme sted, hvordan den gik.

Søren får et år efter operationen nye symptomer i skulderen, og er derfor til konsultation på det regionale hospital. Her kan lægen Thomas læse informationerne fra Lise, så han på få minutter er forberedt til konsultationen med Søren.

Under hele forløbet læser Søren hjemmefra jævnligt i sin journal på sundhed.dk - også om operationen på privathospitalet. Han føler sig godt klædt på til lægesamtalen.
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Anne Kjærsgaard, seniorkonsulent
Center for Sundhedsinnovation (SINO)
M: 2491 7836
E: akj@regioner.dk

Anne Mette Ehlers, chefrådgiver 
Kommunikation
M: 9116 7399
E: ame@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Kære regering: Styrk sundhedsvæsenet før stormen med ny teknologi

Den aldrende befolkning og mangel på sundhedspersonale er sundhedsvæsenets største udfordring. Danske Regioner og Øjenforeningen ser et stort potentiale i, at innovativ ny teknologi kan frigøre arbejdskraft og dermed bidrage til at løse nogle af de udfordringer, sundhedsvæsenet står over for.

Læs mere

Regioner til regeringen: Bekæmpelse af ulighed i sundhed kræver mange millioner

Borgere i Danmark bør have lige adgang til sundhedsvæsenet – uanset hvor man bor. Sådan lyder meldingen fra Danske Regioner til regeringen under årets økonomiforhandlinger. Konkret foreslås en ulighedspulje på 250 millioner, der skal fordeles til de områder der er hårdest ramt.

Læs mere

Regeringens besparelser rammer skævt

Regionerne bruger en langt mindre andel af deres budget på administration end kommunerne. Alligevel rammes de lige så hårdt af regeringens besparelser på administration. Det er ikke rimeligt, og det vil gå ud over patienterne, mener Danske Regioner.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere