Gå til indhold

Forebyggelse

22 organisationer: Indfør ensartet 18-årsgrænse for salg af alkohol

En hidtil uset bred kreds af organisationer - heriblandt Danske Regioner - opfordrer nu Folketingets partier til at indføre en ensartet 18-årsgrænse for salg af alkohol. Formålet er at tage et afgørende skridt mod at skabe en fornyet, tryggere og sundere alkoholkultur blandt unge i Danmark.

I starten af august konstaterede Sundhedsstyrelsen i den danske ESPAD-undersøgelse, at det endnu engang går den forkerte vej med danske unges alkoholforbrug. I maj dokumenterede WHO, at danske unge fortsat er dem, der oftest er fulde og som drikker hyppigst blandt unge i 35 europæiske lande. Og kort tid efter opgjorde Sundhedsdatastyrelsen, at antallet af unge, der ender på sygehuset med alkoholforgiftning, har været støt stigende de sidste fem år.

Sidste år konkluderede Vidensråd for Forebyggelse, at der har etableret sig en indgroet druk- og beruselseskultur blandt danske unge, som har store konsekvenser for de unge selv og for samfundet i form af øget risiko for usikker sex, vold, konflikter, indlæringsproblemer, direkte sundhedsudgifter med videre.

Derfor kalder en usædvanlig bred kreds af organisationer nu til handling. Organisationerne tæller interesseorganisationer, sundheds- og børnefaglige organisationer, regioner og kommuner samt repræsentanter for alkoholindustrien og restaurationsbranchen. De har samlet sig i initiativet ”Drukfri Ungdom”, der har til formål at rejse debatten og appellere til, at Folketinget indfører en ensartet 18-årsgrænse for salg af alkohol, som man kender det fra de fleste andre europæiske lande.

Tiden er moden til at tage fælles ansvar

Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund og en af drivkræfterne bag initiativet, udtaler:
‒ Vi er mange, der konfronteres med både de fysiske og psykiske skader, som udspringer af de unges skadelige alkoholkultur. I dette initiativ er vi samlet i en hidtil uset bred kreds af interessenter, der mener, at tiden er moden til at tage et fælles ansvar for problemet. Vi kan ikke være andet bekendt.

‒ Alkohol fylder alt for meget i de unges relationer til hinanden, fordi fuldskab i høj grad er adgangsbilletten til mange fællesskaber. Det tager for alvor fart i overgangen til ungdomsuddannelserne, hvor unge havner i et umuligt dilemma mellem at drikke sig fulde eller stå uden for fællesskabet. Vi kan ikke som samfund fortsat acceptere, at det er et valg, de mindreårige selv skal træffe.

Alkohol er for voksne

På baggrund af solid viden fra blandt andet Vidensråd for Forebyggelse står det klart, at det mest målrettede og veldokumenterede skridt for at ændre unges drukkultur vil være at indføre en 18-årsaldersgrænse for alle typer af alkohol, for at sende et klart og entydigt signal til om, at alkohol er for voksne.

‒ En aldersgrænse for salg af al alkohol på 18 år – som vil være på linje med stort set alle andre europæiske lande – vil udsætte debutalderen for fuldskab og omfanget af de unges meget beruselsesorienterede alkoholkultur, fordi det bliver sværere for de meget unge selv at skaffe sig adgang til alkohol. Med en 18-årsgrænse sender man et klart signal til både de unge og deres forældre om, at alkohol altså ikke er for børn eller meget unge, og dermed giver man en del af ansvaret for de unges alkoholforbrug og alkoholkultur tilbage til forældrene, frem for at den udelukkende hviler på de 16-17-åriges skuldre, siger formand for Vidensråd for Forebyggelse, Morten Grønbæk.

Fulde unge ender i akutmodtagelsen

Derfor kalder en usædvanlig bred kreds af organisationer nu til handling. Organisationerne tæller interesseorganisationer, sundheds- og børnefaglige organisationer, regioner og kommuner samt repræsentanter for alkoholindustrien og restaurationsbranchen. De har samlet sig i initiativet ”Drukfri Ungdom”, der har til formål at rejse debatten og appellere til, at Folketinget indfører en ensartet 18-årsgrænse for salg af alkohol, som man kender det fra de fleste andre europæiske lande. Bag Drukfri Ungdom står også Danske Regioner, der længe har opfordret til indførsel af en 18-års salgsaldersgrænse, fordi det kommer med en stor pris, at de danske unge drikker så meget og så ofte.

Formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, Karin Friis Bach (RV), udtaler:

- Vi ser de unge i akutmodtagelsen, når de kommer ind, fordi de har drukket i voldsomme mængder. Mange af dem er meget unge. Derudover ved vi, at unges voldsomme alkoholindtag er forbundet med alt fra uheld, ulykker, vold og sex, der fortrydes. Hvis vi for alvor skal gøre noget ved dette, er vi nødt til at turde indføre tiltag, som over tid kan ændre de unges druk- og beruselseskultur til det bedre. Vi kan ikke sidde på vores hænder længere.

Også repræsentanter for producenterne indgår i initiativet. Formand for VSOD, Vin- og Spiritus Organisationen i Danmark, Carsten Suhrke, udtaler:

- Vi har vi i årevis argumenteret for, at alkohol ikke bør kunne købes af unge under 18 år. Derfor støtter vi fuldt og helt op om dette forslag. Også selvom det kommer til at koste vores medlemmer omsætning. Men det er en fælles opgave for alle, der har berøring med unge og alkohol at få skabt en sundere alkoholkultur blandt danske unge.

Fakta:

 • Initiativet ”DrukfriUngdom” har til formål at rejse og debattere ønsket om at indføre en ensartet aldersgrænse på 18 år for salg af alkohol som et første, målrettet skridt mod at skabe en bedre alkoholkultur for danske unge. Organisationerne afholder en fælles konference senere på efteråret, parterne vil indgå i politisk dialog, ligesom de vil afvikle arrangementer og events.
 • De 22 organisationer, der støtter op om initiativet er:
  - Alkohol & Samfund
  - Danske Regioner
  - KL
  - Vin og Spiritus Organisationen i Danmark
  - Kræftens Bekæmpelse
  - Vidensråd for Forebyggelse
  - Dansk Sygeplejeråd
  - Lægeforeningen
  - SSP Samrådet
  - Danske Gymnasier
  - Hjerteforeningen
  - Børnerådet
  - Rådet for Sikker Trafik
  - Forbrugerrådet Tænk
  - Ungdomsringen
  - Børns Vilkår
  - Forældreforeningen Unge & Alkohol
  - HORESTA
  - Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab
  - Dansk Psykiatrisk Selskab
  - Dansk Pædiatrisk Selskab
  - Red Barnet
 • Der afholdes en konference om 18-års grænsen den 20. oktober 2020. Mere info følger.

Læs mere:

 

Søjlediagram over antal fulde 15-årige den seneste måned i procent fra forskellige lande. Grafen viser, at Danmark ligger højest med flest antal fulde unge.