Gå til indhold

Forebyggelse

6,9 millioner til projekter om forebyggelse

Hvad skal der til for at få unge erhvervsskoleelever til at droppe smøgerne, øllerne og nærmeste grillbar? Hvordan forebygger vi, at patienter med rygsmerter får langvarige smerter og forløb, der trækker ud?

Det er eksempler på projekter, der tidligere har fået penge fra den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse. Fra i dag er der åbent for ansøgninger til næste års uddeling af bevillinger fra puljen. Puljen er på 6,9 mio. kr.

- Jeg håber, at der igen er mange af vores ansatte i regionerne, som sammen med fx kommuner, almen praksis, foreninger og organisationer vil søge puljen. Puljen lægger op til brede samarbejder omkring forebyggelse, fordi vi ved, at det virker bedre, når vi løfter i flok, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

- Regionerne vil investere i forskning, så vi og andre kan arbejde i den rigtige retning i forhold til, hvad der rent faktisk har en effekt. Puljen giver os ny viden om forebyggelse, så vi alle får bedre mulighed for at koordinere og prioritere indsatser, der både skaber resultater og giver mening for borgerne og samfundet.

Den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse støtter projekter, der giver viden om effekten af forebyggelsesindsatser. Det ses gerne, at projekterne involverer flere samarbejdspartnere og forskningsmiljøer, som f.eks. regioner, kommuner, almen praksis, virksomheder og civilsamfundsorganisationer.

Fakta

  • Den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse er nedsat af Danske Regioner. Med puljen vil regionerne bidrage til at løfte folkesundheden, så danskerne får flere sunde leveår.
  • Puljen kan søges af forskningsprojekter med en regional hovedansøger, der omhandler forebyggelse, og som kan udbredes til andre områder, regioner, kommuner mv.
  • Puljen udmøntes i årene 2019-2021. Den bliver for tredje og sidste gang slået op den 3. september 2020.
  • Ansøgningsfristen er den 3. januar 2021. Det forventedes, at ansøgerne vil få skriftligt svar i marts 2021.
  • I denne ansøgningsrunde er der 6,9 mio. kr. i puljen.
  • Du søger elektronisk via link nedenfor.

Læs mere 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Ulla Astman,
1. næstformand, regionsrådsformand
T 96 35 11 00
M 30 23 64 54
E ullaa@rn.dk
Billede af Ulla Astman
Relaterede nyheder

Læs mere

Indfør aldersgrænse på 18 år for salg af al alkohol

Hvis vi for alvor skal gøre en forskel og skabe de bedste rammer for en tryg og sund ungdomskultur, skal lovgivningen følge med. Derfor har vi længe opfordret Folketinget til at vedtage en fast og ensartet aldersgrænse for salg af al alkohol på 18 år. Nu gør vi det igen, men i en hidtil uset bred sammenslutning af 23 organisationer, som dagligt konfronteres med de udfordringer, vores unges alkoholkulturer medfører, skriver Karin Friis Bach, Danske Regioner og Jette Skive, KL i et debatindlæg.

Læs mere

En folkesundhedslov nu - fælles skridt mod bæredygtig sundhed

Flere og flere får kroniske lidelser og psykiske sygdomme. Samtidig vokser kløften mellem dem, der lever godt og længe, og dem, der lever kortere og med færre gode leveår. Det er en skræmmende udvikling, som koster både menneskeliv, livskvalitet og samfundskroner. - Politisk handlekraft og en folkesundhedslov kan ændre de dystre prognoser, siger sundhedsudvalgsformand i Danske Regioner, Karin Friis Bach.

Læs mere

Nye anbefalinger fra Danske Regioner: Vi skal forbedre behandling og forebyggelse af multisygdom

Der er behov for at forbedre indsatsen hele vejen rundt, når vi skal forebygge og behandle multisygdom. Vi har både brug for en folkesundhedslov, og at sundhedsvæsenet sætter turbo på at udvikle løsninger, der møder mennesker med flere kroniske sygdomme og deres forskellige behov. Det er nu – og i de kommende år frem – at de nødvendige skridt skal tages.

Læs mere

KL og Danske Regioner præsenterer fælles pejlemærker for fremtidens sundhedsvæsen

På vitale punkter i udformningen af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen er Danske Regioner og KL helt enige. Sammen præsenterer de to parter derfor nu 12 pejlemærker, som kan danne grundlag for en national sundhedsaftale.

Læs mere