Gå til indhold

GF20

Lose i formandstale: Flertal i Folketinget giver regionerne et sikkert fundament for at løfte de mange opgaver

Danske Regioners generalforsamling dannede i år de digitale rammer for Stephanie Loses formandstale. Det var en tale, der takkede de mange, der har hjulpet til i regionerne med omstillingen til Corona-krisen, og samtidigt en fremadskuende tale, der adresserede de mange opgaver, som regionerne står overfor. Opgaver, der nu kan løses på et solidt grundlag, da der er et meget bredt flertal i Folketinget for bevarelsen af regionerne.

Stephanie Loses formandstale på Danske Regioners digitale generalforsamling blev afholdt på halvårsdagen for, at Danmark lukkede ned som reaktion på Corona-krisen. Og der blev da også først og fremmest uddelt rosende ord og tak til de mange, der alle har bidraget til omstillingen af sundhedsvæsenet.
Formanden understregede også, at dette års generalforsamling er den første efter regeringsskiftet, hvor der er blevet skabt klarhed om regionernes fremtid.

I sidste måned meldte Venstre ud, at de nu også står bag regionerne. Det betyder, at regeringen sammen med et meget stort flertal i Folketinget nu har konkluderet, at regionerne er kommet for at blive. Derfor står regionerne nu på et endnu sikrere fundament og kan se ind i at løfte de mange nye opgaver, som bedst lader sig løse i et regionalt demokrati:

- I forbindelse med 10 årsplanen for psykiatrien er regionerne klar til at tage ansvar for et samlet behandlingstilbud til borgere, der er under behandling i psykiatrien og samtidig har et misbrug, sagde Stephanie Lose i sin tale.

Om handicapområdet, sagde hun: 

- I forbindelse med evaluering af handicapområdet er regionerne klar til at påtage sig myndighedsansvaret for udvikling og drift af det højt specialiserede socialområde, fx tilbud inden for rehabilitering af hjerneskade og kompleks autisme.

Også udfordringerne på ungdomsuddannelserne blev adresseret af formanden:

- Der skal tages stilling til kapacitetsstyring og elevfordeling på ungdomsuddannelserne, og her er regionerne det oplagte valg til at sikre social balance i elevsammensætningen og god tilgængelighed i yderområderne. Og vi har generelt mod på at spille en større rolle på uddannelsesområdet, som vi kender det fra vores nabolande.

Og Lose understregede også, at regionerne er parate til at tage et stort ansvar på sig, når det gælder miljø og klima:

- På miljø- og klimaområdet er regionerne det oplagte valg som koordinerende myndighed for klimatilpasning og kystsikring, for implementering af de nationale klimamål i den regionale geografi og for sikring af naturområder og biodiversitet i det åbne land.


Læs mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Forfatter Anna Juul vinder pris som Årets Sundhedsdebattør

Danske Regioner hædrer forfatter Anna Juul som Årets Sundhedsdebattør. Anna Juul vinder den nystiftede pris efter, at hun i januar udgav bogen ”Superskurk”, hvor hun med en skarp pen beskriver sine personlige oplevelser med psykisk sygdom og mødet med psykiatrien.

Læs mere

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere