Gå til indhold

Regionale løsninger skal forhindre uddannelsesørkener

Unge i Danmark skal have adgang til ungdomsuddannelser af høj kvalitet i hele landet. Derfor skal vi understøtte, at det brede uddannelsesudbud bevares til gavn for de unge og samfundet som helhed. Det skriver Stephanie Lose, Ole Heinager og Henrik Nevers i et debatindlæg.

Debatindlæg af Stephanie Lose, fmd. for Danske Regioner, Ole Heinager, fmd. for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier- Lederne og Henrik Nevers, næstfmd. i Danske Gymnasier. Indlægget er bragt i Altinget den 28. september 2020.  

Det er nu godt en måned siden, at klokken ringede ind til første skoledag på ungdomsuddannelserne. Og heldigvis gik langt de fleste unge ind ad døren til en skole af høj kvalitet, tæt på hvor de bor.
Sådan skal det gerne blive ved med at være, men der er udfordringer på vejen, som vi er nødt til at tage hånd om først.

Faldende ungdomsårgange

Ungdomsårgangene falder, og det betyder, at der vil være færre elever til at udfylde sæderne på gymnasierne de næste 10 år. En ny analyse fra Danske Regioner viser, at 14 pct. af gymnasierne vil blive udfordret på elevgrundlaget, hvilket vil kunne mærkes på alle fire gymnasiale uddannelser, dvs. HF, HHX, HTX og STX.
Samtidig ser vi en tendens til, at unge søger mod gymnasierne i de større byer, og at de i høj grad vælger uddannelser og afdelinger, hvor der går unge, som ligner dem selv. Vi ser med andre ord nogle steder tegn på en polarisering – både mellem elever i tætbefolkede og mindre tætbefolkede områder og mellem elever med forskellige socioøkonomiske baggrunde.

Løsninger skal tilpasses regionale og lokale behov

Hvordan kommer vi disse problemer til livs? Svaret er afhængigt af, hvor man befinder sig. Udfordringerne er nemlig forskellige fra region til region, og derfor mener vi også, at løsningerne bør tage udgangspunkt i lokale udfordringer, muligheder og behov. Løsningerne skal understøtte, at de unges uddannelsesvalg respekteres og imødekommes. Fra både erhvervsgymnasiernes, de almene gymnasiers og regionernes side foreslår vi derfor at sætte ind følgende steder for at sikre gode uddannelser til alle unge:

  • Med udgangspunkt i unges uddannelsesvalg og søgemønstre samt den demografiske udvikling skal vi sikre, at unge i alle regioner har adgang til forskellige ungdomsuddannelser inden for en rimelig transportafstand. Regionalt er der brug for en afdækning af behov og en drøftelse af områdets uddannelsesudbud for at forhindre, at der vil opstå en uddannelsesørken nogle steder i Danmark.
  • Større grundtilskud og et mindre aktivitetsafhængigt tilskud skal give en større stabilitet til ungdomsuddannelserne, så unge i fremtiden også kan være sikre på at have et bredt udvalg af lokale ungdomsuddannelser i alle regioner.
  • Når små institutioner vælger at fusionere for at skabe bedre kvalitet og studiemiljø, så skal de ikke efterfølgende straffes økonomisk ved at blive frataget det ene grundtilskud.

Ved at tage udgangspunkt i lokale og regionale forhold vil vi sikre, at lang transportafstand ikke spænder ben for, at unge får den ungdomsuddannelse, de ønsker. Vi vil sikre, at der træffes kloge, langsigtede beslutninger, så unge i alle dele af Danmark har de bedste muligheder for at vælge blandt forskellige, kvalitetsstærke ungdomsuddannelser – også efter 2030, hvor ungdomsårgangene stiger igen. Og vi vil ikke mindst sikre, at beslutningerne træffes med blik for det større politiske mål om udvikling i hele landet.

Regeringen har netop indkaldt til forhandlinger om en reform af ungdomsuddannelserne. Det ser vi frem til i Danske Regioner, Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. Og vi ser frem til på at drøfte forskellige bud på løsninger, som skaber de bedste muligheder for de unges uddannelsesvalg på en fælles digital konference den 29. september.

Læs mere

Relaterede nyheder

Nye tiltag er nødvendige: Øget dimensionering løser ikke problemer med lægedækning

Tal fra regionerne viser, at de seneste års øgede dimensionering af speciallægeuddannelsen skævvrider den geografiske fordeling af kommende speciallæger i almen medicin. Derfor er det nødvendigt at tænke i andre baner en generel øget dimensionering, hvis vi skal problemerne med lægedækning til livs, mener Danske Regioner.

Læs mere

Nyt udspil fra Danske Regioner: Sundhedsuddannelserne skal tættere på hverdagen

Tættere samspil mellem skoler og sundhedsvæsen skal styrke sundhedspersonalets kompetencer, så de bliver bedre rustet til en fremtid med markant flere ældre og mennesker med multisygdom. Danske Regioner mener, at nytænkning af uddannelsessystemet er vigtig for at styrke robustheden i fremtidens sundsvæsen.

Læs mere

Sundhedsvæsenet skal omstilles til morgendagens udfordringer

Gode meritmuligheder, flere korte overbygningsuddannelser og bedre koordinering af optag på sundhedsuddannelserne skal være med til at sikre, at fremtidens hospitaler bliver rustet til at tage imod den stigende strøm af patienter de kommende år.

Læs mere

Optikerbutikker skal hjælpe sygehusene med at screene patienter

Danske Regioner starter et forsøg, hvor 5-10 optikerbutikker bliver sluse mellem borgerne og hospitalernes øjenafdelinger. ”Det er en helt ny måde at tænke offentlig sundhed”, på siger formanden for Danske Regioner udvalg for det nære sundhedsvæsen, Christoffer Buster Reinhardt.

Læs mere