Gå til indhold

Forebyggelse

Regionerne vil af med dansk alkohol-rekord

Danmark har en kedelig rekord. Vi er nemlig det folkefærd i Norden, der køber mest alkohol, og vores forbrug er accelereret mere end i de andre lande. Det viser nye tal fra OECD. Danske Regioner vil gøre op med den usunde danske alkoholkultur.

- Det er en kedelig rekord, der ødelægger mange familiers livskvalitet, og som giver sygdom og tidlig død, siger Karin Friis Bach, sundhedsudvalgsformand i Danske Regioner.

Nye tal fra OECD viser, at danskere over 15 år ved seneste måling i gennemsnit købte 9,7 liter alkohol årligt, mens nordmændene fx nøjedes med 6,0 liter. Samtidig køber vi flere våde varer end tidligere.

Dansk forbrug accelererer

Stigningen fra 2015-2018 var 4,3 procent her i landet. Det er tre gange så meget som i Sverige, mens finnernes forbrug er faldet.

- Vores forbrug i Danmark er ganske enkelt for stort. Danske Regioner reagerer derfor på den kedelige nordiske rekord. Mange af regionernes hospitaler vil derfor nu begyndt at sætte ind med et forstærket tilbud til patienterne, når deres sygdom kan skyldes for meget alkohol, siger Karin Friis Bach.

Den nye indsats går ud på, at personalet spørger patienterne om deres forbrug af alkohol. Hvis forbruget overstiger Sundhedsstyrelsens grænse, tilbydes patienten alkoholbehandling fx fra hjemkommunen.

En undersøgelse har vist, at 20 procent af patienterne på landets hospitaler har et skadeligt forbrug af alkohol, og halvdelen er afhængige.

Tilbud om behandling

- Det er oplagt at tage en kort samtale med patienterne om alkohol. For de er netop motiverede til at ændre livsstil, når de er indlagt og oplever, hvor alvorlige konsekvenser et stort alkoholforbrug kan have, siger Karin Friis Bach. Hun understreger, at patienterne skal opfatte tilbuddet som en hjælp til en sundere tilværelse, og at det derfor er vigtigt, at samtalen opfattes sådan, og ikke som formynderi.

I alle regioner er der gode erfaringer, når det gælder rygere og tilbud om rygestop-kurser: Hospitalspersonale spørger f.eks. patienter, der ryger og har været indlagt med en blodprop, om de har noget imod at blive kontaktet af deres hjemkommune med et tilbud om et rygestop-kursus.

Gode erfaringer udbredes

Alkoholmisbrug kan være et mere ømtåleligt emne at drøfte, men Sygehus Lillebælt i Region Syddanmark sender nu 17 medarbejdere på et kort kursus i at tage snakken med patienterne. Dernæst vil alle indlagte på tre udvalgte afdelinger blive spurgt om deres forbrug. Efter en evaluering, er det tanken at udrulle initiativet på alle hospitaler under Sygehus Lillebælt.

- Den slags vil vi også gerne udbrede til andre hospitaler, siger Karin Friis Bach, som oplyser, at hospitaler i Region Hovedstaden fra næste år også vil spørge om patienternes alkoholforbrug med henblik på et tilbud om behandling.

Initiativet er ét blandt flere på området. Danske Regioner mener også, at det er vigtigt at få brudt en anden kedelig dansk rekord på området: Unge danskeres alkoholforbrug er det største i Europa. Danske Regioner foreslår derfor at hæve aldersgrænsen for køb af al slags alkohol til 18 år og indføre en folkesundhedslov, så alle niveauer i samfundet kan bidrage til en sundere alkoholkultur.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Faste læger på plejehjemmene giver mere tryghed og færre indlæggelser

I 2020 havde cirka 66% af de kommunale plejehjem en plejehjemslæge, og det er gået den rigtige vej siden. Tallet skønnes nu at være 70-75% af plejehjemmene. Målet er, at alle plejehjem skal have en fast læge tilknyttet. Undersøgelse viser, at plejehjemslæger kan forebygge op imod hver tredje indlæggelse.

Læs mere

Regionerne ser frem til at udvikle sundhedsvæsenet sammen med en ny regering

Der er behov for at tænke nye tanker, der tager fat på ændringer af den nuværende velfærdsmodel i lyset af de kommende års demografiske udfordringer. Derfor glæder Danske Regioner sig til et ambitiøst samarbejde om udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen.

Læs mere

Fremtidens sundhedsvæsen er en god investering

Sygdom og dårlig trivsel har store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Vi kan derfor alle nyde godt af udbyttet af investeringerne i sundhed, skriver Anders Kühnau, formand for Danske Regioner, Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv, Peter Huntley, adm. direktør i Medicoindustrien, Claus Hovgaard, formand for Sundhed Danmark, Henrik Christensen, formand for DiaLab og Freddy Lykke, formand for Udvalget for sundheds-it, IT-branchen.

Læs mere

Nu får alle ansatte i regionerne ret til fuld tid

Siden 2020 har alt plejepersonale haft ret til at blive ansat på fuld tid. Nu har Danske Regioner besluttet, at man vil udvide den nuværende ordning til alle faggrupper i regionerne

Læs mere