Gå til indhold

Regionerne vil af med dansk alkohol-rekord

Danmark har en kedelig rekord. Vi er nemlig det folkefærd i Norden, der køber mest alkohol, og vores forbrug er accelereret mere end i de andre lande. Det viser nye tal fra OECD. Danske Regioner vil gøre op med den usunde danske alkoholkultur.

- Det er en kedelig rekord, der ødelægger mange familiers livskvalitet, og som giver sygdom og tidlig død, siger Karin Friis Bach, sundhedsudvalgsformand i Danske Regioner.

Nye tal fra OECD viser, at danskere over 15 år ved seneste måling i gennemsnit købte 9,7 liter alkohol årligt, mens nordmændene fx nøjedes med 6,0 liter. Samtidig køber vi flere våde varer end tidligere.

Dansk forbrug accelererer

Stigningen fra 2015-2018 var 4,3 procent her i landet. Det er tre gange så meget som i Sverige, mens finnernes forbrug er faldet.

- Vores forbrug i Danmark er ganske enkelt for stort. Danske Regioner reagerer derfor på den kedelige nordiske rekord. Mange af regionernes hospitaler vil derfor nu begyndt at sætte ind med et forstærket tilbud til patienterne, når deres sygdom kan skyldes for meget alkohol, siger Karin Friis Bach.

Den nye indsats går ud på, at personalet spørger patienterne om deres forbrug af alkohol. Hvis forbruget overstiger Sundhedsstyrelsens grænse, tilbydes patienten alkoholbehandling fx fra hjemkommunen.

En undersøgelse har vist, at 20 procent af patienterne på landets hospitaler har et skadeligt forbrug af alkohol, og halvdelen er afhængige.

Tilbud om behandling

- Det er oplagt at tage en kort samtale med patienterne om alkohol. For de er netop motiverede til at ændre livsstil, når de er indlagt og oplever, hvor alvorlige konsekvenser et stort alkoholforbrug kan have, siger Karin Friis Bach. Hun understreger, at patienterne skal opfatte tilbuddet som en hjælp til en sundere tilværelse, og at det derfor er vigtigt, at samtalen opfattes sådan, og ikke som formynderi.

I alle regioner er der gode erfaringer, når det gælder rygere og tilbud om rygestop-kurser: Hospitalspersonale spørger f.eks. patienter, der ryger og har været indlagt med en blodprop, om de har noget imod at blive kontaktet af deres hjemkommune med et tilbud om et rygestop-kursus.

Gode erfaringer udbredes

Alkoholmisbrug kan være et mere ømtåleligt emne at drøfte, men Sygehus Lillebælt i Region Syddanmark sender nu 17 medarbejdere på et kort kursus i at tage snakken med patienterne. Dernæst vil alle indlagte på tre udvalgte afdelinger blive spurgt om deres forbrug. Efter en evaluering, er det tanken at udrulle initiativet på alle hospitaler under Sygehus Lillebælt.

- Den slags vil vi også gerne udbrede til andre hospitaler, siger Karin Friis Bach, som oplyser, at hospitaler i Region Hovedstaden fra næste år også vil spørge om patienternes alkoholforbrug med henblik på et tilbud om behandling.

Initiativet er ét blandt flere på området. Danske Regioner mener også, at det er vigtigt at få brudt en anden kedelig dansk rekord på området: Unge danskeres alkoholforbrug er det største i Europa. Danske Regioner foreslår derfor at hæve aldersgrænsen for køb af al slags alkohol til 18 år og indføre en folkesundhedslov, så alle niveauer i samfundet kan bidrage til en sundere alkoholkultur.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Forebyggelse er det bedste middel mod det pressede sundhedsvæsen

Som medlemmer af Sundhedssektorens Prioriteringsråd er Adam Wolf og Camilla Rathcke enige om, at der er store gevinster for den enkelte, for sundhedsvæsenet og for samfundsøkonomien, hvis vi forebygger langt mere end i dag.

Læs mere

Alle over 65 år kan vaccineres mod influenza og covid-19 hos regionerne og apotekerne

Danskere over 65 år og sårbare grupper kan fra 1. oktober 2023 til 15. januar 2024 blive vaccineret mod influenza og covid-19 på regionale vaccinationssteder og apoteker over hele landet. Det er med til at sikre borgerne en nær og let tilgængelig adgang til vaccination.

Læs mere

Ny rapport lægger op til, at antallet af forskellige læge-honorarer skal markant ned

Både regionerne og de praktiserende læger tager godt imod Honorarstrukturrådets forslag til helt ny honorarmodel. Den skal forenkle og styrke samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet om at levere almen lægehjælp til befolkningen. Samtidig skal den få de praktiserende læger til at gøre mere for de patienter, som er mest syge.

Læs mere

Flere ældre koster en mia. ekstra til sundhed, men behovet er dobbelt så stort

Udsigten til flere ældre kommer til at koste det regionale sundhedsvæsen en ekstra milliard kroner næste år. Regeringen har allerede signaleret, at ekstra udgifter pga. demografi dækkes. "Men ekstra penge til flere ældre, rækker ikke alene," understreger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Læs mere