Gå til indhold

Psykiatri og social

Lars Gaardhøj bliver ny formand for psykiatri- og socialudvalget

Lars Gaardhøj overtager den 1. maj posten som formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg. Han afløser Sophie Hæstorp Andersen.

Lørdag d. 1. maj skiftes der formand i Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg. Her afløser Lars Gaardhøj nemlig Sophie Hæstorp Andersen, der fratræder udvalgsformandsposten, fordi hun ikke genopstiller ved regionalvalget i november.

Psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner står i den kommende tid over for en række vigtige politiske sager, bl.a. regeringens 10-årsplan for psykiatrien, evalueringen af det specialiserede socialområde samt arbejdet for at samle behandlingen af psykisk sygdom og misbrug i ét samlet tilbud.

Den kommende formand ser frem til at komme i gang med opgaverne:

”Hundredtusindvis af danskere har psykisk sygdom, handicap eller komplekse sociale problemer tæt inde på livet – enten selv eller som pårørende. Det er et område, der betyder rigtig meget for mig, da det handler om livskvalitet for nogle af vores mest udsatte og sårbare. Ikke mindst de mange børn og unge, vi ser have behov for hjælp i psykiatrien,” siger Lars Gaardhøj og fortsætter:

”Derfor kan jeg heller ikke vente med at trække i arbejdstøjet sammen med udvalget og knokle for, at vi som samfund får sat tidligt ind og giver de berørte mennesker den bedst mulige hjælp.”

Lars Gaardhøj er medlem af Socialdemokratiet, valgt ind i regionsrådet i Region Hovedstaden og medlem af Danske Regioners bestyrelse. Han er 46 år og bor Østerbro i København med sin familie.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Trine Korsgaard, sekretariatschef
Ledelsessekretariatet
M: 2580 9012
E: tko@regioner.dk

Morten Christensen, presserådgiver
Kommunikation
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lars Gaardhøj,
Formand for Psykiatri- og Socialudvalget, regionsrådsformand
T
M 28 92 25 98
E formand@regionh.dk
Billede af Lars Gaardhøj
Relaterede nyheder

Læs mere

Brug for handling bag evaluering af socialområdet

Med evalueringen af det specialiserede socialområde har Astrid Krag taget et vigtigt første skridt i retning af specialeplanlægning på socialområdet. Men det er helt afgørende, at der også kommer handling bag ordene, så vi kan sikre et bedre tilbud til de mange mennesker, der lever med et handicap eller komplekse sociale problemer.

Læs mere

Et samlet behandlingstilbud til dobbeltdiagnostiserede vil også gavne de mest udsatte

Vi skylder de mange dobbeltdiagnosticerede, der i dag behandles i psykiatrien, at behandlingen af deres psykiske sygdom og samtidige misbrug samles under samme tag, skriver Lars Gaardhøj, der er formand for Psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner.

Læs mere

Debatindlæg: Mennesker med psykisk sygdom og misbrug fortjener hjælpen, alle er enige om. Så kom i gang, regering!

Det politiske ønske om en samlet løsning for de dobbeltdiagnosticerede er blevet bekræftet flere gange. Det er derfor med stor undren, at vi må konstatere, at regeringen endnu ikke har fremlagt en løsning, skriver flere organisationer herunder Danske Regioner i et debatindlæg.

Læs mere

Første opfølgning på udmøntning af permanente midler til psykiatrien

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2020, blev regeringen og aftalepartierne enige om at styrke psykiatrien med 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Den første årlige opfølgning på udmøntningsaftalen viser blandt andet en positiv udvikling for så vidt angår kapacitetsudvikling og planer for etablering og udvidelse af sengepladser i psykiatrien.

Læs mere