Gå til indhold

Forebyggelse

Organisationer bag ny kampagne: Stop drukfester, der ender på hospitalet

Ny kampagnefilm fra Danske Regioner og 22 andre organisationer bag initiativet Drukfri Ungdom viser de barske konsekvenser af unges drukkultur og kommer med en klar opfordring: Sæt aldersgrænsen for køb af alkohol op til 18 år.

 

Drikkepres, underafkøling og ambulanceture. Sådan kan afslutningerne på ungdomsfester i værste fald se ud, hvis man spørger frontpersonalet i en ny kampagnefilm fra Danske Regioner og 22 andre organisationer fra initiativet Drukfri Ungdom.

Filmen kommer i kølvandet på, at Folketinget for nylig vedtog, at sundhedsministeren senest i andet halvår af 2021 skal komme med en forebyggelsesplan for unges alkoholforbrug. Fra organisationerne bag Drukfri Ungdom lyder en klar opfordring til, at forebyggelsesplanen skal indeholde en justering af aldersgrænsen for køb af alkohol, så man fremover skal være 18 år for at købe al slags alkohol.

-Vi er tilfredse med, at Folketinget har anerkendt, at vi har et problem med alkoholkulturen i Danmark, siger Karin Friis Bach, formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner.

-Der bør handles, for situationen her i landet er alvorlig. Et godt sted at starte vil være at hæve aldersgrænsen for køb al alkohol i detailhandlen til 18 år. Det vil ikke være et forbud mod at drikke, men vi ved, at det vil give en ændret adfærd, hvis alkoholen er sværere tilgængelig. I Danmark drikker unge voldsomt meget i en ung alder, og kulturen adskiller sig fra andre europæiske unges, ligesom vores lave 16-års-aldersgrænse for køb af alkohol-sodavand, øl og vin. Det er ikke blot farligt at blive så ekstremt fuld, det kan også få helbredsmæssige konsekvenser på den lange bane. Desuden medvirker det til ulighed i sundhed, fordi vi ved, at det er unge fra de socialt mest belastede miljøer, der har sværest ved at slippe alkoholen igen, tilføjer Karin Friis Bach.

Med kampagnen håber hun at sætte fokus på de negative konsekvenser af druk-kulturen og gøre opmærksom på, at vi er nødt til at ændre på aldersgrænsen for køb af alkohol.

Stigende antal unge ender på skadestuen efter druk

I filmen fortæller en overlæge fra børnemodtagelsen på et hospital, en SSP-medarbejder, en ambulancebehandler og en akutlæge om deres oplevelser med unges drukkultur. Blandt andet fortæller børnelægen om en 15-årig dreng, der var så forgiftet af alkohol, at han måtte lægges i respirator. Ambulancebehandleren fortæller om en ung pige, der hverken kunne huske sit navn eller stå på sine ben. Da hun blev hentet af ambulancen, forhindrede personalet at en fremmed mand, der stod ved siden af hende, tog hende med.

I efteråret viste undersøgelser, at frontpersonalets erfaringer langt fra er enestående: Sundhedsdatastyrelsen påviste en stigning i andelen af unge, der kommer i kontakt med hospitalet med alkoholrelaterede skader, og en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viste, at unge, der drikker meget, oftere kommer ud for ulykker eller er indblandet i vold.

Tiden er moden til at ændre alkoholkulturen

Organisationerne bag filmen opfordrer til at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år. Det gør de på baggrund af solid viden fra blandt andet Vidensråd for Forebyggelse, der peger på, at en af de mest effektive strategier for at nedbringe unges alkoholforbrug er at indføre en ensartet 18-årsaldersgrænse for køb af alkohol.

-Det er velbelyst, at en 18-års aldersgrænse kan udskyde debutalderen og gøre op med fuldskabskulturen. Vi bør påtage os et større ansvar for børn og unges alkoholforbrug og samtidig skabe et grundlag for en sundere alkoholkultur i Danmark, konkluderer Karin Friis Bach.

 

Filmen er produceret af Robert/Boisen & Like-minded i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og er netop lanceret på sociale medier. Se filmen nedenfor:

Fakta: Drukfri Ungdom

Initiativet ”Drukfri Ungdom” har til formål at rejse og debattere ønsket om at indføre en ensartet aldersgrænse på 18 år for salg af alkohol som et første, målrettet skridt mod at skabe en bedre alkoholkultur for danske unge.

De 23 organisationer, der støtter op om initiativet er:
• Alkohol & Samfund
• Danske Regioner
• KL
• Vin og Spiritus Organisationen i Danmark
• Kræftens Bekæmpelse
• Vidensråd for Forebyggelse
• Dansk Sygeplejeråd
• Lægeforeningen
• SSP Samrådet
• Danske Gymnasier
• Hjerteforeningen
• Børnerådet
• Rådet for Sikker Trafik
• Forbrugerrådet Tænk
• Ungdomsringen
• Børns Vilkår
• Forældreforeningen Unge & Alkohol
• HORESTA
• Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab
• Dansk Psykiatrisk Selskab
• Dansk Pædiatrisk Selskab
• Red Barnet
• Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Faste læger på plejehjemmene giver mere tryghed og færre indlæggelser

I 2020 havde cirka 66% af de kommunale plejehjem en plejehjemslæge, og det er gået den rigtige vej siden. Tallet skønnes nu at være 70-75% af plejehjemmene. Målet er, at alle plejehjem skal have en fast læge tilknyttet. Undersøgelse viser, at plejehjemslæger kan forebygge op imod hver tredje indlæggelse.

Læs mere

Regionerne ser frem til at udvikle sundhedsvæsenet sammen med en ny regering

Der er behov for at tænke nye tanker, der tager fat på ændringer af den nuværende velfærdsmodel i lyset af de kommende års demografiske udfordringer. Derfor glæder Danske Regioner sig til et ambitiøst samarbejde om udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen.

Læs mere

Fremtidens sundhedsvæsen er en god investering

Sygdom og dårlig trivsel har store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Vi kan derfor alle nyde godt af udbyttet af investeringerne i sundhed, skriver Anders Kühnau, formand for Danske Regioner, Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv, Peter Huntley, adm. direktør i Medicoindustrien, Claus Hovgaard, formand for Sundhed Danmark, Henrik Christensen, formand for DiaLab og Freddy Lykke, formand for Udvalget for sundheds-it, IT-branchen.

Læs mere

Nu får alle ansatte i regionerne ret til fuld tid

Siden 2020 har alt plejepersonale haft ret til at blive ansat på fuld tid. Nu har Danske Regioner besluttet, at man vil udvide den nuværende ordning til alle faggrupper i regionerne

Læs mere