Gå til indhold

Planlægning

Regioner vil hjælpe regeringens decentrale visioner på vej

Sammenhængen mellem by og land er helt central i regionernes arbejde, og vi står klar som oplagte samarbejdspartnere til at føre regeringens ambition om mere decentralisering ud i livet.

Af Stephanie Lose og Ulla Astman, formand og næstformand i Danske Regioner. Bragt i Altinget den 22. april 2021.

Der er brug for mere sammenhæng mellem by og land. Mulighederne skal fordeles mere ligeligt, og man skal kunne bo, arbejde og uddanne sig, uanset hvor i landet man befinder sig.

Det kæmper vi for hver dag i regionerne, og derfor skal der lyde en stor ros herfra til regeringens øgede fokus på at skabe vækst og udvikling i hele landet. Med det nye Indenrigs- og Boligministerium lægges der op til mere tværgående og helhedsorienterede politiske løsninger for at sikre et Danmark i balance, og i regionerne står vi klar til at hjælpe regeringens decentrale ambitioner på vej. 

Lad os her nævne et par oplagte punkter.

De regionale udviklingsstrategier spiller allerede nu en rolle som omdrejningspunkt for effektiv mobilitet, uddannelse til alle unge, miljø, bosætning, sundhed, velfærd og trivsel i alle dele af landet.

Hvis vi dykker ned i fx uddannelsesområdet ser vi i disse år en klar tendens til, at mindre institutioner særligt i yderområder presses af de små ungdomsårgange. Derfor arbejder vi i regionerne blandt andet med at sætte kapacitetslofter på gymnasier i storbyer, så vi sikrer elever nok til de mindre skoler. Det er blot et af redskaberne i værktøjskassen, og vi ønsker, at Folketinget giver os yderligere muligheder for at skabe gode uddannelsestilbud i hele landet. Ikke mindst fordi vi ved, at der er større sandsynlighed for, at de unge bliver boende i en region, hvis de tager deres uddannelse der.  

Et andet vigtigt område er borgernes mobilitet. Vi ved, at der er en stærk sammenhæng mellem mulighederne for offentlig transport og ønsket om at slå sig ned som familie eller virksomhed i et yderområde. Derfor arbejder regionerne aktivt for at styrke den trafikale sammenhæng mellem by og land. Det sker fx ved at styrke pendlingsmuligheder med lokaltog, bedre knudepunktsforbindelser for buspassagererne og ved at etablere uddannelsesruter for de unge. Og regionerne udarbejder regionale mobilitetsstrategier, der databaseret viser, hvor de regionale udfordringer og løsninger kan ligge.

Et tredje område er sundhed. Hver region har stort politisk fokus på at sikre en god geografisk dækning af sundhedstilbud for borgerne. Vi arbejder med at skabe flere nære tilbud – både ved at flytte behandlingen hjem i borgerens hjem eller ved at flytte hospitalsfunktioner ind i det lokale sundhedshus. Men nærhed i sundhed er ikke bare mursten og huse. Det er også virtuelle løsninger, hvor man hjemmefra er koblet op til lægen på hospitalet og monitorerer sig selv. Det giver teknologien endnu større mulighed for i fremtiden.

Og et fjerde område er miljø. Regionerne arbejder hver dag målrettet på at opspore og håndtere de mange forureninger, som gemmer sig under jordoverfladen. Senest er vi gået i gang med at rense op efter de store generationsforureninger, som har gjort områder ubeboelige og skabt utryghed for lokalbefolkningen mange steder i Danmark. Også på andre måder arbejder vi for at skabe mere natur og biodiversitet i Danmark, og det vil have en positiv indflydelse på borgernes muligheder for at leve et godt liv både i byer og landdistrikter. 

I regionerne er vi derfor glade for regeringens klare politiske fokus og visionerne for det nye Indenrigs- og Boligministerium. Vi mener, at regionerne og de regionale udviklingsstrategier er et oplagt redskab til at forankre de høje ambitioner fra nationalt hold i den regionale virkelighed. Og vi ser frem til at drøfte med ministeren og hele ministeriet, hvordan vi bedst kan bidrage til at nå vores fælles mål – et Danmark i balance.