Gå til indhold

OK21

RLTN har modtaget varsel om konflikt fra Dansk Sygeplejeråd

Varslet er modtaget, efter Forhandlingsfællesskabet har oplyst Danske Regioner, at de øvrige faglige organisationer har stemt ja til både det samlede forlig og forligene med de enkelte organisationer.

RLTN har den 22. april modtaget varsel om konflikt fra Dansk Sygeplejeråd. Konfliktvarslet kommer efter et lille flertal af DSR’s medlemmer den 25. marts stemte nej til de forlig, der blev indgået mellem RLTN og hhv. Sundhedskartellet og Forhandlingsfællesskabet i slutningen af februar. Udover DSR har radiograferne stemt nej.

RLTN forventer, at forligsmanden inden for kort tid vil indkalde RLTN og DSR til forhandlinger i forligsinstitutionen.

I samarbejde med regionerne vil RLTN nu nærlæse konfliktvarslet med henblik på at vurdere konsekvenserne og behovet for nødberedskabsaftaler. RLTN og DSR er forpligtet til at indgå nødberedskabsaftaler, så der tages hånd om livsvigtige og uopsættelige opgaver, så de patienter, der ikke kan vente på behandling, får den behandling de skal have.

- Vi vil i RLTN indgå konstruktivt og resultatorienteret i dialogen med DSR og Forligsmanden for at undgå konflikten, siger Anders Kühnau, der er formand for RLTN.

Fakta om Sundhedskartellets afstemningsresultat ved OK21

  • Sundhedskartellet består udover DSR af Danske Tandplejere, Danske Bioanalytikere, Danske Psykomotoriske terapeuter, Farmakonomforeningen, Kost- og Ernæringsforbundet, Danske Fodterapeuter og Radiograf Rådet.
  • Sundhedskartellet har samlet set stemt ja til det indgåede forlig mellem RLTN og Sundhedskartellet, men et flertal i Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet har stemt nej
  • 53,5% af DSR’s medlemmer har stemt. 46,5% har stemt ja og 47,3% har stemt nej.

Fakta om de næste skridt

Det der sker nu, sker efter de regler, vi har for forhandlingerne i Danmark i den danske model.

  • RLTN har indgået to aftaler med relevans for sygeplejerskerne. Et forlig med Forhandlingsfællesskabet 20. februar, der regulerer generelle forhold som og et forlig med Sundhedskartellet 22. februar, der regulerer særlige vilkår for deres medlemmer – herunder DSR.
  • Medlemmerne af DSR og Radiograf Rådet har ved et flertal forkastet forligene ved urafstemning 25. marts.
  • DSR har efterfølgende meddelt RLTN, at man varsler strejke. Både strejke og lockout er anerkendte værktøjer i den danske model.
  • RLTN forventer, at forligsmanden indkalder parterne til forhandling. Forligsmanden har mulighed for at udskyde konflikten 14 dage af to omgange. Ellers vil konflikten iværksættes fire uger efter forligsmanden erklærer, at konfliktvarslet er fremsendt.
  • I mellemtiden skal DSR og RLTN indgå en nødberedskabsaftale der sikrer, at livsvigtige og uopsættelige opgaver udføres. De skal senest træde i kraft dagen inden konflikten.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Læs mere

Relaterede nyheder

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere

Diabetikere og andre med fodproblemer får glæde af ny overenskomst for fodterapeuter

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fodterapeuter har indgået en ny overenskomst for de kommende tre år. Den kommer bl.a. diabetikere til gode med en fast bevilling til efteruddannelse i diabetes til fodterapeuter og flere projekter, der skal øge tilgængeligheden og sammenhængen i det nære sundhedsvæsen.

Læs mere

Ny overenskomst mellem regionerne og FOA er i hus

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og FOA har indgået nye toårige overenskomster for bl.a. social- og sundhedsassistenter og ambulancepersonale. Aftalen rummer foruden midlerne fra OK-24 en udmøntning af trepartsaftalen, der samlet betyder højere vagttillæg og særydelser.

Læs mere