Gå til indhold

Sundhed

Nye tal: Tæt på målet om 1.000 flere sygeplejersker

En ny opgørelse viser, at antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker på sygehusene er steget med 927 fra 4. kvartal 2019 til 1. kvartal 2021. Det er tæt på regeringen og Danske Regioners mål om 1.000 flere sygeplejersker ved udgangen af 2021.

Regeringen og Danske Regioner indgik i januar 2020 en aftale om at øge antallet af sygeplejersker på de somatiske og psykiatriske sygehuse med 1.000 inden udgangen af 2021.

Nu viser en ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen, at antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker er vokset med 927 fra 4. kvartal 2019 til 1. kvartal 2021.

Det er en udvikling, der glæder næstformand for Danske Regioner, Ulla Astman:

- Vi er rigtig godt på vej mod at nå vores målsætning. Jeg er glad for at se, at vi gennem vores initiativer er lykkedes med at tiltrække flere dygtige sygeplejersker til hospitalerne og også fastholde dem, der allerede arbejder her, siger hun.

Aftalen mellem Danske Regioner og regeringen betød, at der blev udmøntet 300 millioner kroner i 2020 og yderligere 300 millioner kroner fra 2021 og frem. Midlerne blev afsat med finanslovsaftalen for 2020.

Danske Regioner har besluttet at gennemføre en række tiltag, der understøtter realiseringen af målet. Det omfatter bl.a. en ret til fuld tid for plejepersonalet på sygehusene fra 2020, at alle stillinger opslås på fuld tid, at der indføres bedre introduktionsforløb for nyuddannede, og at der skabes bedre sammenhæng i praktikforløb med henblik på at mindske frafaldet på uddannelserne.

Den målrettede prioritering af flere sygeplejersker er ét af flere tiltag, der de kommende år skal sikre mere sundhedspersonale fra alle faggrupper.

 

Fakta om opgørelse af antal sygeplejersker

Tilvæksten i antal sygeplejersker opgøres i forhold til antal fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker i 4. kvartal 2019, og kan realiseres gennem flere ansatte sygeplejersker og gennem flere sygeplejersker, der går op i tid. Måltallet, der skal holdes op imod baseline, vil være opgørelsen for 4. kvartal 2021.

Opgørelsen foretages for de offentlige sygehuse under ét på baggrund af KRL-data, der løbende bliver opgjort og offentliggjort af Sundhedsdatastyrelsen. Sygeplejersker ansat ved interne vikarordninger medregnes. Eksterne vikarer og privat ansatte sygeplejersker samt sygeplejersker, der ikke arbejder på sygehusene, medregnes ikke.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Kronik: I en nær fremtid

Hvad har H.C. Andersen og det danske sygehusvæsen til fælles? Jo, de nyder begge stor opmærksomhed og anerkendelse uden for landets grænser.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere