Gå til indhold

Nye tal: Tæt på målet om 1.000 flere sygeplejersker

En ny opgørelse viser, at antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker på sygehusene er steget med 927 fra 4. kvartal 2019 til 1. kvartal 2021. Det er tæt på regeringen og Danske Regioners mål om 1.000 flere sygeplejersker ved udgangen af 2021.

Regeringen og Danske Regioner indgik i januar 2020 en aftale om at øge antallet af sygeplejersker på de somatiske og psykiatriske sygehuse med 1.000 inden udgangen af 2021.

Nu viser en ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen, at antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker er vokset med 927 fra 4. kvartal 2019 til 1. kvartal 2021.

Det er en udvikling, der glæder næstformand for Danske Regioner, Ulla Astman:

- Vi er rigtig godt på vej mod at nå vores målsætning. Jeg er glad for at se, at vi gennem vores initiativer er lykkedes med at tiltrække flere dygtige sygeplejersker til hospitalerne og også fastholde dem, der allerede arbejder her, siger hun.

Aftalen mellem Danske Regioner og regeringen betød, at der blev udmøntet 300 millioner kroner i 2020 og yderligere 300 millioner kroner fra 2021 og frem. Midlerne blev afsat med finanslovsaftalen for 2020.

Danske Regioner har besluttet at gennemføre en række tiltag, der understøtter realiseringen af målet. Det omfatter bl.a. en ret til fuld tid for plejepersonalet på sygehusene fra 2020, at alle stillinger opslås på fuld tid, at der indføres bedre introduktionsforløb for nyuddannede, og at der skabes bedre sammenhæng i praktikforløb med henblik på at mindske frafaldet på uddannelserne.

Den målrettede prioritering af flere sygeplejersker er ét af flere tiltag, der de kommende år skal sikre mere sundhedspersonale fra alle faggrupper.

 

Fakta om opgørelse af antal sygeplejersker

Tilvæksten i antal sygeplejersker opgøres i forhold til antal fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker i 4. kvartal 2019, og kan realiseres gennem flere ansatte sygeplejersker og gennem flere sygeplejersker, der går op i tid. Måltallet, der skal holdes op imod baseline, vil være opgørelsen for 4. kvartal 2021.

Opgørelsen foretages for de offentlige sygehuse under ét på baggrund af KRL-data, der løbende bliver opgjort og offentliggjort af Sundhedsdatastyrelsen. Sygeplejersker ansat ved interne vikarordninger medregnes. Eksterne vikarer og privat ansatte sygeplejersker samt sygeplejersker, der ikke arbejder på sygehusene, medregnes ikke.