Gå til indhold

Digitalisering

Digitalisering skal tænkes ind i en kommende sundhedsaftale

Det danske sundhedsvæsen skal være blandt de bedste i verden til at udnytte de enorme potentialer i digitalisering, ny teknologi og sundhedsdata som løftestang til at øge nærheden og kvaliteten i behandlingen. Derfor skal digitale løsninger tænkes ind i en kommende sundhedsaftale. Men bedre brug af data i det nære sundhedsvæsen skal også skabe grundlag for banebrydende forskning og nye digitale løsninger i Life Science-industrien til gavn for patienter og samfund.

Af Stephanie Lose, fmd. Danske Regioner, Ida Sofie Jensen, koncernchef Lif, Brian Mikkelsen, direktør, Dansk Erhverv, Freddy Lykke, fmd. IT-Branchens sundheds-it udvalg, Peter Huntley, direktør Medicoindustrien, Mette Nord, sekretariatschef Sundhed Danmark, Henrik Christensen, formand for DiaLab

Indlægget er offentliggjort i Sundhedspolitisk Monitor d. 22/12 2021.

Corona har været et forstørrelsesglas for mulighederne i sundhedsvæsenet. Vi har bl.a. gjort os gode erfaringer med digitale løsninger, som vi bør bygge videre på, når de nære sundhedstilbud skal udvikles. 

Mange danskere har det forgange år haft virtuelle konsultationer med deres egen læge, og hovedparten af befolkningen har prøvet de fælles digitale løsninger, der blev udviklet på rekordtid, når der skal bookes tid til coronatest eller vaccination.

Digitale kontakter kan – for nogle patienter – være et godt alternativ til det fysiske fremmøde, f.eks. ved planlagte kontrolbesøg for borgere med kronisk sygdom. Online-konsultationer har blandt andet gjort det muligt at hjælpe patienter, som det kan være svært at få til at møde op fysisk, f.eks. en person med svær angst eller patienten, der bor langt fra hospitalet. Omvendt er der andre patienter, hvor den digitale kontaktform ikke er lige til. For at sikre lige adgang til behandling for alle skal vi målrette tilbud, så de passer til den enkelte patients behov.

Nærhospitalet – ressourcerne er knappe og skal bruges med omtanke

Regeringen har meldt ud, at der skal oprettes op til 20 nærhospitaler i de områder, hvor der i dag er langt til et sygehus. Formålet med nærhospitalerne er, at de skal sikre borgerne kortere afstand til behandling for de mere ukomplicerede sygdomme.

Vi er enige i, at nærhed kan være godt – men nærhed er ikke en kvalitet i sig selv. Det er afgørende, at kvaliteten fastholdes, hvis behandling skal flyttes tættere på borgerne. Mursten gør det ikke alene.

Vi skal også bruge de digitale muligheder klogt, så fx specialisterne på sygehuset kan være sparringspartnere for kommuner og almen praksis. Målet er, at vi sikrer et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor kvaliteten er i højsædet. Det kan spare patienten med kronisk sygdom eller kræft en køretur til sygehuset. Og det kræver ikke, at speciallægen skal bruge en masse tid på transport. På samme måde bør borgerne på et nærhospital kunne få hjælp til at koble sig virtuelt op til sygehusenes speciallæger, så de sammen kan gennemgå målinger eller blodprøver, som borgerne har fået foretaget på nærhospitalet.

En kommende sundhedsaftale skal understøtte, at vi i Danmark fortsat har et moderne sundhedsvæsen med digitale og teknologiske løsninger og en god anvendelse af data og nyeste behandlingsmetoder.

Gode sundhedsdata er vejen frem – og skal omfatte hele sundhedsvæsenet

I Danmark er vi – med rette – enormt stolte af vores mange gode registre og sundhedsdata, der giver os helt unikke muligheder for forskning, som andre lande misunder os.

Men de gode sundhedsdata kan anvendes endnu bedre. Det gavner både patienter og erhvervsliv, at forskning og innovation foregår i Danmark.

For at kunne opleve ét sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorer er datadeling afgørende, så patientens helbredsoplysninger er tilgængelige dér, hvor patienten er – i almen praksis, på sygehus eller i kommunen. Det forudsætter, at data er tilgængelige og må deles – både til behandling, kvalitetssikring og forskning.

Vi har brug for en modernisering af vores it-infrastruktur – og det haster med at få opbygget en datainfrastruktur, der understøtter det tværsektorielle samarbejde.

Covid-19 pandemien har vist os, at sundhedsvæsenet har stor omstillingsevne. Vi skal turde bruge alle virkemidler på den digitale bane til at skabe nærhed, kvalitet og sammenhæng. For de digitale muligheder kan medvirke til at skabe nærhed på afstand. Vi skal forbedre sundhedsområdet gennem digitalisering og udnytte de muligheder, som den rivende udvikling giver os til at skabe et sundhedsvæsen – på tværs af offentlige og private sundhedstilbud - der giver sundere liv og en sundhedssektor, hvor vi får mest mulig sundhed for pengene. 

Illustration med teksten: Nærhed og kvalitet ved hjælp af digitalisering.