Gå til indhold

Sundhedsvæsen

Nye anbefalinger indgår som led i at lette presset sundhedsvæsen

Sundhedsvæsenet oplever aktuelt et akut pres fra flere fronter, og der findes ikke én snuptagsløsning, som kan lette presset. Men noget af det, regionerne er opmærksomme på, er, at behandlinger skal foretages så klogt og ressourcelet som muligt. Det arbejde kan nye anbefalinger fra sundhedssamarbejdet Vælg Klogt understøtte.

En spørgeskemaundersøgelse fra Vælg Klogt viser, at en ud af fire patienter og pårørende oplever, at de får unødvendige behandlinger eller undersøgelser i sundhedsvæsenet.

Det er et godt eksempel på, at det giver mening, når sundhedsvæsenet løbende gennemgår arbejdsgange og procedurer i sundhedsvæsenet, og at der findes værdi i patientinddragelse. For nogle undersøgelser er unødvendige, mens andet kan indrettes på en måde, så patienten oplever at få en mere kvalitetsfuld behandling. Optimering af arbejdsgangene skal ideelt set føre til et mere ressourceeffektivt sundhedsvæsen.

- Vi har i sundhedsvæsenet allerede stort fokus på at gøre tingene smartere, så patienterne får den rette behandling på det rette tidspunkt, mens de omvendt ikke skal igennem unødvendige kontroller og undersøgelser. Vi skal blive endnu bedre til at spørge og lytte til patienterne, hvilket undersøgelsen fra Vælg Klogt også peger på, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner og tilføjer:

- Undersøgelsen fra Vælg Klogt kan understøtte den vigtige udvikling mod klogere – og nogle gange mindre – behandling. Man skal dog tage forbehold for, at nogle ting, som patienten måske oplever som unødvendige, kan have en vigtig værdi for forskning og kvalitetsudvikling. Det kommer også patienterne til gode, selvom det måske ikke opleves som værdifuldt i den konkrete situation.

Også regionernes ekspertpanel peger på gentænkning af aktivitet

At det potentielt kan lette presset på sundhedsvæsenet at gennemgå og vurdere arbejdsgange, var også en af de konklusioner et ekspertpanel, nedsat af Danske Regioner, tidligere på året kom frem til oven på en evaluering af forskellige områder i sundhedsvæsenet i forbindelse med COVID-19.

Her blev eksperterne enige om, at der var patienter, der mestrede sin egen sygdom på trods af færre kontakter med sygehusafdelingen eller som havde gavn af, at man flere steder omlagde konsultationer til digitale kontakter. Det giver anledning til at gentænke, om det er den rigtige aktivitet, der leveres i sundhedsvæsenet, eller om forløbene i for høj grad er tilrettelagt med udgangspunkt i et standardforløb fremfor med afsæt i patienternes individuelle behov. Igen, skal det ske med blandt andet formålet om at bruge sundhedsvæsenets ressourcer til at skabe mest mulig sundhed for alle.

Vælg Klogt har forud for offentliggørelsen af undersøgelsen præsenteret seks anbefalinger, der slutter sig til de fire anbefalinger, som allerede er lagt frem. De nye anbefalinger har at gøre med hofteproteser, medicinafhentning, antibiotika, luftveje, laboratorieundersøgelser, rutineundersøgelser og palliation.

Læs mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt:

E: pressekontakt@regioner.dk

M: 51 51 18 18 (ikke sms)

Relaterede nyheder

Læs mere

Nu får alle ansatte i regionerne ret til fuld tid

Siden 2020 har alt plejepersonale haft ret til at blive ansat på fuld tid. Nu har Danske Regioner besluttet, at man vil udvide den nuværende ordning til alle faggrupper i regionerne

Læs mere

- Bedre folkesundhed bør være en del af regeringsgrundlaget

- Vi skal systematisk indrette samfundet på en måde, som styrker folkesundheden både fysisk og mentalt, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau. Han mener, at en folkesundhedslov kan skabe rammerne om en hverdag med bedre sundhed og mere trivsel. Om det gælder skolelivet, beskæftigelsesindsatsen, fødevarepolitik eller adgangen til fællesskaber, så bør politikerne gå foran. Ikke færre end 71 organisationer ønsker sig nu en folkesundhedslov.

Læs mere

Ét system løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet

Avisen Danmark retter kritik mod regionernes to systemer til elektroniske patientjournaler. Kritikken holder dog ikke vand, og ét system vil ikke løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i et debatindlæg i Avisen Danmark.

Læs mere

Regionerne sætter ind mod brug af dyre private vikarbureauer

Danske Regioner har vedtaget en handleplan, som skal halvere udgifterne til eksterne vikarer på plejeområdet inden 2025. Målet er at få flere fastansatte på hospitalerne og dække en større del af det resterende vikarbehov ved hjælp af interne vikarbureauer.

Læs mere