Gå til indhold

Sundhed

Danskerne skal have kortere vej til en speciallæge

“Vi har en vision om, at danskerne får flere nære sundhedstilbud og lettere adgang til en speciallæge uanset hvor i landet, man bor”. Det skriver Stephanie Lose og formand for FAPS, Ann-Louise Reventlow-Mourier, i et fælles debatindlæg.

Af formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, og formand for Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS), Ann-Louise Reventlow-Mourier. Bragt i Altinget den 1. marts 2021.

I Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger har vi en fælles vision. En vision for fremtidens øjenlæger, hudlæger, gynækologer, psykiatere og alle de andre praktiserende speciallæger, der hver dag hjælper mange tusind patienter.

En vision om, at danskerne får flere nære tilbud og lettere adgang til en speciallæge, uanset om man bor i storbyen eller på landet. En vision om, at hele sundhedsvæsenet arbejder sammen om at sikre danskerne den bedste behandling og mest mulig sundhed for pengene.

Lad os fortælle dig lidt mere.

Der skal være kortere til speciallægen

I Danmark findes der cirka 1.000 praktiserende speciallæger fordelt på 15 specialer. Tilsammen ser de 1,9 millioner patienter om året.

De praktiserende speciallæger er imidlertid ikke ligeligt fordelt på tværs af landet. Generelt er der flere speciallæger pr. indbygger i de områder, hvor der er større byer – og færre dér, hvor der er lidt længere mellem husene. Det ønsker vi at ændre, så alle danskere – og særligt dem, der bor uden for de større byer – får kortere vej til specialiseret hjælp. For det skal ikke være din bopæl, der afgør, om du har let adgang til en speciallæge.

Det kræver først og fremmest, at vi bliver bedre til at anvende de eksisterende ressourcer hos landets speciallæger mere fleksibelt. I nogle tyndtbefolkede områder er der måske ikke grundlag for at åbne en klinik, men i stedet kan praktiserende speciallæger fra andre klinikker komme og arbejde en eller flere dage om ugen i eksempelvis det lokale sundhedshus. På den måde kan flere forskellige typer af speciallæger bruge de samme lokaler, men på forskellige ugedage.

Derudover har corona-krisen for alvor vist, at digitale løsninger og videokonsultationer kan være med til at bringe undersøgelser, kontroller og behandlingen helt hjem i patientens egen stue. Det øger i særlig grad tilgængeligheden for de patienter, som oplever psykiske eller fysiske udfordringer ved at møde frem til en fysisk konsultation, så derfor er det vigtigt, at vi fastholder og styrker det nuværende momentum.

Endelig forventer vi, at det samlede antal af speciallæger stiger fra 16.000 til 24.000 frem mod 2040. Det er en rigtig positiv udvikling, og det giver mulighed for, at en del af speciallægerne kan etablere sig i en praksis dér, hvor patienterne i dag har langt til specialiseret hjælp – uden at det samtidig betyder, at hospitalerne mister deres specialister.

Mere rådgivning af praktiserende læge

Tilgængelighed og lige muligheder udgør det ene ben i vores vision. Det andet handler om at styrke den praktiserende speciallæges rolle som en del af det samlede danske sundhedsvæsen.

Hvis vi skal skabe flere nære sundhedstilbud, styrke sammenhængen i patienternes forløb og sikre mest mulighed sundhed for pengene, har de praktiserende speciallæger nemlig en vigtig rolle.

For det første skal de praktiserende speciallæger på linje med hospitalernes specialister i højere grad tilbyde at rådgive lægerne ude i almen praksis. Dermed kan patientens egen praktiserende læger i flere tilfælde selv stå for undersøgelser og behandlinger, uden at patienten skal henvises til sygehuset. Vi bringer med andre ord både sundhedsvæsenet tættere på danskerne og sparer dem for turen på hospitalet.

Derfor skal vi styrke almen praksis’ adgang til rådgivning, så de via telefon, computer eller video let kan komme i kontakt med en speciallæge. For eksempel kan virtuelle læge-til-læge konferencer sikre deling af viden og lette adgangen til en hurtig vurdering fra en speciallæge. Og digitale konsultationer med både patient, praktiserende læge og den praktiserende speciallæge kan bidrage til en hurtig udredning og start på behandling.

Skal aflaste hospitalerne

For det andet skal de praktiserende speciallæger i højere grad behandle patienter med mange ganske almindelige, men alligevel specialiserede sygdomme, som i dag ses på sygehusene. Patienterne vil den vej blive behandlet tættere på dem selv, og samtidig vil det aflaste hospitalerne i en situation, hvor flere ældre og flere multisyge i de kommende år vil lægge et stort pres på de danske sygehuse.

Lykkes vi med dén øvelse, kan vi være med til at sikre, at vi bruger sundhedsvæsenets ressourcer bedst muligt. Men det kræver, at vi samarbejder om klare retningslinjer for, hvornår patienten skal behandles på hospitalerne eller i speciallægepraksis; at alle har adgang til den relevante patientinformation; og at vi hele tiden gennem faglig dialog, fælles data og deling af viden bliver klogere på, hvor og hvordan vi behandler patienterne bedst muligt.

I Danske Regioner og hos Foreningen af Praktiserende Speciallæger er vi fortrøstningsfulde. For vi har en klar vision for fremtidens speciallægepraksis, og nu vil vi gøre alt hvad vi kan for at få den realiseret.

Vi håber, at resten af sundhedsvæsenet og det sundhedspolitiske Danmark er med os. For sammen kan vi sikre, at danskerne får kortere vej til specialistbehandling, sparer transporten til sygehuset og får mest mulig sundhed for pengene. Lad os komme i gang.