Gå til indhold

OK21

Yngre Læger og RLTN indgår overenskomstaftale

Sent onsdag indgik Yngre Læger og RLTN en overenskomstaftale om udmøntning af løn og vilkår for de regionsansatte yngre læger. Aftalen sikrer blandt andet forbedring af ulempetillæg og forhøjelse af pensionstillægget. Desuden er parterne enige om, at der i den kommende overenskomstperiode igangsættes et projekt for at fremme karriereudvikling for afdelingslæger.

Aftalen lægger sig i forlængelse af weekendens aftale mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner, hvor det blev fastlagt, at de regionalt ansatte får generelle lønstigninger på 5,02 procent af lønsummen over de næste tre år.

Med aftalen sættes der et fælles projekt i gang mellem Danske Regioner og Yngre Læger, hvis formål er at fremme karriereudviklingen for afdelingslægerne.

- Jeg er glad for, at vi med Yngre Læger er enige om at afsætte 40 millioner kroner til forsøgsordninger i regionerne, der skal være med til at undersøge muligheder for afdelingslægers karriereveje. Det er forsøg, der skal køre frem mod OK24, så vi der kan sætte os sammen og bruge resultaterne konstruktivt, siger Anders Kühnau, der er formand for regionernes Lønnings- og Takstnævn.

- Det har været et højt prioriteret ønske for Yngre Læger at få mulighed for at forbedre vilkårene for vores speciallæger. Derfor er jeg glad for, at vi med aftalen kan igangsætte lokale projekter, som skal aftales mellem regionerne og de regionale yngre lægeråd. Med den nye overenskomst er der afsat midler til ekstra kompetenceudvikling og udviklingsaktiviteter, der kan udvikle stillingen som afdelingslæge, lyder det fra Helga Schultz, der er formand for yngre læger.

Aftalen mellem Yngre Læger og RLTN sikrer blandt andet også højere ulempetillæg, som er tillæg på arbejde mellem 20 og 08 på hverdage, for yngre læger i vagt, højere pensionsbidrag, forlængelse af ph.d.-ansættelse hvis man går på barsel, en præcisering af efteruddannelsesreglerne og afskaffelse af reservelæge-titlen.

- Yngre læger arbejder på skiftende tider døgnet rundt på hospitalerne. Men de mange skiftende vagter og skæve arbejdstider slider, og derfor bør belønningen for netop dette være højere. Jeg er derfor glad for, at alle yngre læger i vagt nu kan se frem til en forbedring af ulempetillægget, siger Helga Schultz.

Pensionsbidraget er med aftenens aftale sat op med 0,4 procentpoint for både afdelingslæger og alle andre yngre læger.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Kronik: I en nær fremtid

Hvad har H.C. Andersen og det danske sygehusvæsen til fælles? Jo, de nyder begge stor opmærksomhed og anerkendelse uden for landets grænser.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere