Gå til indhold

Forhandling

Ny aftale styrker fodterapiens rolle i sundhedsvæsenet

En ny 3-årig overenskomstaftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fodterapeuter sikrer, at patienterne også fremover har adgang til fodterapi af høj kvalitet. Aftalen styrker desuden den sammenhæng, patienterne oplever mellem fodterapien og deres behandling i resten af sundhedsvæsenet.

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Danske Fodterapeuter har indgået en ny aftale om fornyelse af overenskomst om fodterapi.

Aftalen konsoliderer fodterapeuternes vigtige rolle i sundhedsvæsenet, blandt andet ved at styrke den sammenhæng, som patienterne oplever på tværs af fodterapien og deres øvrige behandlingsforløb i sundhedsvæsenet.

Derudover har aftalen fokus på at øge kvaliteten i praksis, sikre fodterapeuterne mulighed for yderligere uddannelse og styrke den forebyggende indsats over for patienterne, så de også mellem behandlingerne er i stand til at tage bedst muligt vare på deres sygdom. Blandt de forebyggende tiltag er muligheden for telefonisk kontakt mellem behandlingerne og uddannelse af patienterne i at mestre deres sygdom.

Aftalen glæder næstformand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Bo Libergren:

- For mange danskere er god behandling hos en fodterapeut helt afgørende for deres sundhed og velvære. Med aftalen styrker vi kommunikationen mellem fodterapeuterne og det øvrige sundhedsvæsen – blandt andet til gavn for de mange diabetespatienter, der både får fodterapi og får behandling på hospitalet. Derudover er jeg glad for, at aftalen også giver fodterapeuterne bedre mulighed for at udveksle erfaringer og data – både med hinanden og resten af sundhedsvæsenet. Det kommer til at give patienterne en endnu bedre behandling og styrke sammenhængen i behandlingsforløbet.

Om aftalen siger formand for Danske Fodterapeuter, Tina Christensen:

- Det glæder os, at vi har været enige om at sikre og udbygge fodterapiens rolle i sundhedsvæsenet. Danske Fodterapeuter oplever, at antallet af særligt diabetespatienter stiger og fremskrivninger viser, at det tal vil stige i mange år. Derfor er vi tilfredse med, at regionerne har været lydhøre over for de udfordringer og har sikret, at der fortsat er plads til en stigning i antallet af patienter og at styrke den forebyggende indsats.

Hvis medlemmerne af Danske Fodterapeuter og RLTN godkender aftalen, træder den i kraft fra 1. april 2021 og gælder tre år frem.

 

Du kan læse aftalen her.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Kirsten Jørgensen, centerchef
Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler
M: 2917 0916
E: kj@regioner.dk

Morten Christensen, presserådgiver
Kommunikation
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Bo Libergren,
Næstformand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, regionsrådsformand
T 29 20 18 00
M 29 20 18 00
E bo.libergren@rsyd.dk
Bo Libergren
Relaterede nyheder

Læs mere

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere

Diabetikere og andre med fodproblemer får glæde af ny overenskomst for fodterapeuter

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fodterapeuter har indgået en ny overenskomst for de kommende tre år. Den kommer bl.a. diabetikere til gode med en fast bevilling til efteruddannelse i diabetes til fodterapeuter og flere projekter, der skal øge tilgængeligheden og sammenhængen i det nære sundhedsvæsen.

Læs mere

Ny overenskomst mellem regionerne og FOA er i hus

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og FOA har indgået nye toårige overenskomster for bl.a. social- og sundhedsassistenter og ambulancepersonale. Aftalen rummer foruden midlerne fra OK-24 en udmøntning af trepartsaftalen, der samlet betyder højere vagttillæg og særydelser.

Læs mere