Gå til indhold

Regionerne har modtaget varsel om udvidelse af konflikt fra DSR

Regionernes Løn- og Praksisudvalg har i dag modtaget et varsel om udvidelse af strejke fra Dansk Sygeplejeråd. Udvidelsen sker fra den 10. august.

DSR har i dag fremsendt et udvidet strejkevarsel til Regionernes Løn- og praksisudvalg. 

- Vi følger naturligvis situationen tæt, og udvidelsen af konflikten var ventet, men det vil desværre resultere i udskydelser af operationer og aftaler for endnu flere patienter, siger Anders Kühnau, der er formand for Løn- og praksisudvalget i Danske Regioner og fortsætter: 

- Jeg er på vegne af patienterne rigtig ærgerlig over konflikten, og jeg vil gerne understrege, at vi altid er klar til at tale med DSR. Jeg må dog sige, at vi to gange er blevet enige med DSR om aftaler, som et flertal af medlemmerne af DSR derefter har stemt nej til. Hvis der skal komme noget ud af dialogen, forudsætter det derfor, at DSR bliver mere tydelige og konkrete på, hvad en realistisk løsning kan være.

Udvidelsen af strejken vil træde i kraft fra den 10. august. Regionerne går hver især i gang med at se på, om der er behov for at genforhandle nødberedskaber med DSR frem mod udvidelsen.

Nødberedskaberne sikrer, at alle livsvigtige og uopsættelige opgaver fortsat behandles. Alle patienter, der måtte blive berørt af konflikten, vil få direkte besked fra deres region.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Læs mere

Relaterede nyheder

Regionerne vil give gravide med rusmiddelforbrug bedre hjælp

For tidligt fødte babyer, abstinenser, misdannelser, lav fødselsvægt, retardering, adfærdsforstyrrelser og omsorgssvigt. Listen af skader og mistrivsel hos nyfødte som følge af mødre, der har et skadeligt rusmiddelforbrug under graviditeten er lang. Derfor ønsker Danske Regioner at etablere specialiserede døgnpladser til de gravide.

Læs mere

Resultaterne af ny motivationsundersøgelse skal bidrage til at videreudvikle attraktive offentlige arbejdspladser

Den offentlige sektor skal også i fremtiden være et attraktivt sted at arbejde. Danske Regioner, KL, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Finansministeriet er derfor gået sammen om at undersøge, hvad der motiverer medarbejderne i hele den offentlige sektor. Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres i dag.

Læs mere

DH og Danske Regioner: Regionerne skal have et større ansvar for handicapområdet

Det sker alt for ofte, at borgere med udfordringer, der kræver højt specialiseret hjælp, bliver henvist til genoptræning på et af kommunens plejecentre. Danske Handicaporganisationer og Danske Regioner opfordrer til mere ambition på borgernes vegne.

Læs mere

Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd har aftalt fælles principper for introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker

Aftalen skal understøtte lokale forløb, der kan gøre overgangen fra studie til arbejdsliv nemmere og forbedre rekrutteringen og fastholdelsen. Derudover skal forløbene bidrage til øget arbejdsglæde og højere kvalitet for patienterne.

Læs mere