Gå til indhold

Uddannelse

Ny aftale sikrer ekstraordinær indsats for lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om at indføre en række initiativer for at sikre, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere. Den nye lærepladsaftale sikrer en ekstraordinær indsats for lærepladser i 2021-22 og garanterer minimum 9.000 lærepladser for elever på social- og sundhedsuddannelserne i 2022-26.

En ny lærepladsaftale skal styrke social- og sundhedsuddannelserne, og understøtte at flere vil søge uddannelserne og færdiggøre dem.

Med aftalen sikres, at alle kvalificerede elever, der i 2021 og 2022 søger ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent, har en læreplads, når de har afsluttet grundforløbet. Aftalen viderefører endvidere i en femårig periode det høje antal af lærepladser, som kommuner og regioner i 2020 og 2021 har forpligtiget sig til at stille til rådighed for elever på social- og sundhedsuddannelserne. Der er tale om årligt 6.000 lærepladser for assistentelever og 3.000 for hjælperelever frem til og med 2026. Antallet af lærepladser er et minimum, der kan hæves lokalt.

Aftalen har endvidere fokus på at sikre fleksibilitet i tilrettelæggelse af uddannelserne, som matcher lokale forhold for oplæring. Dermed sikres flere oplæringssteder og dermed bedre mulighed for at tilbyde alle kvalificerede en plads i 2021 og 2022. Og man styrker samarbejdet mellem parter og social- og sundhedsskolerne for at nedbringe frafaldet på uddannelserne.

- Gode forhold i plejesektoren er en krumtap i vores velfærdssamfund. Når der kommer flere ældre, skal der også være flere til at tage hånd om dem. Det har vi taget et vigtigt skridt hen imod med denne ekstraordinære indsats og fortsat høje niveau for antal lærepladser. Og vi har givet unge og voksne øget sikkerhed for en læreplads i sektoren, hvis de gennemfører grundforløbet, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Frem til udgangen af 2022 siger vi til alle dem, der er interesseret i uddannelsen som social- og sundhedsassistent: ’Kom bare til os! Der er brug for dig! Vi skal nok sikre, at der er en læreplads.’ Det kommer oveni, at vi ved de seneste to overenskomster også har givet et markant lønløft til området, og vi har øget antallet af lærepladser til uddannelsen som social- og sundhedshjælper. Alt dette skal sikre, at vi kan give den nødvendige pleje og omsorg til det stigende antal borgere med behov for hjælp i de kommende år, siger Jacob Bundsgaard, formand for KL.

- I Danske Regioner er vi meget tilfredse med aftalen, som betyder, at vi kan uddanne flere af de social- og sundhedsassister og -hjælpere, som er en vigtig brik i at sikre fremtidens velfærd. Med aftalen forpligter vi os alle på at nedbringe frafaldet på uddannelserne, og vi indleder et tættere samarbejde mellem regioner, kommuner og skoler om at bruge praktikpladskapaciteten bedst muligt. Det er vigtigt for at sikre arbejdskraften til en fremtid med markant flere ældre, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

- FOA har kæmpet hårdt for en ny praktikpladsaftale, og vi er meget glade for, at det er lykkedes. Det har været vigtigt at lande en aftale, der rækker mange år frem, så flere vælger social- og sundhedsuddannelserne. Et centralt punkt i aftalen er praktikpladsgarantien for alle kvalificerede elever til uddannelsen som social- og sundhedsassistent. Det er et vigtigt skridt. Nu ligger der en stor opgave i at tiltrække eleverne. Det kræver anerkendelse og fortsat udvikling af faget, siger Torben Hollmann, formand for FOA’s social- og sundhedssektor.

Aftalen dækker en 5-årig periode fra 2022 til og med 2026. Regeringen og arbejdsmarkedets parter mødes igen i 2026 for at drøfte lærepladsniveauer efter aftaleperiodens udløb. Aftalearterne ønsker derudover årligt at drøfte udviklingen i søgning til og gennemførelse af social- og sundhedsuddannelserne.

Læs mere om aftalen her:

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Billede af Stephanie Lose.
Relaterede nyheder

Læs mere

Nationale mål: Flere områder udvikler sig positivt

Flere områder af sundhedsvæsenet har udviklet sig positivt. Det viser årets statusrapport for de nationale mål for sundhedsvæsenet. Blandt andet er hjertedødeligheden faldende, kræftoverlevelsen stiger og flere overlever hjertestop på hospitalerne. COVID-19 epidemien har dog betydning for mange af målepunkterne, og årets statusrapport skal ses i det lys.

Læs mere

Ungdomsuddannelser har brug for et stærkere samarbejde på tværs

Langt de fleste unge bruger nogle vigtige år på en ungdomsuddannelse og bliver både fagligt og personligt rustet til at starte på voksenlivet. Men sådan er det ikke for alle. Og ser man på udfordringerne på området, står det klart, at vi må tænke anderledes for at få flere med og for at sikre, at der også er uddannelser i hele landet fremover.

Læs mere

Kronik: Lad os styrke hjælpen til nyt liv

I takt med at ufrivillig barnløshed bliver mere udbredt, er det ikke længere nok at være dygtige til at redde liv – vi skal også blive endnu bedre til at hjælpe par og kvinder med at skabe nyt. Det skriver Stephanie Lose og Ulla Astman i en fælles kronik om Danske Regioners nye fertilitetsudspil.

Læs mere

Regionerne går nu i gang med at indkalde til udskudte aftaler

Folketinget har fredag besluttet at gribe ind i sygeplejerskernes strejke. Derfor vil konflikten ophøre lørdag. Patienter, der har måtte vente på deres aftale med sundhedsvæsenet, vil komme til hurtigst muligt.

Læs mere