Gå til indhold

Klima

Økonomiaftale skal sikre klimainvesteringer på hospitalerne

Grønne investeringer er nødvendige, hvis vi skal nå Danmarks ambitiøse målsætning om at reducere udledningen af CO2, og den offentlige sektor selv skal være det gode eksempel på, hvordan der tænkes grønt i opgaveløsningen.

Af Heino Knudsen, formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner. Bragt i Altinget Energi og Klima den 8. juni 2021.

På de danske sygehuse har der i det seneste år været fokus på bekæmpelse af Covid-19-pandemien, og de ansatte har ydet en stor indsats for at sikre alle patienter de bedst mulige forløb – hvad enten de var indlagt med Covid-19 eller andre sygdomme. Sideløbende har sygehusene arbejdet på, hvordan de kan bidrage til den fortsatte grønne omstilling af Danmark.

Både på de eksisterende hospitaler og i forbindelse med nybyggeri.

Regionerne forhandler netop nu med regeringen om økonomiaftalen for 2022. De grønne investeringer er en del af et større samlet behov til anlægsinvesteringer i henholdsvis bygninger, it og medico- udstyr, som Danske Regioner har bragt på banen i forhold til forhandlingerne.

Investeringerne er nødvendige, hvis vi skal nå Danmarks ambitiøse målsætning om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent i 2030, og den offentlige sektor selv skal være det gode eksempel på, hvordan der tænkes grønt i opgaveløsningen.

I Danske Regioner har vi allerede taget opgaven på os og bakker op om regeringens målsætning. Derfor lancerede vi allerede i efteråret et udspil til, hvordan Danmarks hospitaler og regionale institutioner kan bidrage til den grønne omstilling af Danmark. Her lægger vi blandt andet op til, at regionerne skal gå foran og reducere udledningen fra regionernes aktiviteter med 75% i 2030.

Helt konkret svarer det til, at regionernes hospitaler og institutioner skal gå fra at udlede cirka 217.000 tons CO2 fra el, varme og transport til cirka 55.000 tons CO2 årligt inden 2030. En del af reduktionen får vi hjælp til fra den generelle, grønne omstilling af energisektoren i Danmark.

Markant CO2-reduktion i regionerne

Samtidig er der indført en årlig måling af CO2-udledningen, og den første opgørelse viser, at regionerne allerede er lykkedes med at nedbringe udledningen med 15 pct. fra 2018 til 2019.

Det er vi ret godt tilfredse med. Meget af reduktionen skyldtes, at strømmen er blevet renere i perioden, samtidig med at alle regionerne er i fuld gang med at sætte fokus på de grønne investeringer. Fx bliver der energirenoveret bygninger, sat solceller op og renoveret ventilations- og el-anlæg.

I de kommende år er det vores ambition at fortsætte indsatsen med at gøre de danske hospitaler endnu mere klimavenlige. Både når vi renoverer de eksisterende bygninger, og når vi bygger nyt. Blandt andet arbejder vi på at øge brugen af klimavenlige materialer samt brugen af anerkendt certificering af bygningens bæredygtighed ved større nybyggerier.

Samtidig er der store gevinster at hente ved at tænke hele byggefasen igennem i grønt perspektiv. Fra planlægning og projektering, opførsel og drift til nedrivning eller genbrug af bygningen. Vi kigger blandt andet på, hvordan vi kan reducere udledningen af den CO2, der er indlejret i byggematerialer, hvordan vi kan bruge flere genanvendelige byggematerialer og hvordan udtjente bygninger og materiale fra gamle bygninger kan blive brugt på nye måder.

Det er en meget stor samfundsopgave, vi står overfor. Kun hvis vi forpligter hinanden på at finde de gode løsninger og bringe dem i spil vil vi lykkes med, at de danske hospitaler bliver grønne fyrtårne. Ikke bare i Danmark, men også internationalt.

Derfor er det også min forhåbning, at staten vil spille med i forhandlingerne på denne dagsorden.